Важно е това, доколко сте способни да съхраните своята преданост към
Волята на Бога

АЗ СЪМ Иларион. Вие ме познавате. Аз служа на лъча на Истината, лечителството и Божественото Знание.

Истината, Божествената Истина, както си я представяте вие и както са си я представяли предишните поколения, е все същата тази Божествена Истина, но съгласете се, че всеки път тя се представя по новому. И не само това – всеки човек ще има собствена истина. И дори тогава, когато говорите за едно и също нещо и мислите, че се разбирате един друг, след известно време става ясно, че сте говорили за различни неща. Понякога хората говорят на един и същ език, с понятни слова, и не се разбират един друг.

Всичко това доказва, че всеки човек се намира на своето стъпало на познание на Божествената Истина и колкото и да се старае да разбере как изглежда тази Истина от друго стъпало на познанието, това едва ли ще му се удаде.

Затова ние идваме отново и отново и всеки път се опитваме да ви дадем малка част от Божествената Истина по такъв начин, че всеки от вас да може да разбере нещо за себе си и да го приложи в своя живот.

Ние не се уморяваме да идваме и всеки път да даваме знание, което като че ли вече е дадено, но всеки път се намират няколко човека, които откриват за себе си нещо ново. И заради тези няколко човека e възможно да се идва и да се дава знание. Защото тази истина, която става достъпна за съзнанието на няколко човека, е способна чрез тяхното съзнание с времето да завладее света. И когато измине известно време, вече никой няма да бъде учуден от знанието, което съвсем неотдавна е било плашещо и съмнително за повечето хора. За пример може да послужи това, че сега още от училищната скамейка е известно на всички, че Земята е кръгла и че тя се върти около Слънцето. А само преди няколкостотин години за тази, както тогава е изглеждало размирна мисъл, изгаряли на клада.

Сега времето се измени и не изгарят на клада. Но има множество други начини, чрез които обществото се стреми да се отърве от досадните философи, провъзгласяващи определени Истини и твърде ревностно изискващи тези истини да се въплъщават в живота.

Има твърде много хора, които не приемат най-простите истини. Истини, които вече не предизвикват съмнение у никого. Например тази: „Възлюби ближния като самия себе си”. Или тази: „Не пожелавай зло на ближния си”.

„Не завиждай”. „Не кради”. „Не прелюбодействай”. „Не убивай!”

Като че ли тези истини не трябва да пораждат съмнения. Обаче всичко, което се случва около вас, всичко, което се осветява от вашите средства за масова информация, отразява точно факти, противоречащи на тези истини. Излиза, че истините съществуват сами по себе си, а човешкото общество живее самò по себе си, по свои закони и по свое усмотрение.

Как мислите, съответства ли на Волята на Бога съществуването на тези двойни стандарти в начина на мислене и на действие? И ако това не съответства на Волята на Бога, а вселената се развива в съответствие с Волята на Бога, то рано или късно ще бъде сложен край на това положение на нещата.

Вижте средните векове. Колко хора са изгаряни на кладите и са подлагани на мъчения. Сега ви се струва, че това е нехуманно и проява на невежество. Обаче вижте историята само от преди няколко десетки години. Спомнете си концентрационните лагери в Германия, спомнете си масовите репресии в Русия. Спомнете си Първата и Втората световни войни. Милиони хора станаха жертви на тези прояви на човешкото невежество.

В основната си маса човечеството остава все така невежо, както и в средните векове. Има индивиди, които поддържат вътрешни стандарти на поведение и начин на мислене на Божествено ниво. А има и индивиди, които открито се надсмиват над Бога, над Вярата.

Как могат да съществуват тези хора в едни и същи градове? Как могат да живеят в един и същи дом? И как се съгласува всичко това с Божествените принципи, за които говорят Владиците?

Действително, сега на Земята е много тъмно време. И това време е необходимо и закономерно, тъй като именно сега се извършва процесът на отделяне на зърното от плевелите. Всеки човек има възможност да прояви своята вътрешна същност. И всеки човек осъзнато прави своя избор. Много малко са избраните, тези, които са способни да запазват Божествените стандарти на поведение, намирайки се в обстановка на емоционален и ментален натиск от страна на другите хора, от страна на средствата за масова информация.

Това е връщане към средновековието. Това е масов упадък на нравите и културата. И точно така, както само една хилядна и милионна част от растителните семена имат възможност да дадат живот на ново растение, точно така и сред човешките индивиди много малък процент ще може да продължи еволюцията, преминавайки през месомелачката на масовото съзнание.

Вие преминавате своите изпитания и тестове, без да се откъсвате от обикновения живот. И вашият Път на Посвещенията преминава през обикновения живот, който ви обкръжава. Замислете се над това. И се замислете също, че не е важно това, че наоколо всичко е лошо и целият свят като че ли е полудял. Важно е само това, което става вътре във вашето същество. Важно е това, доколко сте способни да устоите в тези неблагоприятни условия и доколко сте способни да съхраните Божествените ориентири в своето поведение и своята преданост към Волята на Бога.

Води се гигантска битка върху земното кълбо. И ако по-рано беше възможно укриването от тази битка в друга страна, в планините или в горите, то сега цялото земно кълбо е обхванато от огъня, в който едни душѝ изгарят безвъзвратно, а други душѝ се претопяват в чисто злато и стават безсмъртни.

Днес ви съобщих не много утешителни неща. Но аз казах всичко почти така, както е в действителност, пропускайки някои детайли, които не ви е дадено да знаете.

Затова, възлюбени, ще се радвам, ако за някого това мое послание стане ръка за помощ, стане подкрепа. Защото при целия като че ли тъжен тон на моето послание, в него има една радостна нота. Това е вашето безсмъртие, което вие, повечето от вас, сте длъжни да завоювате още до края на текущото въплъщение.


АЗ СЪМ Иларион.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)