Учение за кармата

АЗ СЪМ Кутхуми, дошъл отново при вас чрез този Посланик.

АЗ СЪМ дойдох, за да дам още едно кратко Учение и да затвърдя знанията, които бяха дадени в предишните диктовки. Учителите на Светлината присъстват незримо сред вас и използват всяка възможност за присъствие, щом се отвори прозорец, пространство от чисти вибрации, които ни позволяват да присъстваме във вашия свят.

Нашите светове взаимно се обогатяват. Не мислете за вашия свят като за изчадие на ада.

Да, сегашната ситуация във вашия свят е твърде плачевна, но няма да е все така. И очистването на вашия свят, и неизбежното след това повишаване на вибрациите на физическия план са непременно условие за по-нататъшното еволюционно движение на човечеството.

Доколкото вашата карма сега е много голяма - и кармата на всеки индивид, и общата планетарна карма - то тази уплътнена енергия, застинала във вид на карма създава вашия плътен свят.

Когато кармата се преобразува чрез издигане на съзнанието на човечеството, отказ от неправилни действия и чрез поддържане на правилна, Божествена нагласа на мислите и чувствата, тогава физическият план постепенно става все по-малко и по-малко плътен, докато не изчезне съвсем. Но много преди физическият план на планетата Земя да изчезне, животът от този план ще се премести в по-фини слоеве. Тези слоеве са много близо в днешно време до вас. Особено близко са астралният и менталният план. Може да си седите у дома или дори на работа, а в това време вашето ментално или емоционално тяло да пътешестват в менталния или в астралния свят. Тези пътешествия могат да стигат до вашето външно съзнание, могат да бъдат осъзнати или не от вашия външен ум.

Вие излизате от своето тяло и пътешествате в астралния свят всяка нощ. Вашето външно съзнание не винаги осъзнава къде сте пътешествали през нощта и с кого сте се срещали. Има отделни индивиди, които помнят своите сънища и даже извършват осъзнато придвижванията си по време на сън и се срещат с хората, с които желаят да се срещнат.

Тази дейност, както и всяка друга дейност, присъща на вашия свят, може да бъде използвана както за добро, така и за зло. Всичко зависи от това, с каква цел и от какви мотиви се ръководи човекът, извършващ астралното пътешествие. Дали желае да окаже въздействие върху индивидите, с които се среща, за свои користни цели или прави това за благото на планетата.

Пътешествията извън тялото, във вашите по-малко плътни тела, е естествено. Тези пътешествия стават независимо от това, дали ги осъзнавате с външното си съзнание или не.

Но аз трябва да ви предупредя, че ако използвате осъзнато излизане в астрала, за да оказвате влияние на някого или дори да му причините вреда, вашите действия влекат след себе си точно такава карма, каквато бихте си навлекли, ако извършите същите действия в пълно съзнание, намирайки се във физическия план посред бял ден.

Ако външното ви съзнание не осъзнава какво правите в астралния план, това също не ви освобождава от кармична отговорност за постъпките ви.

Ще ви кажа нещо повече – много индивиди трупат по време на сън много по-голяма карма, отколкото по време на бодърстващо състояние на съзнанието. По същия начин вие създавате карма и когато сте си у дома и в това време допускате несъзнателно излизане в астралния или менталния план, и мислите и чувствата ви са насочени против някого.

Ако мислено в съзнанието си проигравате някакви сцени на отмъщение или сексуални сцени, вие създавате същата карма, както ако извършвахте тези неща реално във физическия план.

Ето защо ние не се уморяваме да ви повтаряме отново и отново да контролирате постоянно своите мисли и чувства. По време на сън вас ви притеглят тези слоеве на астралния план, които отговарят на качеството на вибрациите на мислите ви преди да заспите. Ако преди сън сте гледали филм на ужасите или сте общували с пияна компания, вие ще бъдете привлечени към тези слоеве на астралния план, където ще продължите вечерните си развлечения. В този случай ще имате такава карма, каквато бихте сътворили, ако извършвате това във физическия план.

Затова е много важна вашата нагласа през целия ден и особено нагласата ви преди да си легнете да спите.

Най-добре е да се помолите или ако нямате навик да се молите преди сън, да послушате спокойна музика или да се разходите сред природата. Полезно ще бъде също преди лягане да прочетете хубава, добра приказка на вашите деца.

И разбира се, обезателно преди да заспите помолете ангелите да ви съпроводят до ефирните октави на Светлината, в свещената обител на Братството.

Можете дори да посочите конкретно с кого от Владиците бихте желали да се срещнете по време на нощния си сън и отговор на кой въпрос искате да получите.

