X

Възпитание на децата в Общината

Кратък Розарий
(по книгата “Агни Йога. Община”)

АУМ ТАТ САТ[1]. АУМ

Разсейваме суеверието, невежеството и страха. Ковем мъжество, воля и знание.
Всеки стремеж към просветление се приветства. Всеки предрасъдък на невежеството се разобличава.
Труженико, горят ли в твоето съзнание основите на сътрудничеството и общината?
Ако този пламък вече е просветлил твоя мозък, изучи основите на Нашето Учение.
Труженико, не се плаши от трудността на някои изрази. Всеки ред е висша мяра на простотата.
Поздрав на трудещите се и търсещите!

АУМ ТАТ САТ. АУМ

 

1. Образованието на народа трябва да започва с началното обучение на децата от възможно най-ранна възраст. Колкото по-рано, толкова по-добре. Повярвайте, преуморяване на мозъка се получава само от ленивост. (102)[2]

АУМ

2. Всяка майка, приближавайки се до люлката на детето ще каже първата формула на образованието – ти можеш всичко. Забрани не са нужни; дори вредното не се забранява, а е по-добре вниманието да се отклони към по-полезното и привлекателното. (102)

АУМ

3. Най-подходящо ще бъде това възпитание, което успее да възвеличи привлекателността на Доброто. При това не трябва да се осакатяват прекрасните Образи уж в името на детското неразбиране – не унижавайте децата. Твърдо запомнете, че истинската наука е винаги призивна, кратка, точна и прекрасна. (102)

АУМ

4. Необходимо е в семействата да има поне зачатък за разбиране на образованието. След седмата година вече много е изгубено. Обикновено след третата година организмът е пълен с възприятия. Още при първата крачка ръката на водача трябва да обърне внимание и да посочи към далечните светове. Младите очи трябва да почувстват Безпределността. Именно очите трябва да свикнат да допускат Безпределността. (102)

АУМ

5. Необходимо е също така словото да изразява точната мисъл. Отхвърля се лъжата, грубостта и подигравката. Предателството е недопустимо дори в зачатък. Работата „като големите” се поощрява. (102)

АУМ

6. Само съзнание до тригодишна възраст ще вмести лесно общината. Колко е погрешно да се мисли, че детето трябва да има свои вещи, защото то лесно ще разбере, че вещите могат да бъдат общи. (102)

АУМ

7. Съзнанието – „мога всичко” не е самохвалство, а само осъзнаване на апарата. И най-незнаещият може да намери връзка с Безпределността, защото всеки труд според своето качество отключва врати. (102)

АУМ

8. Нека още от първите уроци учащите се да се порадват на чудесата на живота. Нека също така те да разберат как да се отнасят към полетите и ясночуването. Така ясночуването ще бъде естествено условие. (114)

АУМ

9. Също и Финият свят ще бъде изучаван заедно с фините енергии. Няма да има деление на физическо и метафизическо, щом всичко съществува - значи всичко е осезаемо и познаваемо. Накрая суеверието и предрасъдъците ще бъдат унищожени. (114)

АУМ

10. Опазете децата от всичко фалшиво; опазете ги от лошата музика; опазете ги от сквернословията; опазете ги от фалшивите състезания; опазете ги от утвърждаване на себичност, толкова повече, че е нужно да се създаде любов към непрестанното знание. Мускулите не трябва да стоят над ума и сърцето. Кое сърце ще възлюби юмручните удари? (116)

АУМ

АУМ ТАТ САТ. АУМ

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]ОМ ТАТ САТ — мантра спомената в “Бхагават Гита” като използвана от “учениците на Брахман” в началото на различни мероприятия и действия. “ТАТ”(То) насочващо към Брахман, напомня на ученика за висшите подбуди и по такъв начин му помага да отхвърли недостойно за тях. “САТ” (”творение”, “същество”) му напомня за Доброто, което пронизва всичко съществуващо и по този начин освещава и облагородява това, което прави ученикът.
(Энциклопедия эзотеризма http://slovari.yandex.ru/dict/esoterism)
Тази мантра е дадена в началните редове на Агни-Йога: «Листы сада Мории», Март 24, 1920.

[2]В кръгли скоби след всеки абзац е указан номера на параграфа от книгата "Агни-Йога. Община"