Възможно е изводът, до който ще стигнете по време на тази беседа, да бъде за вас най-важната крачка за целия ви живот

АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ. Моето присъствие в теб е максимално възможното, за да предам това, което е необходимо.

Моето присъствие в теб е максимално пълното, за да предам не само слова, но и енергия.

Какво представлява енергията, която идва по време на диктовките? Това е тази промяна на околното пространство, която става благодарение на работата на чакрите. Максималното отваряне на чакрите спомага за максимален обмен на енергия между октавите. И когато чакрите максимално провеждат Божествената енергия, става насищане със Светлина в радиус на много километри от мястото на приемане на послания. И това насищане със Светлина е способно след време да привлече възможности от пространството.

Промяната на вибрациите на което и да е място по земното кълбо става точно по този начин. Намира се човек, способен да служи като проводник на Божествената енергия. И чрез него става промяна на вибрациите на мястото, където той живее. След време вибрациите на това място привличат хора със сходни вибрации. По този начин става промяната на историята. По този начин се променя понякога съдбата на цели нации.

За планетата проявата на високи вибрации води до съзвучие с Висшите светове. И в това място се образува пространство, съзвучно с Висшите светове. Ако един човек е способен да изпълни пространството около себе си със Светлина, можете да си представите колко по-ефективно ще става промяната на физическия план, ако много светлоносци служат като проводници на Божествената енергия в света.

Стремежът на Възнесените Същества е свързан именно с това, да се създадат на Земята такива места и селища, в които да могат да се установят стандартите на поведение и моралните норми, съществували в онези далечни времена, когато човечеството все още се намираше в своята младенческа възраст и когато не съществуваше греха.

Сега настъпи времето, когато човечеството осъзнато трябва да се върне на онова вибрационно ниво, от което е станало падението.

И работата не е в това, че падението е носило в себе си зло. Падението е етап в историята на човечеството, който има своето място. Благодарение на този етап човечеството можа да осъзнае себе си. Благодарение на този етап човечеството получи тласък в развитието на своето съзнание.

Сега остава да се свърши по-малката работа. Необходимо е осъзнато, чувствайки еволюционната необходимост, да стане връщане към съзнанието, което са имали Адам и Ева преди падението, преди времето, когато е станало снижаването на вибрациите.

Настъпи етапът, когато съзнанието на човечеството трябва да израсне и да достигне това ниво, при което ще се получи естествено повишаване на вибрациите на целия енергиен слой, в който съществува човешката цивилизация на Земята. И колкото по-плавно и равномерно протече този процес, толкова повече човешки индивиди ще могат да продължат своето развитие на новото енергийно ниво. Затова сега се води буквално битка за всяка душа.

Има душѝ, способни на по-нататъшно еволюционно развитие, а има и такива, които се отказват да следват пътя на еволюцията.

Задачата за отделяне на зърното от плевелите не е по силите на човешкото съзнание. Защото човешкото съзнание съди за развитието на човека по количеството на паричното и материалното богатство, които той притежава.

Божествената логика няма нищо общо с човешката логика. За Богюа всички са равни: и богатият и бедният, и неразвитият ум и най-развитият в интелектуален смисъл индивид. Всички са равни пред Бог. И когато настъпи часът, за който е написано в много свещени книги, ще се състои това, което се нарича съд. Или отделяне на зърното от плевелите. И всички ще бъдат съдени по делата, които са вършили. И ако единственият ваш мотив от живот в живот, от въплъщение във въплъщение, е бил постигане на слава, богатство и почести, ако сте правили всичко, за да се издигнете за сметка на ближния, тогава едва ли ще бъдете признати за пригодни за по-нататъшна еволюция. Но ако сте делили последното късче хляб с нуждаещите се, ако не сте мислили за себе си, ако сте били радетели за Общото дело, ако сте се трудили за Общото Благо и не сте щадили своя живот, то онези Божествени качества, които сте придобили тогава, ще бъдат признати за достатъчни, за да продължи вашата душа еволюцията на новото енергийно ниво.

Никой не знае часа, когато ще се състои този съд. Затова винаги се предупреждава, че трябва да бъдете готови.

Защото подготовката на вашите душѝ ще става не някога в далечното бъдеще, а върви с пълен ход още сега.

Малките пропуски и грешки нямат значение. Има значение общият вектор на стремежите на индивида. Някои от вас много ще се учудят, когато всичко се случи. Защото неудачниците и онези хора, които според вас за нищо не стават, ще ходят в бели одежди, обсипани със скъпоценни камъни. А онези, които в земните си животи са носили скъпи дрехи и са обкичвали своите пръсти с брилянти, едва ли въобще ще получат достъп в Царството, което идва.

Днешната беседа беше много важна. И изводът, до който ще стигнете по време на тази беседа, е възможно да бъде за вас най-важната крачка за цялото ви въплъщение.

Посланието е призвано да подтикне душите към промяна на възгледа за критериите, които съществуват в обществото.

АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, винаги с вас по вашия Път.

 


Звукозапис на диктовката на руски. Текста чете Т.Н. Микушина.