Ако сте задали конкретен въпрос преди да заспите, то първото нещо, което трябва да направите след като се събудите сутринта, е да се съсредоточите и да си спомните отговора, който сте получили от мен по време на вашия сън.

Като правило на всеки, който достига до мен в моята обител по време на сън и задава въпросите си, аз давам отговор. Само от вас зависи да си спомните този отговор веднага след събуждането си и да го запишете.

Виждате по колко различен начин можете да си прекарвате времето, докато спите през нощта. Вие сами правите избор как да използвате нощния си сън. Вие буквално се програмирате преди да заспите, какво ще правите по време на нощното си спане.

Затова пак и пак повтарям: необходимо е постоянно, ежеминутно да контролирате своите мисли и чувства. Винаги помнете, че ако ситуациите, които превъртате в ума си, са кармично наказуеми, вие образувате карма просто като мислите за тези ситуации.

Механизмът на създаване на карма в този случай е следният. Божествената енергия, която постъпва по кристалната струна във вашите четири низши тела, се оцветява от вашите мисли и чувства. Ако те са несъвършени, вие използвате неправилно Божествената Енергия.

Много е важно да контролирате по всяко време състоянието на вашето съзнание. Вашето съзнание е толкова подвижно, че даже по време на молитва се изхитрявате да образувате толкова карма, че да се чуди човек.

Ето защо ви се казва за практикуването на медитация като един от възможните начини да успокоите ума си.

Само когато успеете да успокоите всичките си суетни мисли и чувства и да достигнете пълно успокояване на ума, вие придобивате способност да се издигнете в по-високите, ефирните октави на Светлината и да останете там дълго време. Получавате способността да се срещате с Владиците, да беседвате с тях и да се разхождате с тях в ефирните октави на Светлината.

За да можете косвено да съдите за нивото на вашите духовни постижения, настройте будилник, който да ви дава сигнал на всеки час. Когато чуете сигнала на будилника, постарайте се да осъзнаете за какво мислите в този момент.

Ако мислите ви в този момент имат високо, духовно съдържание, отбележете това с единица върху лист хартия или я запомнете. Ако мислите ви са с некачествен характер, отбележете това с нула.

Достатъчно е десет пъти за един ден да уловите своите мисли по предложената от мен методика. Съберете всички единици, допишете нула към тях и ще видите примерния процент на изчистената от вас карма.

Например, ако в шест от десет случая мислите ви са имали възвишен характер, вашият процент на изчистена карма е равен приблизително на 60%.

Няма никакво недоразумение, ако в един ден отчетете 10% изчистена карма, а на следващия ден изчистената карма е 70%. В действителност вашата карма се изменя през целия ден. Кармата е енергия и ако по-голямата част от деня ви е преминала сред природата и не сте общували с никого, вашият процент изчистена карма ще бъде близо до естествения процент, достигнат от вас на дадения етап на развитие. Ако през деня влизате в контакт с много хора, всеки път при съприкосновението с техните аури или по време на разговори, съвместна работа, вие обменяте енергии. Така всеки път вие обменяте карма с всички хора, с които сте имали контакт през деня.

Затова всички мъдреци, пророци, йоги са живели уединено и са предпочитали да не общуват с хора.

Ето защо вие не можете, намирайки се на Земята, да не носите върху себе си кармата на вашето семейство, на вашия град и планетна карма.

Човечеството на Земята е много преплетено кармично. И е необходимо придобиването на висока степен на духовните постижения, за да е налице независимост от кармата на заобикалящите ви хора.

И не забравяйте, че във вашия свят действа законът на подобието. Вие се привличате към тези хора, към тези ситуации, които са необходими за изчистване на вашата карма.

Будда преминава по Земята и нито една кармична ситуация не му оказва влияние. Той преминава по Земята незабелязан от никого и никакви отрицателни енергии не се прилепват по него. Но за да може Будда да дойде във вашия свят, първо трябва да вземе върху себе си несъвършенство или карма. Също както водолазът преди да се потопи във водата, трябва да вземе тежест, за да може да потъне.

Затова настоятелно ви се препоръчва да не осъждате никого. Вие никога не можете да кажете дали пред вас стои Будда или пред вас е последният грешник. Защото и единият и другият са обременени понякога с еднаква карма. Но единият от тях взема върху себе си съзнателно кармата на човечеството от чувство за състрадание към него и от желание да помогне, а другият се натоварва с карма поради своето невежество.

Днес засегнах част от въпроси, които са ви вече известни. Разгледахме много въпроси от нова гледна точка. Въпросите за кармата са много сложни и аз свалям шапка пред членовете на Кармичното Ръководство, имайки предвид трудностите, с които те се сблъскват в своята работа.

АЗ СЪМ Кутхуми.