Успешното развитие на обществото е невъзможно без поддържането на истинските духовни традиции

АЗ СЪМ Ланто.

Аз отново дойдох. Много се надявам, че нашата днешна беседа ще бъде полезна за вас, за вашите души.

Вие знаете, че е много важно в днешно време да съсредоточите всичките си усилия върху поддържането на вътрешния баланс – балансът на вашите енергии. Защото няма да разкрия никаква тайна, ако ви кажа, че фактически всички духовни достижения на човека се определят само от едно нещо – от способността му да поддържа състояние на вътрешен покой и единство с Твореца, независимо от всички външни обстоятелства.

Именно това качество се стремят да изградят Учителите на човечеството в своите ученици.

Винаги, когато Велик Учител се е въплъщавал, той създавал около себе си кръг от предани чѐла[1]. И именно тези чѐла осигурявали поддържането и успеха на мисиите на Светлината, с които на Земята постоянно идват Учителите на човечеството.

Обаче във ваше време е изгубено самото понятие гуру-чѐла отношения.

Вие нямате традиции, няма почитание към Учителя. Варварството е обхванало всички сфери на човешкия живот.

Тогава, когато съзнанието на по-голямата част от човечеството постоянно е съсредоточено върху удовлетворяване на чисто животинските инстинкти и потребности, е невъзможно да се очакват високи духовни достижения. Всички духовни достижения винаги са били осигурявани от традициите на определени духовни школи. Винаги е съществувала институция за поддържане на духовните традиции. Изключение прави вашето време.

В по-древни времена хората знаели, че успешното развитие на обществото е невъзможно без поддържане на истинските духовни традиции.

Всяко общество, от чиито основи надеждно са премахнати духовните традиции, е обречено на израждане и измиране.

При цялата привидна привлекателност на цивилизацията на поклонение на златния телец, съществуваща сега на Земята, тази цивилизация няма да продължи своето съществуване. За съжаление тя е обречена, защото се е откъснала от Бога и следователно се е откъснала от източника на Божествена енергия. А вие знаете, че всичко в този свят живее и съществува само благодарение на Божествената енергия.

И само когато доброволно се отказва от източника на енергия, цивилизацията се обрича на небитието.

Така е било винаги през изминалите векове.

За съжаление, в днешно време съществуващата в летописите история на човечеството наброява едва няколко хилядолетия. Ако имахте възможност да погледнете по-назад във вековете, пред вас щяха да се появят живи примери за това как откъсването от Бога и неправилното използване на Божествената енергия е довеждало до унищожаването на много развити от техническа гледна точка цивилизации.

Като най-близък исторически пример за това може да служи унищожаването на Атлантида. В съществуващитевсе още легенди се говори, че огромният контенент е бил унищожен за броени дни – потопен в бездната на океана.

Оцелели само избрани последователи на Учителите на човечеството, които съхранили в сърцата си преданост към Бога.

По онова време, преди около един милион години, на континента Атлантида се водили постоянни войни. Хората, които го населявали, били разделени по главния принцип – според отношението към Бога и Неговия Закон.

Една част от хората използвала Божествената енергия изключително за удовлетворяване на своите все по-нарастващи желания и прищевки.

Друга, по-малка част от човечеството, съхранявала предаността си към Бога. Между тези две групи постоянно имало вражда и противопоставяне.

Това наистина са две съвсем противоположни по своята вътрешна същност направления на развитие на човечеството: първото – насочено към служене на своето его и удовлетворяване на неговите желания, и второто – насочено към служение на Бога и ближния.

Разгледайте внимателно ситуацията, създала се в света сега. Не ви ли се струва, че историята се повтаря?

Тя се повтаря със завидно постоянство. Но във ваше време хората, които отстояват истинските Божествени принципи в живота си станаха значително по-малко в процентно отношение.

Обяснението е в това, че сега на планетата са останали двойкаджиите, хора, които са изостанали в своето духовно развитие от напредналата част на човечеството, онази част, която сега пребивава в по-високите енергийни нива.

Вашето време се нарича Кали Юга. Това е наименованието на епохата на деградация и липсващ приоритет на Бога в живота на хората.

При цялата привидна външна пищност и при всичките чисто технически постижения, съществуващата цивилизация е обречена на унищожение именно защото се е откъснала от Бога и Неговия Закон.

И голямата, все по-нарастваща численост на населението на земното кълбо говори за приближаването на някаква критична точка. В своята безгранична милост Творецът дава шанс на всички душѝ да проявят своята истинска Божествена природа. Но тъй като в хилядолетната поредица от предишни въплъщения, въплътените сега индивиди не са демонстрирали божествено поведение, то и условията, в които те трябва сега да покажат Божествени образци на поведение, не са най-добрите.

Така действа Законът за Кармата.

Ако хората искат да угаждат на своите желания и страсти, с всяко следващо въплъщение те попадат във все по-лоши и по-лоши условия, които им пречат да проявяват своята Божествена природа.

В описаната от мен картина няма нищо апокалиптично и безизходно. Във всеки момент всеки човек има шанс да насочи към Божествеността вектора на своя устрем.

Нашата задача е да идваме и да даваме нашето Учение, което е наистина надежден указател във вярното направление, в направлението към безсмъртие на вашите души.

Онези, които намерят в себе си сила и мъжество, вяра и устременост и тръгнат в указаното от нас направление, ще създадат семето на следващата цивилизация на Златния Век.

Онези, които предпочетат да следват своята животинска природа, в края на краищата ще се въплътят в такива условия, които най-много съответстват на тяхната вътрешна същност.

Днес, надявам се, проведохме важна беседа, изясняваща много неща за вашите души.


АЗ СЪМ Ланто.

 

 


 

[1]ученици