Вашата задача е да се отделите от този свят и да позволите на Бог да пребивава във вас

АЗ СЪМ Майтрейя, дошъл при вас чрез този Посланик.

АЗ дойдох да побеседваме за по-нататъшното развитие на събитията на Земята в най-близко време. Не е тайна, че мнозина от вас получават посвещения под моето непосредствено ръководство. Вие или осъзнавате това с помощта на обективното си съзнание, или не. Но аз съм бъдещият Будда и ви подготвям за настъпващата епоха. Вие сте воините на Майтрейя. Аз ви подготвям на вътрешно ниво и вие преминавате през моите посвещения.

Каква е разликата, които аз предявявам към моите ученици от изискванията на другите Владици?

Знаете, че повечето Владици ви дават посвещения на определени лъчи и те отговарят за това да бъдете обучени на Божествени качества, присъщи на тези лъчи.

Моите ученици вече преминаха обучението си на седемте основни лъча и получиха повечето си посвещения за тайните лъчи.

АЗ СЪМ Учителят, даващ посвещенията за тайните лъчи.

Аз подготвям учениците си за моето присъствие в тях. Вие сте чували пророчествата и знаете, че идва епохата на Майтрейя. Всички чакат идването на Майтрейя. И дойде времето да ви дам знания за моето идване.

Заедно с моите ученици трябва да подготвя идването си на във въплъщение Земята.  Не мога да дойда на Земята, ако предварително не подготвя идването си.

Аз подготвям пътя си чрез моите ученици, чрез онези, които са подготвили своите храмове за моето присъствие в тях. Аз мога да присъствам само в онези мои ученици, които дотолкова са подготвили своите храмове, че чакрите им както на седемте основни лъча, така и на тайните лъчи са отворени. Аз мога да присъствам в техните храмове. Това са хората на новата раса и те вече се появяват на Земята. Това са моите хора, моите ученици, които са получавали посвещенията си под мое ръководство в продължение на хиляди години. Те са моите верни избраници.

Аз идвам чрез учениците си, чрез онези, които ми позволяват да присъствам в техните храмове и така подготвям пътя за въплъщението си на Земята.

Аз не мога да дойда, ако не сте готови съзнателно да ме приемете. Ето защо единственото препятствие за моето въплъщение на Земята е нивото на вашето съзнание.

Затова с радост идвам на Земята чрез онези, които поне за малко ми позволяват да пребивавам в техните храмове. Чрез техните тела се запознавам със ситуацията на Земята.

Още много години ще минат, преди да мога напълно да се въплътя на Земята и да се изправя пред хората на Земята в пълния блясък на своето могъщество. Времето на моето въплъщение зависи от всеки един от вас, който сега е въплътен.

Но дотогава аз ще идвам и ще присъствам сред вас в телата на моите ученици.

Космическите срокове са определени и времето на моето идване вече наближава. Според космическите мерки това време наистина наближава, но все пак според земните мерки то е все още доста далеч.

Аз ще дойда, когато по-голямата част от земното човечество бъде готово да приеме моето идване. А това ще стане едва тогава, когато човечеството съвсем осъзнато се сбогува със собствената си нереална част, когато се избави от егото, от животинското начало, което го ръководи, владее и експлоатира стотици хиляди години.

Всички вие трябва да се отървете от животинското в себе си. Трябва да победите звяра на ума, управляващ плътта и животинските инстинкти. Вие трябва да победите. Тези от вас, които оцелеят в битката, които победят своята нереална част – тях аз ще посрещна като воини-победители.

Обещавам, че ще посрещна всеки един мой воин-победител и ще го поздравя с постигнатата победа.

Но имате още време, докато настъпи срокът.

Аз идвам, за да припомня на моите воини кои са те в действителност. Мнозина от вас се намират на места, неподобаващи за един воин. Идвам да ви напомня, че вибрациите на света около вас ви теглят надолу като блато.

Опасността е в това, че в началото съвсем леко се поддавате на вибрациите на заобикалящата ви среда. Вашата енергия лекичко спада. И вие даже не забелязвате това. Но в съзнанието си вие вече започвате да се свличате надолу. И постепенно блатото на световното съзнание ви засмуква все по-дълбоко и дълбоко. И вие ставате вече неспособни да различите Светлината от тъмнината и доброто от злото.

Всичко, което е от този свят, е ваш потенциален враг. Всичко, което принадлежи на света около вас и се смята за престижно, явявайки се предмет на въжделенията и стремежите на милиони хора, е точно онова, от което вие трябва да се откажете.

И ако ви е трудно да се откажете от заобикалящата ви илюзия, докато сте потопени в нея, постъпвайте като мъдреците и йогите във всички времена. Отделяйте се от вашия свят колкото е възможно повече. Създавайте общности и населени места, откъснати от света край вас. Нека тези общности бъдат камертони за вашите души. Човек, вкусил от пълноценните Божествени вибрации, след като е бил дори за малко в някоя община на Духа, ще е способен цяла година да разпознава враждебните вибрации на заобикалящата среда и да се пази от тях.

Пред вас стои задачата да се абстрахирате от вибрациите на света край вас, доколкото е възможно. И когато станете достатъчно силни, за да можете да се противопоставите на тези отрицателни светски вибрации, вие ще можете да отидете в света. И тогава нищо, което се намира извън вас, няма да може да ви навреди. Защото Сам Бог пребивава във вас.

Когато придобиете възможността дълго време да поддържате чистотата на аурата и чакрите си, вие ще се превърнете в съд, който Бог може да обитава. Когато нямате вътрешни недостатъци, нищо от този свят не може да ви навреди. Вие сте единни с Бог. Кой би се осмелил да ви се противопостави?

Ако във вас не е останало нищо от този свят, никой по никакъв начин не би могъл да ви причини вреда.

Защото сте чисти и с вас е Бог.

И всички удари, насочени срещу вас, ще бъдат отразени от вашата аура и ще засегнат враговете ви. И всички действия във физическия план ще се обърнат против вашите врагове. Но вие даже няма да забелязвате враговете си.

Защото нямате врагове. А индивидите, които са враждебно настроени към вас, заслужават само съжаление. В тях има горделивост, която ги кара да се борят против Бог.

И така, вашата задача е да се отделите от този свят и да позволите на Бог да заживее във вас.

Повярвайте ми, това е единствената ви задача в днешните времена.

Аз ще дойда във вашия свят едва тогава, когато съзнанието на по-голямата част от човечеството бъде готово за моето идване и когато човечеството ме очаква.

Ако аз дойда преди срока, никой от вас няма да ме познае, защото вашите очи няма да могат да ме видят, а вашите уши няма да могат да ме чуят.

Ето защо подготвяйте своите храмове за моето присъствие в тях, за присъствието на други Учители, гответе храмовете си за присъствието на Бог в тях.

Всичко е Бог,, а тези, които нямат намерение съзнателно и смирено да приемат закона на тази Вселена и да се смирят с Волята на Бог, нека знаят, че нямат още много време за пребиваване в този свят. А и самият ваш свят скоро ще бъде преобразен до неузнаваемост, благодарение на вашето старание и вследствие на вашите постижения.

Аз благодаря на всички воини на Господ Майтрейя, които сега са въплътени и чуват това, което казвам.

АЗ СЪМ Майтрейя.