Вашата основна задача е да повишавате съзнанието на хората на Земята

АЗ СЪМ Елохим Мир, дошъл при вас, живеещите сега на планетата Земя, с дълбок поклон, че намерихте в себе си сили и мъжество да се въплътите в това преходно време.

Много от нас с надежда и трепет устремяват поглед към тези от вас, които не забравихте за своето служение и за клетвата, която дадохте преди да се въплътите.

Вашата основна задача е да повишавате съзнанието на хората на планетата Земя. И тази задача сега става най-важна. Защото от това доколко ще успеете да изпълните тази задача, зависи бъдещето. Най-малко бих искал да изпитвате страх пред бъдещето. Във всеки случай Възнесените Същества остават с вас и са готови в трудна минута да ви протегнат ръка за помощ. Така и аз дойдох днес, за да прокарам енергиите на мира във вашия свят.

Тази нощ моите мощни енергии пробиха оловната броня на неразбирането, омразата и враждата, обхванала планетата с плътен пръстен. Моите енергии възродиха в душите на много от вас стремежа към мир и спокойствие.

Всеки, който в това време може да запазва в себе си баланса на енергиите, да запазва вътрешен покой и хармония, ще бъде гарант за устойчивото развитие на цялото човечество.

Затова не спирайте да мислите за мира, да излъчвате във външния свят хармония и да прокарвате моите енергии на мира във вашия свят.

Сега бих искал да се спра на въпроса как всеки от вас може и е способен да балансира ситуацията на планетата Земя. Няма да скрия, че има моменти, когато е много трудно да се удържи баланса. И понякога един човек, който, намирайки в самия водовъртеж на живота и в неблагоприятни за него обстоятелства, с цената на неимоверни усилия все пак успява да запази вътрешния баланс и да изпрати на света любов от своето сърце, е способен да предотврати началото на поредната война или социален взрив.

Така се случваше много пъти през тази година. Всеки път, когато противоположните сили разклащаха лодката и нова война или ново кръвопролитие изглеждаха неизбежни, се намираше човек, който със своето вътрешно състояние, с помощта на своите вътрешни постижения и искрена молитва умиротворяваше негативната стихия.

Запазването на баланса става по-лесно, ако човечеството като цяло се намира в по-възвишено състояние на съзнанието. Нивото на съзнанието е това, което определя външните обстоятелства и ръководи проявлението на външните сили и създава обстоятелствата във физическия свят.

Затова всеки път, преди да вложите своята енергия в някаква дейност, създаваща дисбаланс в стихиите – спрете за минута и се замислете. Вие или ще насочвате вашата Божествена енергия към разрушение, към негативизъм, към създаване на дисбаланс, или ще предпочетете да запазите вътрешна хармония и покой.

Понякога негативните енергии завладяват света и слепият поток на стихията води много животопотоци по опасен път. Всички войни от миналото, през 20-ти век, и много събития вече от съвременната история са пример за това, как една некачествена мисъл може да завладее съзнанието на определена критична маса от населението на някоя страна. И след това хората вече не владеят ситуацията, а стават заложници на негативните енергии. Милионите човешки жертви са следствие от една некачествена мисъл, зародила се в нечие съзнание.

Но точно по същия начин и една блага мисъл, ако завладее съзнанието на масите, е способна да промени хода на историята и да насочи човечеството по по-лекия Път.

Възнесените Същества подготвят на финия план образци на светлото бъдеще. Тези образци са готови да бъдат проявени и се търсят души, които са способни да прокарат тези образци в живота.

Но за да постигнете съзвучие с нашите вибрации и да станете способни да прокарвате в света светлите енергии, трябва да бъдете в хармония с Висшите светове.

Обаче в предсмъртния си бяс илюзорните сили се стремят да завладеят и да отклонят душите от Пътя чрез неправилни образци и проявления.

Вие трябва добре да осъзнавате, че във вашия свят действат силите на доброто и силите на злото. И вие сами избирате на чия страна да застанете. Необходимо е осъзнато да преценявате всяка проява във вашия свят – какви сили стоят зад тази проява? Като поддържате със своите мисли, емоции и действия погрешните, небожествените образци, вие заставате в опозиция на еволюционния път на развитие. Вие поддържате силите на илюзията. В съзнанието си се плъзгате към по-ниско ниво.

И обратно, когато позволявате на Божествените проявления да действат чрез вас, когато повишавате своето съзнание и съзнанието на хората около вас, вие се движите в правилната посока и съхранявате равновесието за множество въплътени индивиди.

Аз съм длъжен да ви кажа, че всеки такъв генератор на Доброто и Светлината е способен да неутрализира цели пълчища от силите на смъртта и ада.

И аз от цялото си сърце ви пожелавам винаги да заставате единствено на страната на светлите сили. И ние заедно ще предотвратим всякакви войни, всяка агресия, всяка омраза и неприязън.

Повярвайте ми, единствено нивото на вашето съзнание не дава възможност да се премине към следващото ниво на еволюцията. И вие сами сте отговорни за това, накъде насочвате вашата енергия. Винаги, в 100 процента от случаите, единствено вие самите сте отговорни за изразходването на енергията, която тече постоянно през вашето същество, през вашите фини тела и чакри. Единствено вие самите носите отговорност за изразходването на вашата Божествена енергия. И няма нито един човек или същество във вселената, които да решават вместо вас.

Вие винаги имате възможност да спрете и да се замислите – действате ли в съответствие с Бога, или действате против Бога.

Аз много добре разбирам, че в създалите се във вашия свят обстоятелства понякога е много трудно да се направи избор и да се оцени ситуацията. Затова по-често в живота си призовавайте Бога и Възнесените Същества, молете за тяхното Божествено наставление и Божествено ръководство и ще ги получите винаги.


Аз бях с вас в този ден. АЗ СЪМ Елохим Мир.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)