Вие можете да правите много повече от това, което правите

АЗ СЪМ Иларион, отново дошъл при вас, за да ви дам наставленията на деня.

Аз дойдох, за да дам кратко Учение и то ще бъде свързано с това как трябва да се отнасяте към всичко, което се случва около вас, към всичко, което ви обкръжава. Доколкото вече навярно сте забелязали, че около вас настъпват промени и това става очевидно за все повече и повече индивиди, то възниква въпросът как да възприемате всичко това и как да се отнасяте към него.

Забелязвате, че ставащите промени засягат всичко наоколо: и вашите близки, и вашите познати, и ситуацията на Земята, и климата. И тъй като това става все по-очевидно и по-очевидно, много хора се плашат от случващите се промени и очакват края на света или предстоящ катаклизъм, или нещо друго страшно и неминуемо.

Подсъзнателно човечеството осъзнава, че е натрупана огромна отрицателна колективна карма от цялото човечество, населяващо планетата Земя. И също така подсъзнателно човечеството очаква, че тази карма трябва да бъде отработена по един или друг начин. Мога да ви уверя, че действително кармата, която е надвиснала над човечеството на планетата Земя е огромна и никога досега за цялата негова история тази карма не е била толкова тежка.

Това мое изявление може още повече да ви наплаши или да ви постави нащрек. Но с цялата си отговорност аз трябва да ви уверя, че в ситуацията, създала се на планетата Земя, се оказват въвлечени твърде много на брой високоразвити същества от цялата Вселена. И много разумни същества колективно  се опитват да насочат ситуацията на планетата в колкото е възможно по-позитивна посока и би било идеално, ако се удаде да бъде преминат тесния участък от пътя с минимален брой човешки жертви и загуби.

Ситуацията се усложнява от това, че човечеството в своята основна маса, както и преди не слуша нашите предупреждения и не откликва на нашите молби. Ние можем да балансираме до определена степен ситуацията на планетата, но за да бъде решено положително всичко, се изисква вашето участие, изисква се изменение на съзнанието на голям брой човешки индивиди, намиращи се във въплъщение на планетата Земя.

Ние насочваме нашите усилия главно в такава насока, която ви позволява да осъзнаете протичащите процеси. И ние не скриваме, че ситуацията не е разрешена благополучно до настоящия момент. Затова призоваваме всички вас, които сте способни да ни чуете, към по-решителни крачки и действия на физическия план. Това не означава, че трябва да се молите 24 часа в денонощието. Това означава, че сте длъжни вие самите да осъзнаете в пълна степен действието на Закона за кармата и да доведете това знание до колкото е възможно повече от хората, които са способни да го разберат.

Карма не винаги е свързана със извършването на конкретно действие на физическия план. По-голямата част от кармата, особено през сегашния период, се създава от мислите и чувствата.

Вие създавате карма дори тогава, когато спите. И ако преди да заспите не сте се настроили на висока октава, можете да попаднете в не особено добрите слоеве на финия свят и там да създадете своята карма.

Затова на първо място стои въпросът за това, че вие сте длъжни постоянно да следите всички ваши мисли и чувства. Ако вашите помисли са чисти, то и действията, които ще извършвате на физическия план също ще съответстват на Божествения Закон.

А сега нека да разгледаме типичен случай от вашия живот. У вас възниква желание да получите нещо. Няма значение какво: да завладеете обекта на вашите въжделения, да получите голяма сума пари, да придобиете власт, слава... Много съблазни съществуват във вашия свят. И в момента, в който каквото и да е желание или въжделение се засели във вас, вашият плътски ум моментално започва да търси пътища и начини как да получите желаното. И вие получавате потвържденията, които искате да получите. Пространството послушно откликва на вашия мотив, на вашето вътрешно състояние и вие чувате това, което искате да чуете, виждате това, което искате да видите. И никакви наши доводи и доводи на хората, които се намират в съзвучие с нас, ни най-малко не ви въздействат.

Така вие се поддавате на илюзията и влизате в нея. Но винаги съществува начален момент на появяване на вашето желание. И когато това желание едва започва да се появява, вие можете да го контролирате, защото сте по-силни от него. Но само да се поддадете на желанието си и потокът Божествена енергия, който вие сами управлявате, започва да усилва и да укрепва вашето желание. Вие насочвате преминаващата през вас Божествена енергия не в съответствие с Божествения Закон. И създавате все по-голяма и по-голяма карма. И тази карма ви закрива очите, вашето желание става все по-голямо и по-голямо и вече не вие управлявате своите желания и мисли, а това чудовище, което вие сами сте отгледали, ви завладява и започва да ви използва за своите интереси.

За съжаление голяма част от хората не си дават сметка какво се случва и не могат да усетят момента, в който се ражда неправилен стремеж и желание.

За да можете да се контролирате се изисква много голяма вътрешна дисциплина и умение да подчинявате своите интереси на интересите на Владиците, на интересите на Общото Благо и Добро.

И това е, на което ние идваме да ви учим. И това е Учението, което ние неуморно ви даваме.

Щом достигнете определена степен в обучението, вие започвате да разбирате механизма на превключване на Божествената енергия и сами можете да проследявате некачествените вътрешни състояния на съзнанието и да ги преодолявате. Минава още известно време и вие придобивате способност да забелязвате как възникват тези некачествени състояния в другите хора.

Затова вие можете да обучавате хората, които са ви близки, на същото нещо. Можете да разкажете на вашите деца и внуци как действа Законът на карма и по този начин можете да предотвратите образуването на нова карма и да ги научите чрез правилни избори в трудни ситуации да отработват създадената по-рано карма.

Вие можете да правите много повече от това, което правите. Ние очакваме, че ще станете живи примери в живота. Започнете процеса на промените от себе си. Всички инструменти са ви дадени. И това, което вие можете да направите за човечеството на планетата Земя, за съжаление ние от нашето възнесено състояние не можем да направим.

Не си скъпете труда да прилагате даваното ви Учение на практика всеки ден и ден след ден.

АЗ СЪМ Иларион.