Вие можете да разполагате с най-мощния инструмент на Бог

АЗ СЪМ Ел Мория, дошъл при вас!

АЗ СЪМ дойдох да ви предам едно Учение, свързано с възможността, която придобивате, когато четирите ви низши тела и чакрите ви станат чисти.

Знаете, че у повечето хора, които сега живеят на планетата Земя, четирите низши тела са в крайно замърсено състояние. И чакрите ви са в много плачевно състояние, а както знаете, те свързват фините ви тела едно с друго и с Божествения свят.

Затова реших днес да ви дам Учение, свързано с възможностите, които получавате, когато чакрите ви са чисти. И абстрактните разсъждения за изчистването на четирите ви низши тела и чистотата на чакрите ви ще придобият за вас по-практическо звучене.

И така, за вашите чакри. Знаете, че имате седем основни чакри, разположени по протежение на гръбначния стълб, имате също така чакри на тайните лъчи, разположени по дължината на гръбначния стълб и още много чакри, разположени в различни части на тялото ви. Знаете, че съществуват всичко 144 чакри.

Дванадесет чакри предават във вашия свят съвършените Богокачества на дванадесетте космически лъчи и всяко качество носи в себе си още дванадесет оттенъка или полутона.

И когато чакрите ви се отварят като омайни цветя, вие ставате проводник на съвършените Богокачества във вашата физическа действителност.

Бог е предвидил предварително всички възможни злоупотреби, които може да допусне човечеството при неправилното използване на Божествената Енергия. Затова, когато използвате тази Божествена Енергия неправилно от гледна точка на Божествения Закон, съществуващ в тази Вселена, това преди всичко се отразява върху пропускателната способност на чакрите ви. И Божествената Енергия, постъпваща в телата ви по кристална струна, се ограничава по естествен път. Това е все едно постъпващата в този свят Божествена Енергия да минава през кран, който постепенно се затваря, докато не се затвори напълно. И вашите възможности да злоупотребявате с Божествената Енергия намаляват.

Затова  човечеството, с присъщото му състояние на съзнанието на сегашния етап от развитието му, не може да разполага с неограничена Божествена мощ.

Защото първото нещо, което би направило вашето съзнание, ако имаше достъп до безграничния източник на Божествена Енергия, е да започне използването на тази енергия за удовлетворяване нуждите на своето егото. А вие знаете, че е невъзможно да бъдат удовлетворени нуждите на вашето его. Те са безгранични.

Затова достъпът до Божествената Енергия за повечето хора е надеждно затворен.

За да получите достъп до Божествената Енергия, вие трябва да тръгнете по Пътя на посвещенията. Този Път заема не един живот. В изключителни случаи и то само за нашите избрани чела, ние позволяваме този Път да се измине за един живот.

Вие получавате тестове или изпитания за всяко Богокачество. И трябва да преминете 12 пъти през всеки такъв тест. Следователно, вие трябва да преминете 144 теста за успешното завършване на посвещенията на дванадесетте основни чакри, което е необходимо за тяхното отваряне.

И ако не са повторните тестове, които се налага да преминете заради своята немарливост, бихте могли да постигнете успех в течение само на няколко години.

Какво ви носи отварянето на чакрите? Защо ви е нужно да се стремите към това?

Човек, разполагащ с такъв мощен инструмент като отворените чакри, може да служи неоценимо на света. И главната част на това Служение е в изчистването на заобикалящия ви свят от всякакви отрицателни вибрации и негативни енергии.

Мощта на чакрите ви е способна да неутрализира невъобразимо количество лъжливо вложена енергия, с каквато буквално е пропит вашият свят.

Когато вие, възлюбени, четете вашите молби или молитви, привличате допълнителна Светлина във вашия свят. Тази Светлина преминава в него през вашите чакри. Сега си представете колко повече Светлина сте способни да пропуснете във вашия свят, ако чакрите ви са напълно отворени. И доколкото в момента, когато се отварят всичките ви чакри, вие ставате съвършен Будда, тоест достигате нивото на Будда съзнанието, то вие не може дори в мислите си да допускате нищо, което би нанесло и най-малка вреда на околния свят и заобикалящите ви живи същества.

Вие постоянно пребивавате в молитвено състояние на съзнанието. Дори не е нужно да произнасяте думите на молитвата, за да пребивавате постоянно в молитвено състояние на съзнанието.

Вашите чакри работят понякога даже независимо от съзнанието ви, подобно на прахосмукачка, всмукваща целия боклук от околния свят и пълнят този свят с безукорно чиста Божествена Енергия.

Затова, когато чакрите ви са отворени, можете да се обърнете към своето АЗ СЪМ Присъствие и да помолите да насочи енергията от вашите чакри за разрешаването на една или друга ситуация във вашия свят. И ако молбата ви съответства на Закона на Бог, вашето АЗ СЪМ Присъствие само ще управлява работата на чакрите ви и енергията ще бъде насочена към онази конкретна ситуация, за която молите във вашия призив.

Вие можете да използвате енергията на гърлената си чакра за своя защита, а също така и за защита на всички онези, които в съответствие с Божествения Закон имате право да защитите.

Вие можете да преобразувате карма с помощта на чакрите си, не само своя карма, тъй като по това време вече нямате своя лична карма, а кармата на планетата, на страната. Вие можете да оказвате помощ,насочена конкретно към хора, които виждате, че се нуждаят от помощта ви и молят да им помогнете.

Това са наистина фантастични възможности и действително неоценима помощ на човечеството, която можете да окажете, ако преминете необходимите посвещения за отварянето на вашите чакри.

За да получите представа за мощта, която в такъв случай постъпва под ваше разпореждане, ще приведа такъв пример.

Десет минути пулсации на централната ви чакра, преобразуваща карма, могат да заменят 400 часа четене на повелите на виолетовия пламък.

Това е наистина най-мощният инструмент, възлюбени, и този инструмент е скрит вътре във вас.

Целта на днешната беседа беше да разкрия за вас перспективите и възможностите на следващата крачка.

Възлюбени, много от вас са готови за тази крачка и мнозина се намират по средата на пътя към пълното отваряне на чакрите си.

Трябва да знаете към какво да се стремите и каква е следващата крачка. Ще получите в свое разпореждане мощ, която напълно е под контрола на вашето АЗ СЪМ Присъствие. И ако се опитате да използвате тази мощ не в съответствие с волята на Бог, чакрите ви просто няма да пулсират. Но ако все пак намерите начин да заобиколите Космическия Закон и да използвате Божествената Енергия за свои лични цели, чакрите ви ще се затворят и ще ви бъде отказано в обозримото бъдеще да имате достъп до Божествената Енергия.

Бог е готов да ви даде най-съвършения инструмент, така необходим ви в това тежко за Земята време. Вземете го. Възползвайте се.

И само от вас самите, възлюбени, зависи ще получите ли в свое разпореждане този съвършен инструмент или не.

Казвам ви: времето дойде, вие можете да получите този най-мощен инструмент на Бог.

Необходимо ви е само да направите избор и да се устремите по Пътя на посвещенията, да преминете с чест всяко посвещение, което Бог ви позволи да преминете.


АЗ СЪМ Ел Мория и до среща на Пътя на посвещенията.