Вие можете да ни предоставите възможност за по-активни действия

АЗ СЪМ Алфа, вашият Отец на Небесата. Дойдох при вас в този ден и се радвам на нашата нова среща. От момента, в който последно бях при вас, много неща се промениха на вашата планета и в космоса. Навярно усещате върху себе си всички промени, които се случват. На вас се падна да присъствате на Земята във физически тела по времето, когато стават Велики Промени. Става дума преди всичко за гигантския скок, който се извършва във вашето съзнание.

Навярно сте забелязали как се променя вашето отношение към много неща дори в продължение на един ден. Това, което за миналите поколения беше непостижима задача, се решава от вашето поколение много бързо. Подвижност и живост на съзнанието – ето това е, което отличава новите раси, идващи на смяна на старите раси. И вие трябва да разбирате, че сред въплътените на Земята в настоящия момент присъстват представители на твърде много човешки раси и техни разклонения. Можете да забележите това още като излезете на улицата.

Огромна възможност е предоставена на планетата Земя. И тази възможност е свързана с това, че на много хора е дадено право да извършат в съкратени срокове необходимите изменения в своето съзнание.

Както по-рано беше невъзможно в течение на едно въплъщение да се придобие представа за нещата, които вие сега можете да обхванете в своето съзнание, така идващите поколения ще са способни да носят в себе си семената на бъдещото развитие на човечеството. И всяко дете, идващо отново сега на планетата Земя, носи в себе си семето, от което ще се зароди бъдещото съзнание. Затова посрещайте всеки идващ при вас нов човек и се опитвайте да узнаете от него посланието, което той ви носи от нашия свят. Във вашите ръце е да дадете възможност да покълнат семената на бъдещите раси.

Както се грижите за растенията на своя участък земя, така трябва да полагате грижи и за вашите деца. Ако те не получат необходимата грижа и енергията на вашето внимание, тогава зародишът на бъдещите раси няма да успее да покълне в тях. Затова дойдох да ви напомня, че носите отговорност за всяко дете, което идва в това време на планетата Земя. Пазете тези деца. В тях е заключено бъдещето на вашата планета.

Трябва да ви кажа още едно нещо. И за да осъзнаете цялата значимост на даваната от мен информация, аз ви моля да разберете с вашето съзнание колко рядко ми се удава възможност да се обърна към въплътеното човечество. Думите на човешката реч не могат да предадат всички мои вибрации и всички мои чувства, които изпитвам към вас. И аз бих желал колкото е възможно повече човешки индивиди да могат да усетят бащинските енергии на Любов и нежност, които ме изпълват. Аз бих желал да ви се отдам изцяло. Жадувам и предчувствам момента, когато с вас ще можем да се обединим в чудесна симфония и да се разтворим в обятията на Любовта. Повярвайте ми, че за мен няма по-голяма наслада от мига, в който Небесата и Земята ще се срещнат.

Аз дойдох с още една вест. И тя се отнася за възможността, която получавате от днес.

Великият Космически Цикъл настъпва. Великият Космически Цикъл наближава. И вие ще можете да ускорите своята еволюция. Необходимо е само да пожелаете в сърцето си вашето придвижване по пътя на еволюцията да се ускори. Има определен Закон. И ние не можем да го нарушим. Това е законът за ненамеса в еволюцията. Докато самите представители на човешката еволюция не помолят Небесата за помощ, ние не можем да оказваме цялата възможна помощ. Затова колкото повече от вас се обръщат с молба към Възнесените Същества и лично към мен за ускоряване еволюцията на човечеството на Земята, толкова по-голяма помощ ние ще можем да ви оказваме.

Вие можете да ни предоставите възможност за по-активни действия. Моля ви да се възползвате от този механизъм за регулиране скоростта на еволюционните процеси, извършващи се на Земята.

Бях с вас в този ден. АЗ СЪМ Алфа.


Звукозапис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.