Вие постигате, не движейки се в широта, а навлизайки в дълбочина

АЗ СЪМ Ел Мория!

Спешността диктува условията за предаване на нашите послания.

Времето е кратко, а много още е нужно да се каже. За много неща да се предупреди.

Светът сякаш е все същият. Все по същия начин става смяната на годишните времена, дните и нощите. Обаче ситуацията на планетата Земя неуловимо се променя. Ние идвахме. Ние предупреждавахме.

И както преди, единствената панацея, която може да ви бъде необходима срещу всички болести на човечеството в сегашния исторически момент, се състои в изменението на вашето съзнание.

Именно: в изменението на съзнанието, а не в това как разбирате изменението на вашето съзнание понякога.

Струва ви се, че ако четете диктовките на Владиците или извършвате молитвени бдения, или четете Розарии, вие изменяте своето съзнание. Позволете ми да отбележа, че това не винаги е така. Защото механичният набор от действия, количеството прочетени молитви или книги, не могат да служат за достатъчно доказателство за вашето придвижване по Пътя.

Вашият физически свят притежава свойството двойственост. И едни и същи действия могат да доведат както до позитивен резултат от гледна точка на еволюцията, така и до негативен. Всяко действие на физическия план притежава двойственост.

Едни и същи действия могат да доведат до добър резултат, а могат да доведат и до катастрофа.

Да вземем един пример. Вие правите молитвено бдение. Отделяте за това много време всеки ден. От гледна точка на повечето хора вие вършите благо дело, което непременно ще допринесе полза на света. Обаче вашите действия могат да бъдат насочени и в друго, противоположно русло. И дори искрено четейки молитви, можете да създадете карма. Защото енергията се управлява от мотива.

На мнозина моите слова изглеждат непонятни. Защото за мнозина самото изричане на молитва засега е непостижим резултат.

А ние говорим вече за много фини неща, които са достъпни далеч не за всички. Учението, което даваме, при цялата му привидна простота, е най-сложното Учение, което съществува на земното кълбо в дадения момент. Защото това Учение отваря за вас вратата към Вечния живот. Но само онези, които са способни да усвоят това Учение в цялата му пълнота, ще получат ключовете от вратата водеща във Вечността. Останалите, вие, които вземате от нашето Учение това, което ви допада, а отхвърляте останалото като ненужна вехтория, от вас ще бъдат скрити не само ключовете, но и самата врата, водеща във Вечността.

Горделивостта, духовната горделивост в това число – ето онова, което движи многото така наречени търсачи на Истината. Те мислят, че притежават мъдрост, която ще им позволи от различните учения и религии да сглобят нещо, което ще им даде възможност за духовно придвижване към Истината.

Не се утешавайте с такава илюзия! Никога досега лекомисленото и сляпо обединяване на различни учения не е водило до какъвто и да е положителен резултат.

Човечеството се намира на онова стъпало на еволюционното развитие, когато не е способно да види Истината, лежаща точно под носа му, а тича след призраците, мержелеещи се на другия край на земното кълбо, като че ли са панацея за бедите.

Истината лежи само на няколко сантиметра от ръката ви, ако я поставите на гърдите си в областта на сърцето. И колкото повече се стремите да трупате различна информация и се опитвате да съставите синтез от различните учения, толкова все повече и повече ще се отдалечавате от Истината.

Вие постигате, не когато се движите в широта, а навлизайки в дълбочина.

Можете да ходите на много красиви места, да влизате в храмове, да посещавате градове и музеи. Можете да изхабите за това целия си живот. Но ще бъдете способни да достигнете върха на Божественото съзнание само тогава, когато се движите в посока към върха.

Никакво количество информация, което ще поглъщате в неимоверни обеми, няма да ви приближи до Истината.

Защото Истината е проста и обикновените неграмотни хора, слушащи проповедите на Иисус, са били способни да постигнат тази Истина.

А вие изразходвате толкова енергия и сили, посещавайки различни семинари, четейки томове литература, но цялата тази информация в края на краищата лежи като непреодолимо препятствие между вас и Божествената Истина. Защото забравяте за главното: за какво ви е тази информация. И ако дори в самото начало на пътя сте имали истински мотив, то лутайки се в информационните лабиринти, вие вече забравяте защо сте попаднали там.

На вас ви се струва, че интелектът и човешката мъдрост ще ви приближат до Божествената Мъдрост. Обаче се получава точно противоположното: колкото по-голям е вашият интелект, толкова повече се отдалечавате от Божествената Мъдрост. И човешката мъдрост, като основа за щастлив и дълъг живот на Земята няма да ви помогне, когато на предела на силите си започнете да щурмувате Върха на Божественото съзнание.

Именно отричането. Именно самопожертвованието. Именно безкористното отдаването на всички сили на служение на ближния, са способни да ви придвижат по Божествения Път. Но от гледна точка на по-голямата част от човечеството всичко, за което ние говорим, е само красиви лозунги, които те са готови снизходително да прочетат и дори да поръкопляскат.

Ситуацията се нагнетява. И всичко се променя не към добрата страна. Настъпи етапът, когато всеки от вас, който чете тези редове, трябва да реши да рискува и да отхвърли илюзорното благополучие и да дръзне да се катери по голите скали. Само вътрешните бариери ви разделят от Истината.

Аз говоря иносказателно. Но това, което трябва да извършите, са действително революционни промени, които трябва да направите в себе си.

А сега бих искал да отделя време на още една важна тема. Днес е 23 декември. И на ваше място аз бих се възползвал от Божествената милост, дадена свише. И точно така, както е необходимо да се молите в началото на всяка работа, е необходимо да се молите в началото на новия астрологичен месец. И за да бъде вашата молитва действена, молете се така, сякаш детето ви се намира в огъня и само от вашата молитва зависи неговото спасение и живот.

Радвах се на новата среща с вас. И се надявам на нови срещи!


АЗ СЪМ Ел Мория!

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)