Възраждането на Русия като земя Майка ще стане много скоро

АЗ СЪМ Майка Мария, дошла при вас чрез този Посланик.

Радвам се на нашата днешна среща. Особено се радвам на тази среща, защото от моментa, когато идвах за последен път, много неща се промениха. И благодаря на всички, които посветиха цялото си свободно време след последната ни среща на четенето на Розарии. Обещах да дойда и да ви подаря роза. Аз буквално обсипах с рози мнозина от вас. И ако забелязвахте с очите на вашата душа какво става около вас, щяхте да видите, че цялата стая, в която четете Розарии, буквално е обсипана с рози.

Благодаря ви. Много съм признателна на всеки, който откликна на моята молба.

Цялата енергия, която безкористно ми давахте, бе насочена от мен за създаване на условия във вашия живот, които биха ви позволили да достигнете по-голямо разбиране, по-голямо осъзнаване на ставащите събития.

Моята Любов неизменно се изливаше върху вас по време на четене на Розарии. И аз чувствах вашата Любов. О, вие не можете да си представите това блаженство, което изпитвам, когато получавам вашата Любов в моето сърце.

Вашата Любов прониква през завесата и струи подобно на благ тамян, обгръщайки ме. Винаги мога да различа чие сърце ми изпраща тази Любов и аз винаги мога да изпратя своето благословение във вашето сърце, във вашият животопоток.

Да бъдат благословени всички предани и състрадателни сърца, които намират време да се спрат сред суетата на деня и да ми дадат своята Любов и енергията на Розария.

Нека да не спираме този поток от Любов и този обмен на енергии между нашите октави.

Представете си, че всяка ваша молитва, отправена към мен, все повече и повече изтънява завесата между нашите светове. И има области на земното кълбо, където силата на вашите молитви е направила общуването между нашите светове възможно дотолкова, че вие можете да усетите моите докосвания и аромата на розите, с които ви обсипвам.

Възлюбени, не спирайте вашите молитви.

Аз, както и преди имам нужда от вашата Любов и от вашите молитви. Знаете, че на Земята станаха важни събития и аз съм радостна да приветствам онези от вас, които са достигнали следващия етап от развитие на своето съзнание. Радвам се, че много от тези, които посвещаваха времето си на четенето на Розарии, успяха да се издигнат на това стъпало.

Молитвите, които отправях през това време за вас, за вашите близки, също оказаха своето действие.

Сега насочвам своето внимание към земята Майка – Русия. Знаете, че Русия е страната, на която оказвам особено покровителство.

И моето присъствие над Русия може да бъде усилено, само когато колкото се може повече синове и дъщери на тази страна ми оказват своето внимание и ми дават енергията на Розариите.

Знаете, че в православната традиция не се четат Розарии. Затова тези от вас, които строго се придържате към православните традиции, можете да не четете Розарии, но е достатъчно да погледнете моя лик и да ми изпратите вашата Любов и аз винаги ще чувствам това. Няма никакви ограничения в Божествения свят. Всички ограничения са измислени от самите вас. Като сте създали традициите. Затова ви моля, просто ми изпращайте вашата Любов.

Помните ли Серафим Саровски? Помните ли неговото Служение пред моя образ на иконата „Умиление”?

Той дори не четеше молитви, но очите му се пълнеха със сълзи и той изпадаше в съвършено блажено състояние на Любов към мен. Серафим Саровски бе един от най-преданите мои служители.

Аз и досега си спомням миговете на общуване помежду ни, които прекарвахме двамата в гората.

Вие не можете да си представите това неописуемо чудо, което ни дава Господ. С помощта на Любовта можем да премахнем всякакви прегради, намиращи се между нашите светове. И няма нищо по-възвишено, по-приятно и благо от това общуване, което можем да си подарим един на друг.

Ние сме от различни страни на границата, разделяща нашите светове. Но самата граница става все по-тънка и по-тънка под въздействието на всичко всепоглъщащата сила на Любовта. Възлюбени, няма прегради за силата на Любовта.

Любовта е способна да твори чудеса както във вашия, така и в нашия свят. И Любовта е силата, която може да прониква през завесата.

Когато намерите минутка време и успеете да се откъснете от суетата около вас и да застанете пред моя образ, моля ви, не мислете, че съм някъде далеч. Аз чувам искрения зов на вашето сърце. И аз съм там, където сте и вие. Чувам всяка ваша дума, която ми казвате. Независимо дали произнасяте тези думи в сърцето си или ги произнасяте гласно.

И ако затаите дъх и се вгледате, вие може дори да видите моето присъствие до вас във вид на леко, едва различимо облаче. Или можете да доловите финия аромат на рози, или можете да усетите как ви докосвам.

Обичам да наблюдавам лицата ви по време на молитва. И понякога си позволявам да се доближа до вас по време на четене на Розариите и да ви помилвам или да ви целуна.

Мнозина усещат моите докосвания и дори се опитват да ме прогонят като нахална муха. О, ако бяхте допуснали в своето съзнание мисълта, че това не е била муха, а че самата Майка Мария е идвала да ви целуне. Би ви станало много неловко и смешно.

Нашите светове се намират много по-близо един до друг, отколкото можете да си представите. И дори сега по време на молитва можете да усещате моето присъствие. За хората на Земята няма по-близък Владика от мен. Аз откликвам буквално на всички ваши молби. И много ми е жал, че понякога кармата ви е толкова тежка, че не мога да ви дам помощта, за която молите. Обаче няма нищо невъзможно за Бог. И когато осъзнаете вашите минали грешки на ново ниво, тогава е възможно решението на Кармичното Ръководство да се промени и да ми бъде разрешено да ви окажа помощ.

Много се радвам, че за първи път през последните сто години имам възможност все по-често и по-често да присъствам на Земята на Русия. На моята земя, на която оказвам особено покровителство. Затова не губете надежда. Всички ваши молитви са чути, помощта бърза към земята на Русия. И тази помощ ще дойде за много кратки по космическите мерки срокове. Всичко ще се промени. И възраждането на Русия като земя Майка ще стане много скоро.

А за сега ви моля, не спирайте да се молите. И ако не можете поради заетост да отделяте много време за молитва, мисля, че винаги може да намерите време и възможност сред суетата на деня да погледнете моя лик или икона и да ми изпратите вашата Любов.

Това ще ви отнеме само секунди. Но ако през деня успеете да ми изпратите само няколко пъти Любовта си, това ще замени четенето на Розарии и молитви.

Имайте винаги край себе си моя образ. Носете моя образ със себе си в чантата или като талисман. Винаги помнете, че там, където присъства моят фокус във физическия свят, там мога да установя моето присъствие благодарение на енергията на Любовта, която ми изпращате.

Потърпете, възлюбени. Малко остана да чакате. Излезте на разсъмване и усетете сладостния миг, когато слънцето още не се е показало иззад хоризонта, но вече всичко наоколо предчувства мига на изгрева. Ето сега светът се намира в тази точка на очакване на изгрева на Слънцето. Слънцето на Вярата. Слънцето на Любовта, Слънцето на Надеждата.

И разцветът на вашето съзнание е точно толкова неизбежен, както е неизбежен изгревът на Слънцето, който вашето същество предчувства.

АЗ СЪМ Майка Мария, която винаги ви обича и която очаква нашата среща.