Вътрешно и външно Учение

АЗ СЪМ Иисус, дошъл при вас. Аз дойдох, както и преди, за да дам някои наставления, които надявам се ще бъдат полезни за вашите душѝ. Има външно учение, има и вътрешно Учение. Знаете това или може да сте го чували. В какво се състои разликата, каква е отликата?

Всеки път, когато ви даваме наставления по тази тема, ние подаваме материала по малко по-различен начин, за да можете да усвоите даваното в цялата му пълнота. Знаете, че когато бях във въплъщение преди 2000 години, аз давах моето Учение на много хора. Вътрешно или външно беше това Учение? За да отговорим на този въпрос, нека разсъждаваме заедно.

Когато във въплъщение дойде посланик или пророк, той идва с определена цел или мисия. И мисията на такъв вестител е винаги само една – възстановяване на истинското Учение. Онова Учение, което винаги е присъствало в света от древни времена, но което е било забравено преди много хиляди години. Вие имате нужда от обновяване на знанията. Затова ние идваме и днес, за да ви дадем обновено знание. Това знание, което можете да възприемете сега.

Ако съвсем неотдавна, когато бях във въплъщение и доста след това време, се появеше човек, който носи Учението, което сега така обширно даваме, той не би могъл да проповядва така широко и открито по простата причина, че съществуваха много ограничения, присъщи на всички религии по света. Всяка религия сама по себе си представлява кодекс от определени догми и правила. И вие навярно се досещате, че повечето от тези догми и правила не са дадени от мен или от основателите на другите религии, а са се появили значително по-късно и са били привнесени от отците на църквата. Защото всеки човек по силата на своя мироглед и обща култура иска да наставлява другите по най-добрия начин. Но когато този човек не говори от името на Бог, а в него говори плътският му ум, то и резултатът от неговите усилия се получава понякога напълно противоположен на резултата, който Възнесените Учители желаят да се прояви сред хората. А именно: зад всички реално съществуващи тайнства всеки се стреми да намери онова, което човешкият ум би могъл да обясни. А онова, което не се поддава на никакво обяснение – или се премълчава, или се провъзгласява за Божие чудо. И когато много поколения повтарят и предават от уста на уста това чудо, случило се преди стотици и хиляди години, тогава възниква стереотип или догма, която вече съществува независимо от съзнанието на хората, които са се приобщили към една или друга религия, или църква.

Истината присъства във всяка догма, но за да бъде тази Истина разбрана от новите поколения хора, има нужда от нов човек, който да дойде и отново да обнови представата на хората за Божествената Истина.

Така е било винаги. Също както когато изкопаете кладенец и ползвате от него вода. Вие свиквате да пиете водата от този кладенец, защото няма откъде другаде да вземете вода. И дори когато водата след време започне да застоява, вие се примирявате с тази вода, защото не знаете как да откриете нов източник. И ето идва друг човек, който намира нов кладенец и вие предпазливо опитвате водата, защото разбирате, че има различна вода и с вода дори може да се отровите. И минава доста време, докато всички жители привикнат към новия кладенец и започнат да черпят вода от него.

Точно така стои работата с даването на ново Учение. Всеки път идва нов човек и дава едно и също древно Учение, разбираемо за хората от съответното време. И това Учение отначало съдържа съвършени Божествени вибрации и привлича всички със своята новост. Но после, когато носителят на Учението си отиде, онези, които са приели това Учение, започват да го тълкуват всеки по свой начин. Защото потокът на Божествената възможност е прекъснат и на земята няма човек, който да е проводник на Божествената енергия.

Всеки път се дава едно и също Учение и същината на това Учение е проста и ясна дори за малко дете. Но това, което е ясно за малкото дете, се изплъзва от плътския ум и не се поддава на никакъв логически анализ. Затова за вас ще бъде много важно, ако всеки съумее да намери източника на Учението вътре в себе си. Всички истински религии имат в основата си учението за Бог, който живее в сърцето на всеки човек. И тъй като хората са изгубили способността да чуват Бог в своето сърце, се появиха посредници, които чуват Бог или казват, че чуват Бог.

Няма нищо срамно в това, че се обръщате за помощ към посредник, който да ви наставлява по пътя. Въпросът е само в това, доколко такъв посредник се явява носител на Божествената Истина. Затова е по-просто и по-ефективно, ако всеки от вас успее да се настрои на Божествената гама и да усети Божествените вибрации в своето сърце. Повярвайте, в сърцето на всеки от вас живее Бог. И не е нужно да обикаляте Земята в търсене на онзи, който да ви наставлява. Но доколкото способността за пряко чуване на Бог е изгубена за много от сега живеещите хора, то вие трябва поне да имате критерии, които ще ви позволят да разпознаете сред старите и новите проповедници вълците в овчи кожи.

Там, където присъства Бог, няма място за сплетни и осъждане. Там, където присъства Бог, няма място за меркантилни интереси и желание да се живее на гърба на ближния. Там, където присъства Бог, има само даяние, на вас ви дават, дават и дават да пиете от Божествения нектар и не ви искат нищо в замяна.

Никога не тичайте след външни ритуали. Никога не се опитвайте да откриете тайнства там, където ги няма. Живейте просто. Изпълнявайте заповедите, дадени от Мойсей и пророците, и се старайте на първо място да съхраните в своето сърце чувството на Любов и Състрадание към ближния и към всичко живо.

Начинът, по който се отнасяте към всяка частица Живот, начинът, по който се отнасяте към всяко Божествено проявление ще отличава истински вярващия човек от лицемера, който се прикрива зад името на Бог, но няма Бог в своето сърце.

Аз ви дадох заповед: „Обичайте се”. И дойдох да ви кажа, че когато Любовта живее във вашето сърце, не ви е нужен никакъв външен проповедник, не е необходимо да губите време за търсене на Бог извън себе си, защото във вас е жива Любовта и следователно вие пребивавате в Бог, защото Бог е Любов.

Дойдох при вас в този ден, за да ви дам представа за вътрешното Учение, което пребивава във вашите сърца и което е Любов.

АЗ СЪМ Иисус.


Звукозапис на диктовката на руски. Текста чете Т.Н. Микушина.