Важно Послание

АЗ СЪМ Присъствието на Единния. АЗ СЪМ извънредно рядко идвам при невъзнесеното човечество.

Кръгът на моите грижи и кръгът на моето общуване се намират далеч зад границите на вашите интереси и на вибрациите, присъщи на вашия свят.

И така, аз съм тук. И моето идване е предизвикано от важността на събитията...

Аз идвам, за да ви уверя, че Земята като планета и онези нейни сфери, които са близо до вас, ще бъде преведена на ново енергийно ниво. Ние идваме, за да подготвим съзнанието ви за този Велик Преход.

Разберете, достатъчно е само малък процент от населението на Земята да получи новата представа и да разшири съзнанието си до необходимото ниво, и цялата планета ще бъде обхваната от новото мислене и новите вибрации. И ако по-рано еволюционният процес ставаше постепенно и този щадящ процес се поддържаше от вашите земни Владици, сега ние решихме да рискуваме и да извършим скок в прехода на ново енергийно ниво.

Не се бойте, този скок няма да бъде толкова глобален, че да доведе до унищожаване на всичко живо на планетата.

По-скоро това ще прилича на лека подкана, на грижливо побутване на детето към новия живот.

Много от вас така и не са способни на самостоятелно развитие. Много от вас както преди се надяват, че всички промени ще ги подминат и те ще могат да запазят и старите си навици, и предишното състояние на съзнанието си.

Но аз дойдох да разруша този стереотип в съзнанието ви. Повярвайте ми, колкото и да се стремите да запазите предишните си удобни и безгрижни позиции, все пак дойде времето, когато трябва да излезете от привичните си рамки и граници.

И след като промените се случат, вие с удивление ще си разказвате един на друг как сте живели по-рано на предишното ниво на съзнание. И дори когато върху физически носители гледате филми и слушате музиката, характерна за днешната цивилизация, няма да вярвате на ушите и на очите си. Толкова това, което е присъщо на Земната цивилизация сега, ще е различно от това, което ще получите в бъдеще.

И това е естествен процес. Като деца много неща ви изглеждат значими и интересни. Когато пораснете, гледате с учудване на своите предишни увлечения.

Всичко в тази Вселена се подбира по Закона за съответствие на вибрациите. И когато вашите вибрации се повишат, всичките ви предишни увлечения ще ви се струват твърде странни и безсмислени.

Повярвайте ми и повярвайте на моя опит по превеждането на изоставащите цивилизации на ново енергийно ниво.

Аз с учудване наблюдавам много явления във вашата цивилизация. При вас има много големи контрасти. И високите вибрации, високите образци на изкуството, музиката, живописта се преплитат с ниско вибрационни и извънредно ниски образци. Вашето съзнание е способно да съвместява толкова разнородни неща. Вие сте способни да вибрирате в различни енергийни диапазони.

Какво пък, това означава, че ще ви бъде по-лесно да се приспособите към новото енергийно състояние. И ще ви бъде по-лесно да влезете в новата епоха на развитие на вашето съзнание.

Аз дойдох с удивително чувство на победа в моето сърце. Аз предчувствам радостта на вашите душѝ от освобождаването от маса ненужни стари неща и вехтории от миналото.

Аз се радвам, че ще се освободите най-после от много стари навици и ще можете да се приобщите към осъзнаването на вселенската хармония, да се приобщите към Единството на тази Вселена и да се изравните с цивилизациите, които се развиват устойчиво в съответствие с Божествения план.

Както разбирате, ние сме принудени да се намесим в действието на Закона за свободната воля и да орежем малко вашата свободна воля. Но тази мярка е временна и наложителна, аз се надявам, че като цяло човешката цивилизация на планетата Земя няма да пострада и ще успее надеждно и устойчиво да се развива.

Разбирам, че моето днешно послание може да предизвика у вас известно безпокойство и дори шок.

Много ми се иска да не се плашите и да не започнете да се запасявате с продукти.

Нищо от това, което може да предвиди вашето съзнание, няма да се случи, защото всички промени ще станат много меко и на онези планове на Битието, до които вие нямате достъп.

Няма от какво да се страхувате. Ние се грижим за вас. Цяла Йерархия от разумни космически същества предано служи на много цивилизации, съществуващи в тази Вселена, в това число и на вашата земна цивилизация.

Нашето решение получи одобрение от Кармичното Ръководство. Висшият Съвет на тази Вселена даде своето съгласие.

Днес аз ви дадох необходимата информация. Всички избори, които трябваше да направите и за които ви предупреждавахме, са направени от вас. Сега остава само да се чакат космическите срокове и космическите възможности.

АЗ СЪМ Присъствието на Единния. Ом.


Звукозапис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.