Вие формирате новата реалност във вашето съзнание

АЗ СЪМ Санат Кумара, дошъл отново. Както вече стана традиция, дойдох да ви дам послание, откриващо нов цикъл диктовки, които имаме намерение да дадем на хората на Земята. Този път съм щастлив да ви съобщя, че сме готови да ви дадем нашите послания от България – страна, която за нас e не по-малко важна от Русия, доколкото именно тук се планира създаването на условия, необходими за бързото израстване на съзнанието на хората, живеещи в тази страна.

Ние се радваме, че имаме възможност да говорим отново. Тъй като не винаги е възможно нашите планове да се реализират на Земята. Това е свързано с голямата непредвидимост на ситуацията на Земята, когато от неправилно действие дори само на един човек се провалят всички наши планове. И това винаги е тъжно. Но ние се надяваме, че все още има достатъчно индивиди във въплъщение, които ще могат да ни помогнат в реализацията на нашите планове и намерения.

Аз дойдох, за да ви напомня още веднъж за поетите от вас задължения преди да се въплътите. Вие сте се подготвяли за мисиите си в продължение на много въплъщения и в сегашното въплъщение сте придобили всички необходими умения и знания. Всичко, което ви пречи да изпълните поетите от вас задължения, е вашият суетен, непокорен човешки ум. Вашият плътски ум, който постоянно ви отклонява от Пътя, като измисля хиляди причини и милиони аргументи, когато в същото време гласът на сърцето продължава да ви изпраща нежни и тихи сигнали, призоваващи ви на Път, към върха, към осъществяване плановете на Братството.

Затова още веднъж се замислете, доколко сте привързани към заобикалящия ви физически свят. И доколко е важно за вас да се вслушате в гласа на сърцето и да оставите суетата на света, за да осъществите това, което е предназначено за тази планета. Вашата планета трябва да стане планета на развитото съзнание. Вибрациите на Земята трябва с времето да позволят идването във въплъщение на съществата, които вие сега наричате Възнесени Владици. Това са Учителите на човечеството и много от вас сега са въплътени, за да се създадат на Земята условия, необходими за тяхното въплъщение. Помислете, каква важна задача стои пред вас. И се опитайте да проследите момента, когато вашето съзнание започне да се плъзга надолу, като постепенно отхвърля Божествените образци и ги заменя с чисто човешки цели. Плътският ви ум започва да се активизира заедно с приближаването на съзнанието ви към идеята да ни служите. Той е много хитър и вашето външно съзнание не може да не вземе под внимание неговите аргументи. Затова изоставяте всичко, за да получите парче хляб и да утолите вашия физически глад, вместо да се грижите за духовната храна и за онзи хляб насъщен, за който говори Исус[1].

Не се стремете да мислите как да поддържате физическото си съществуване. Мислете само как да изпълните Божествения план. Или вашата вяра е толкова малка, че не можете да допуснете, че Бог ще поеме върху себе си всички ваши грижи?

Учението остава неизменно. То се дава отново и отново и само ограничеността на вашето съзнание и инертността на мисленето ви карат да слушате едно и също учение милиони години, въплъщение след въплъщение. Вие слушате и не чувате, защото всеки път отново и отново се отклонявате от приетите от вас в минути на прозрение постановки и отново се впускате в търсене на дрънкулки и вещи от физическия свят.

Колко е болно да се наблюдава това. Недостигът на Вяра е главната болест на човечеството. Погледнете животните, птиците. Бог се грижи за всички живи същества. Никой не умира от глад, когато е в естествени условия. И само когато човек със своето несъвършено съзнание се намесва в Божествените Закони и се опитва да твори вместо Бог, само тогава се случват различните бедствия и катаклизми.

Затова ние повтаряме отново и отново, че единственият ви враг се крие във вашето несъвършено съзнание, в сърцето, което не допуска Бог в себе си.

Искам сега още един път да ви напомня, че всички Възнесени Същества със затаен дъх понякога очакват вашия избор, избора, който може да направите, а може и да не направите. И от всеки ваш избор зависи ходът на еволюцията на планетата Земя. Повярвайте ми, че всичко, което правите всеки ден, е много важно. Замислете се над вашите всекидневни действия. Опитайте да анализирате колко време от деня мислите за Бог и за своето Божествено предназначение. И доколко мнозина от вас действително са готови да пожертват нещо за доброто на света.

На думи твърде много хора говорят за Служение и за работата, която вършат в името на Бог. Но когато стане дума да се свърши макар и малко, но конкретна работа, тогава се намират хиляди причини и аргументи, които карат човека да забрави за Бог и Служението и да се устреми към такива неща и удоволствия, които отдавна не бива да имат място във вашето съзнание.

Дойдох при вас в този ден и много съм радостен, че мога отново да ви говоря и да ви дам това древно Учение. Защото всеки от вас, който чете тези редове, в един момент може да се събуди за действие в нова реалност.

Вие формирате в съзнанието си новата реалност. И когато изведнъж с удивление откривате колко безцелно губят своите сили хората около вас, вие се събуждате за новата реалност и ставате онези воини-служители, на които можем да разчитаме. Цялата институция на отношенията Гуру-чèла е предназначена да поддържа вашето съзнание постоянно на достойно ниво. Много рядко някой от земните хора може без странична помощ и самостоятелно да измине Пътя на Посвещенията. Мога да ви кажа, че ако вие не сте частична или пълна инкарнация на Възнесен Владика, то не можете самостоятелно, без помощта на въплътен Учител да изминете вашия Път и да се изкачите на върха на Божественото съзнание. Затова ние отново и отново изпращаме нашите Посланици, за да можете да видите пътя и да си спомните своите задължения и плановете, които сте се подготвяли да изпълните, преди да се родите. Вие сами сте се ангажирали с тези планове във вашето висше съзнание. И сега трябва да се опитате да влезете в най-висшето състояние на вашето съзнание, за да си спомните всичко, което сте планирали преди своето въплъщение на Земята.

Много от тези, които четат нашите послания, са същите, които се устремяват по Пътя на Посвещенията, но само единици издържат изпитанията и продължават Пътя. Така е било винаги. Ние много се надяваме, че вашето време ще бъде изключение и ще можем да установим връзка с хиляди и стотици хиляди хора, намиращи се във въплъщение, на нивото на външното им съзнание. И да започнем работа по преобразуването на планетата Земя с такива бързи темпове, че всички изменения да бъдат видими за сегашното поколение.

Търсят се доброволци, които имат желание да служат на Братството и аз съм готов лично да дойда при вас и да ви окажа помощ при условие, че вашите намерения се потвърждават от конкретни осъзнати действия за преобразуване на съзнанието на земните хора.

АЗ СЪМ Санат Кумара, бях с вас в този ден и до нови срещи.

 

 


 

[1]„...насъщния ни хляб дай ни днес” (Матей,6:9-13)