Във времето, в което живеете, всички възможности са открити

АЗ СЪМ Санат Кумара.

Аз дойдох в този ден, както винаги в края на годишния цикъл, за да дам необходимото разбиране за Пътя, който предстои. Да ви помогна да стъпите твърдо на вашия Път и да доведа до външното ви съзнание онези моменти, които са необходими за по-нататъшното ви придвижване.

И така, днес ние ще продължим разговора за Пътя на Посвещенията. За това, доколко във времето, в което живеете, този Път на Посвещенията се различава от Пътя на Посвещенията, който беше известен на човечеството в предишните времена.

Вие знаете, че в миналото само съвсем малък процент от въплътеното човечество имаше представа за Пътя на Посвещенията и имаше достъп до знанията, които са необходими по този Път.

Сега времето се промени. Сега човечеството стои на прага на нов етап от своето развитие. И за този етап е характерна преди всичко голямата откритост, голямата свобода. И ние идваме, и открито и свободно ви даваме тези знания, които до съвсем неотдавна бяха скрити от човечеството под покривалото на тайната.

Настъпи времето, когато практически всички знания са открити за свободен достъп по рафтовете на книжарниците и в Интернет.

Обаче особеността на настъпващата епоха е свързана с това, че както на хората се откриват истинските знания, точно така се откриват знания и информация, които не са истински, а са плод на умствени съждения и размишления на плътския ум.

Божествената мъдрост и измислиците на плътския ум лежат едни до други на рафтовете на книжарниците, а след това се преместват на рафтовете във вашия дом.

Доколко това е безопасно за развитието на вашите души и доколко то е оправдано от еволюционна гледна точка?

Хайде да разгледаме един пример.

Родителите опазват малките деца от всяка неправилна стъпка, от всяка грозяща ги опасност. Вземат от тях кибрита, острите и режещите предмети, за да не си причинят вреда. И ето настъпва моментът, когато децата порастват и започват да опознават заобикалящия ги свят. На родителите им е все по-трудно да контролират своите чада, защото те излизат на улицата, отиват на училище или са в Интернет. Това, което те виждат там, с което се сблъскват, се изплъзва от вниманието на родителите.

Сега настъпи моментът, когато човечеството излиза от детското състояние на съзнанието и навлиза в света на възрастните.

Обаче не всичко в този свят съответства на Божествените образци. И много неща са напълно противоположни на нещата от Божествения свят.

Как да се направи различаване и как да стане разпознаването?

Мъдрите родители не бързат да запознават своите деца с чудесата на съвременните технологии или достиженията на съвременната цивилизация. Мъдрите родители се стремят най-напред да дадат на децата си представа за нравствения закон и за вътрешните ориентири. Мъдрите родители бързат да дадат на своите деца мъдростта на сърцето. Тогава, когато човек има в себе си верните ориентири, те като звука на камертон ще го водят в живота. И това, което не е съзвучно със звука на камертона в неговото сърце, ще премине покрай външното му съзнание и няма да остави следа в душата му.

Будда преминава през живота тихо, незабелязан от никой, и никаква мръсотия от живота не полепва по златната одежда на неговата аура.

Така и ние се стремим да ви дадем правилните ориентири, които ще ви водят в живота, ще ви указват посоката и ще ви пазят. Когато във вас има усещане за реалността, за Божествеността, всичко, което е по-малко от Божественото съвършенство, ще преминава покрай вашето съзнание, без да оставя в него следи. И вие ще се устремите към вашата Победа, към вашата Свобода от оковите на материята.

А онези човешки индивиди, които нямат в себе си този камертон, настроен на звучащото чувство за Божественост, са принудени да преминават своите житейски уроци, така че да получат онова различаване и разбиране, които се изискват за по-нататъшната еволюция. И животът ви предоставя богат и разнообразен материал за вашето развитие.

Ставайки все по-фина, илюзията и различните и´ проявления ви заставят да усъвършенствате способността си за различаване и да постигате заслуги по този път на различаването.

Има и такива хора, които не искат да се обременяват с никакво натоварване, които виждат в обкръжаващия ги свят само източник за удовлетворяване на своите желания и потребности.

Какво пък, и на тази категория хора се предоставя възможност да удовлетворят всички свои желания и всичките си стремежи. Така че някога, уморени от гонитбата за дребни неща и удоволствия, да се спрат и да вдигнат поглед към непреходната реалност.

Има определено количество време, за което всеки човешки индивид да може да стигне до тази граница, зад която започва реалният свят на Бога. На всеки се дава шанс.

И във времето, в което живеете, всички възможности са открити.

Става ускорение на всички процеси. В това число и на процеса на вашия избор.

И тогава, когато упорствате и продължавате да бродите из илюзията и да избирате играчка след играчка, във времето, когато вече трябва да се занимавате с нещата, с които се занимават възрастните, ще ви бъдат посочвани грешките и пропуските. Отначало меко, след това все по-нагледно и настойчиво.

На всеки се дава шанс.

На всеки се указва Пътя.

И ако не бяхте толкова въвлечени във вашите илюзорни процеси и можехте да наблюдавате живота си от малко по-възвишена гледна точка, вие бихте могли да разберете и да усетите колко грижливо се пазят вашите души.

Обаче има закон за свободната воля, който действа непоколебимо в тази вселена и на вашата планета. Нито един Възнесен Владика не може да ви помогне, ако вие сами, по своя свободна воля, избирате тленния свят въплъщение след въплъщение, десетки и стотици хиляди години.

За тези индивиди срокът за техните експерименти в земната реалност рано или късно ще приключи. И като повтарящи класа, те ще бъдат принудени да продължат своето обучение, но вече в друга реалност. На тях повторно ще им бъдат предоставени милиони и милиарди години за еволюция.

За онези пък, които се вслушват в нашите указания, за вас дните на пребиваване в илюзорния свят ще бъдат съкратени. За вас се откриват невиждани възможности за духовно израстване и придвижване по пътя на еволюцията, на който учат Възнесените Владици, Владиците на Мъдростта.

Ние винаги сме редом с вас на всички най-хлъзгави участъци от Пътя. Стига само да поискате и ще можете да встъпите в пряко и непосредствено общуване с нас.

На вас ви е нужно само умение да преминете от обкръжаващата ви илюзия в Божествената реалност. И за това не се иска нищо друго, освен вашите усилия. Точно така, както спортистите тренират физическите си мускули, за да побеждават в състезанията, на вас ви е нужно да тренирате мускулите на душата си, така че да постигнете Вашата победа на Пътя на Посвещенията.

Вашият устрем и ежедневните ви духовни практики, подкрепени от нашата помощ, ви издигат необратимо на следващото еволюционно стъпало.

Аз се радвах днес да ви протегна своята ръка за помощ и още един път да задам вярното направление на вашия устрем.


АЗ СЪМ Санат Кумара. Ом.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)