Вие сами трябва да се научите да преценявате своите постъпки, своите мисли
и да се освобождавате от всичко суетно и човешко,
което пречи на придвижването ви по Пътя

АЗ СЪМ Заратустра, дошъл отново при вас чрез този Посланик. Разстоянието във времето от предишната ни среща не е толкова голямо[1], но разстоянието, което вие преодоляхте в съзнанието си – тези, които редовно четете нашите диктовки чрез този Посланик, е толкова значително, че това може да се сравни само с проблясването на свръхнова звезда. Звезда на разума и Божественото съзнание, която озари вашите умове и сърца от времето на нашата последна среща.

Аз наблюдавам състоянието на вашето съзнание. Аз имам тази възможност. И ви виждам, тези, които се издигнахте на ново ниво на съзнанието с четенето на тези диктовки, именно като блясък на нови звезди в тъмнината, която продължава да обгръща Земята.

Всеки от вас осветява малко пространство около себе си, като свети на хората, с които се среща в ежедневието си. Колкото повече подобни звезди и звездички запламтят на планетата Земя, толкова по-светла и радостна ще бъде общата атмосфера на планетата.

Покрай всекидневната суета вие не забелязвате измененията, които стават във вашето съзнание. Затова, повярвайте ми. Ако успеем и по-нататък да запазим същите темпове на израстване на вашето съзнание, то още при сега живеещото поколение ще се почувстват благоприятни промени на планетата. Промени не в посока на техническия прогрес, каквито през цялото време до сега следва планетата, а изменения в посока на духовния прогрес, в посока на развитие на душата. И доколкото вие ще постигате все по-голямо и по-голямо съзвучие с Висшите Светове, проникването на тези светове във вашия свят ще става все-осезателно и по-осезателно. И това е, към което ние се стремим и към което ви призоваваме.

Когато сте постоянно потопени в атмосфера на безверие, в която царят отрицателни енергии и качества, на вас ви е трудно да усещате нашите вибрации и ви е трудно да почувствате връзката с Божествения свят. Обаче все по-голяма част от вас успяват, намирайки се даже в големите градове, макар и за кратко време да издигнат дотолкова своето съзнание, че получават възможност да се докоснат до фините светове. И колкото повече от вас постигнат способността да извисяват своето съзнание и да пътешестват във фините светове, толкова с по-бързи темпове ще стават измененията на планетата в посока към Божествения Път на развитие.

Сега вие се намирате в най-ниската точка на материалността. Затова въздействието на тъмните енергии върху вас е толкова огромно, че вие сте буквално обвити в тези енергии. Те са ви обгърнали и вие нямате достатъчно свобода за преместване в пространството и времето. И с вашето човешко съзнание ви е трудно да си представите възможностите и хоризонтите, които могат да се отворят във всеки момент, стига само да проявите устременост и вяра.

Затова, в каквото и състояние да се намират вашите души и колкото и да сте натоварени с текущите си дела и човешки проблеми, винаги помнете, че всичко това е временно. И веднага, след като успеете да направите първата, още неуверена крачка по пътя на постигане на Божествената реалност и отправите призив за помощ, както Възнесените Същества, така и ангелите, през глава ще ви се притекат на помощ. Нека не ви смущава това, че помощта няма да ви бъде дадена мигновено. На нас ни е необходимо време, за да съгласуваме външните обстоятелства и да разчистим кармичните натрупвания. Но като правило, това, което искате в молитвите и писмата си, се осъществява в една или друга степен. На вас това ще ви струва само полагане на незначителни ежедневни усилия. Вашите молитви понякога сами по себе си не са важни, защото вие все още нямате този опит в четене на молитви, който е необходим, за да можете да оказвате реално действие. Но вашите ежедневни усилия непременно ще бъдат възнаградени. Защото ние разбираме и оценяваме, колко ви е трудно понякога да отделите макар и няколко минути за молитва. Защото изглежда, че всичко, което ви заобикаля, започва да ви се противи, веднага след като започнете сериозно да се занимавате с изпълнение на задълженията, които сте поели върху себе си в писмата си до Кармичното Ръководство или просто сте проявили устременост в сърцето си и сте решили безкористно да посветите определено време на свещен труд.

Не се бойте от препятствията, които възникват пред вас във вашия свят. Защото препятствията говорят само за това, че трябва да ги преодолявате. Ако преодолявате препятствия всеки ден и всеки ден изпълнявате поетите задължения, то натрупаният устрем с течение на времето ще ви помогне във вашите молитви. Защото вашите молитви с времето ще получават все по-голяма и по-голяма сила.

