Вашата любов и вашата вяра са всичко, което ви е нужно, за да изпълните вашия Божествен план

АЗ СЪМ Свети Михаил, Архангел Михаил! Дойдох чрез този Божи Посланик.

Множество мои ангели, легиони от моите ангели дойдоха заедно с мен, за да изкажат почести на Посланика.

Нека не ви смущава тази проява на нашите чувства. Ние действително много се радваме да окажем цялата необходима помощ, подкрепа и защита на нашия Посланик, който е въплътен на Земята. Искам да се обърна към тези от вас, които не осъзнават докрай важността и значимостта на това събитие.

Аз съм Михаил, Архангел на Първия лъч, лъчът на Вярата, и трябва да ви кажа, че първата крачка към вашето придвижване по пътя – това е вашата Вяра. Без Вяра няма да ви бъде оказана помощ свише, без Вяра вие няма да можете да направите нито крачка по пътя към Бог.

Никое ваше дело, което осъществявате на физически план, няма да бъде успешно без Вяра в Бог и ще прилича на къща, построена върху пясък.

Единствено вашата Вяра е онази пътеводна светлина, която ще ви посочи пътя през бурите на живота, с които вие се сблъсквате на физически план.

Затова от степента на вашата Вяра зависи доколко ще бъде успешна следващата ви крачка.

Ако вярвате и вашата Вяра е силна, тогава можете да помолите за Божието напътствие в живота ви и ще получите това напътствие в такъв обем, какъвто позволява вашата Вяра.

АЗ СЪМ Архангел Михаил! АЗ СЪМ дошлият да подкрепи вашата Вяра и вашата преданост към Господ. Вие ще се съмнявате, вие постоянно се съмнявате, когато вървите по пътя, който ви води обратно към Бог. Вие молите за знамения и напътствия, когато вървите по вашия път. Ще получите знамения и напътствие, но не преди да докажете своята Вяра и своята преданост към Бог и Възнесените Учители.

Отначало трябва да превъзмогнете своето човешко его, да проявите своята покорност към Божията Воля и едва тогава ще получите знамения и потвърждение за правилността на направения от вас избор.

Това е Закон и нито аз, нито вие можем да го променим.

Затова на всички вас, въплътени на земята, е необходима Вяра. След като имате Вярата, вие ще получите надежда и напътствие.

Проява на вашата Вяра на физически план е вашата Любов, защото без Любовта, която да ви изпълва и да ви вдъхновява в действията ви на физическия план, е невъзможно да се направи нито една крачка в правилната посока.

Отначало вие вярвате, а после започвате да изпитвате чувство на всеобхватна Любов и тази Любов става ръководна във вашия живот и ви води през всички проверки и изпитания.

Вашата Любов и вашата Вяра са всичко, което е нужно, за да изпълните вашия Божествен план.

Ако мислите, че за осъществяването на вашия Божествен план ви е необходимо още нещо, внимателно анализирайте своите желания и стремежи. И като правило то ще бъде точно това, от което е необходимо да се избавите най-напред.

Ако са ви нужни пари или власт, или още нещо, което принадлежи към илюзорния свят, без което вие мислите, че не можете да служите на Бог, то вие сте на грешен път. Винаги ще имате всичко необходимо за осъществяване на вашия Божествен план и за Служение на Бог и на хората, ако Вярата и Любовта станат постоянни спътници в живота ви.

А Мъдростта, Божествената Мъдрост е тъкмо онова качество, което придобивате, когато беззаветно обичате и вярвате.

Бог ви награждава със своята Мъдрост и не само с Мъдрост, но и с други дарове на Светия Дух, които получавате по ваша молба и дори тогава, когато не молите за тях.

Качествата на вашето сърце, които получавате при беззаветното Служение на Бог, сами привличат във вашия свят всичко необходимо, за да бъде Служението ви по-ефективно.

Ако сте на верния Път, вие придобивате всички Божествени качества и съвършенства заедно с придвижването ви по Пътя.

Но ако обожествявате предмета на своя стремеж, много бързо ще се отклоните от Пътя. Човешкият ум е до такава степен хитър, че той може да насочи в своя полза, в полза на егото, а не в полза на Бога дори стремежа към придобиване на Божествени качества.

Докато се намирате в плътния физически свят, трябва непрестанно да бъдете нащрек и всяка минута да се стараете да различавате онзи мотив и онова желание, които ви водят.

Затова има толкова много хора, присъединили се към различни религиозни групи и течения, които в действителност са дошли в тези групи не за да служат на Бог, а за да служат и се кланят на своето его.

На практика почитането на Бог не изисква от вас никакъв ритуал, никаква институция и не изисква спазването на някаква църковна догма. Вие Го почитате в своето сърце. Трябва да намерите Бог в своето сърце и там да Го почитате.

Всички външни учения, групи, църкви са ви нужни само за да разберете тази проста истина и да се обърнете към единствения истински Бог, който се намира в сърцето ви.

Ако се обърнете към думите на всички велики Учители на човечеството, дори към думите, които Те ви изпращат в диктовките, дадени чрез този Посланик, ще видите една обща закономерност. Всички велики Учители на човечеството, всеки на своя език и със своето вътрешно разбиране утвърждават една и съща велика Истина, че Бог е всичко и този Бог се намира във всяка вещ и всеки предмет в този проявен свят.

И съответно Бог се намира и вътре във вас. Когато тази Божествена Истина най-накрая завладее съзнанието на по-голямата част от човечеството и всеки човек се устреми към Бог, който се намира вътре в него самия, то проявеният свят, тази проявена илюзия ще престане да съществува. Тогава човечеството и цялата земя ще преминат на по-високо енергийно ниво и ще съществуват в други, по-фини тела.

Тогава ще завърши битката между силите, отстояващи илюзията, и силите, полагащи усилия за прекратяване на илюзията.

Ако вие, намирайки се на най-високото достъпно за вас състояние на съзнанието, внимателно погледнете заобикалящия ви свят, ще видите как около вас постоянно се сблъскват тези две сили.

Има хора, които отстояват илюзията на този свят и всичките им действия са насочени за поддържане на тази илюзия. И има хора, чиито действия са насочени за прекратяване илюзията на този свят.

Ще забележите, че първите са значително повече от вторите.

Но само така изглежда. Това преимущество е временно и е проявено само на физическия план на тази планета в дадения исторически момент. На финия план е постигнат окончателен превес на силите на Светлината и е въпрос на време кога тази победа ще се прояви на физическия план.

Затова противодействието на двете сили продължава. И моята работа и работата на моите легиони на синия пламък не намалява.

Всички носители на Светлината, дори да са малцинство, са надеждно защитени! Превесът на силите е на тези, които са на страната на Бога. Така е било винаги.

Не с количество, а с Вяра и преданост са създавани тези изменения на Земята, които е трябвало да се случат в нужното време в съответствие с Божествения план.

Затова нека не ви смущава временният превес на силите, които вие наричате тъмни. Тяхното време наистина е изтекло. Колкото и да буйстват в последно време, техните сили са на свършване.

Аз и моите легиони сме на ваше разположение. Готови сме при вашия зов да окажем цялата помощ, която може да ви бъде оказана според вашата Вяра.

АЗ СЪМ Архангел Михаил и очаквам вашите призиви за помощ денонощно. Заедно с моите легиони от ангели обещавам да ви окажа цялата възможна помощ!