Молете се дори не с думи, молете се със своите сърца, с порива на своите сърца. И ние винаги ще видим, когато искрено сътворявате вашата молитва. В този момент вие проблясвате като огромна светлина, която служи като сигнал за нас и ангелите, и ние се устремяваме към вас на помощ.

Вие знаете, че най-добре действат молитвите, които произнасяте искрено и безкористно в сърцето си.

Затова, когато Иисус казваше, че трябва да се уедините и да затворите вратата на стаята, в която се молите, това е съвсем правилен съвет[2]. Защото всяка публична молитва носи върху себе си печата на лицемерието.

И много от онези, които ежедневно посещават църква или молитвени домове, правят това повече от двуличие и лицемерие, отколкото от истинска вяра и преданост.

Умейте да различавате в себе си това състояние. Не хитрувайте и не бъдете лицемерни пред себе си. Няма във вашия свят друг съдия, освен вас самите. И трябва да се научите сами да оценявате своите постъпки, своите мисли и да се освобождавате от всичко онова суетно и човешко, което пречи на придвижването ви по Пътя.

В крайна сметка, на вас не ви е нужен никакъв външен ръководител, защото вашият главен съдия винаги е вътре във вас. Това е вашето Висше Аз, вашата съвест, вашето Христово Аз.

Затова ще ви бъде полезно да анализирате постъпките, които сте извършили през деня. Приемете като правилно да отделяте само няколко минути преди сън за анализ на изминалия ден и на постъпките, които сте извършили през деня. Не се осъждайте строго за грешките, които сте допуснали. И не позволявайте на плътския си ум да ви въвлича отново и отново в неблагоприятните ситуации, в които сте попаднали през деня. Просто дайте оценка на ситуацията и вземете твърдо решение в сърцето си никога повече да не се въвличате в това отрицателно състояние и неблаговидно действие. Молете вашето Висше Аз за помощ, за да ви подскаже момента, когато следващия път ще бъдете на прага на аналогична ситуация и да ви помогне да направите правилния избор. Никога не си позволявайте да оставате съсредоточени повече от една минута върху каквито и да е отрицателни събития през деня. Достатъчно е просто да дадете оценка на събитието. Защото, когато мислите и твърде дълго анализирате отрицателната ситуация, вие я подхранвате със своята енергия. И така създавате кълбо от отрицателна енергия, което ще блуждае в пространството и ще бъде притеглено от хората, чиито вибрации съвпадат с него. По този начин вие буквално ще създавате причините на вашите бъдещи проблеми и бъдещи ситуации.

Вашето съзнание трябва постоянно да съхранява чистотата, присъща на малките деца. Отрязвайте от себе си всякакви лоши, отрицателни състояния.

Представете си, че вземате нож и отрязвате от себе си мислите и натрапчивите състояния, от които не можете да се избавите. Опитвайте се да замените тези отрицателни състояния с положителни образи и чувства. Съзерцавайте с вътрешния си взор красиви цветя, природни картини, слушайте спокойна мека музика. Много е полезно да се потопите преди сън в съзерцаване на картини с изображения на звезди и галактики. Слушайте и се опитвайте да чуете гласа на безмълвието, който достига до вас от глъбините на космоса и пространството.

Аз ви дадох храна за размисъл. И ви напускам днес с надежда, че ще се възползвате от моите съвети и ще си спомните за тях в моментите, когато ще ви бъдат необходими.

АЗ СЪМ Заратустра и стоя в пламъка на Божествената хармония.

 

 


 

[1]„Плътският ум трябва да отстъпи място на Божествения разум”. Възлюбеният Заратустра, 30 март 2005 г.

[2]А ти кога се молиш, не бъди като лицемерите, които обичат да се спират по синагоги и по кръстовища да се молят, за да се покажат пред човеците. Истина ви казвам, те вече получават своята награда. А ти, кога се молиш, влез в скришната си стая и, като си заключиш вратата, помоли се на твоя Отец, Който е на тайно; и твоят Отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве. А кога се молите, не говорете излишно като езичниците; защото те мислят, че в многословието си ще бъдат чути; прочие не бивайте тям подобни; защото вашият Отец знае от какво имате нужда още преди да поискате от Него. (Матей 6:5-8)