Учение за изцелението

АЗ СЪМ Иисус, дошъл отново.

Съгласно утвърдената традиция, ще ви дам Учение. Днес предмет на нашето обучение е изцелението. Вие знаете, че когато бях във въплъщение преди 2000 години, аз лекувах много и успешно. Мълвата за чудото на изцелението ме изпреварваше. Където и да отидех, винаги се намираха хора, които вярваха, че аз мога да ги излекувам и имаше хора, които не вярваха в чудото на изцелението.

Затова винаги питах вярва ли този човек, че може да бъде излекуван. И винаги питах иска ли да бъде излекуван. На пръв поглед тези два момента могат да ви се сторят незначителни, просто дежурни фрази. Обаче именно в тях се крие ключът към изцелението.

Вашето съзнание трябва да е готово да приеме изцелението. Ако то не може по някакви причини да повярва, че можете да бъдете излекувани, тогава дори и Бог не може да ви помогне.

И вторият момент. Трябва да искате да бъдете излекувани, трябва да молите за изцеление. Ако не молите за изцеление, то дори и Бог не може да ви помогне, тъй като законът за свободната воля неизменно действа във Вселената.

Има много причини, поради които да не желаете да бъдете излекувани. Една от причините може да бъде, че вашата душа е приела доброволно болестта като бреме за изчистване на кармата на света или на вашата собствена тежка карма от миналото. Много светли души, когато идват във въплъщение, приемат тежки болести и вродени дефекти, за да изкупят чрез страданията си греховете на света. Със своето външно съзнание може да не осъзнават поетото от тях бреме, но като правило такива души не желаят изцеление и не молят за излекуване. Да се помогне на такива души може само в случай, че за тяхното изцеление молят близките им хора, за които страданието на любимия им човек е непоносимо бреме.

И така, човек трябва да вярва в изцелението и трябва да моли за изцеление. Само ако са спазени тези две условия, може да се пристъпи към лечение. Всеки път преди лечение трябва да се разберат причините за заболяването на човека. Висшият Закон може да ви позволи да проведете лечение, но може и да не ви позволи.

Разбира се, за да лекувате, трябва да имате мантия на лечител, която ви позволява да лекувате с помощта на Божествената милост и Божествената Енергия.

Всички други видове лечения са лъжливи практики, които с редица изкусни методи просто преместват отрицателната енергия, която е причина за болестта, на друго място или временно спират действието на тази енергия.

Въпросите за изцелението са много деликатни и много сериозни. Затова наблюдавам с безпокойство новопоявилите се лечители, които експериментират с Божествената Енергия, понякога дори без да са преминали начално посвещение, което да им позволи да работят с Божествената Енергия, даваща изцеление.

Много от така наречените лечители изобщо нямат достъп до източника на Божествена Енергия и всичките им манипулации, дори и да дават временно облекчение, в действителност утежняват положението на болния.

Позволете ми да обясня.

Причина за вашите болести е отрицателната енергия, която се натрупва във вашата аура заради неправилни постъпки, мисли и чувства, които допускате в този живот или сте допускали в предишни животи. Тук разглеждам причините за болестите на по-голямата част от човечеството, а не случаите, когато човек умишлено поема върху себе си болестта като бреме.

Тази ваша отрицателна енергия, която е истинската причина за заболяването ви и която е образувана като следствие от вашите неправилни действия, трябва да бъде премахната от вашата аура. Тогава ще получите изцеление.

Божествената милост, необходима за вашето изцеление, може да ви бъде дадена, а може и да не ви се даде. Всичко зависи от тежестта на кармата, станала причина за вашето заболяване.

Затова разрешението за изцеление трябва да се получи свише. Хората, които се обявяват за лечители, обикновено нямат това ниво на посвещение, което им позволява да знаят Волята на Бог по отношение на всеки лекуван човек. Но желанието да спечелят пари ги тласка към използването на определени методи, с помощта на които преместват енергията, явяваща се причина за заболяването, с което временно облекчават състоянието на човека. Някои от използваните методи на лечение създават карма, която се трупа в аурата на лечителя. Най-усъвършенствалите се лечители могат дори да избягват кармата, която ще падне върху тях, но с това утежняват кармата на пациента, който е потърсил помощта им.

Когато Висшият Закон разрешава на истинския лечител да проведе лечението, решението за изцеление се взема като правило въз основа на благата карма, която човекът има и която може да бъде използвана за неговото изцеление. Или душата на този човек, или самият човек напълно са осъзнали, че постъпките, които са довели до развитие на заболяването, са неправилни и той твърдо е решил във външното си съзнание никога повече да не повтаря тези постъпки.

Ето защо след изцеление казвах: „Върви и не греши”.

Истинският лечител добре различава причините за заболяванията на хората и вижда на кого може да се помогне и на кого не. За изцелението се използва Божествена енергия. Истинският лечител отнема отрицателната енергия на пациента и запълва аурата му с чиста Божествена Енергия. Това може да става мислено или при непосредствено полагане на ръце върху болния.

Същността на лечението се свежда до обмен на енергии между лечителя и пациента. Става протичане на отрицателна енергия към лечителя и на Божествена към пациента. Този процес на обмен на енергии се регулира от Висшия Закон. В този случай не се създава карма и при лечението се дава реална помощ на болния. Тъй като човекът, имащ мантията на лечител, е преминал високи посвещения преди да получи своята мантия, като правило приеманата от него отрицателна енергия не може да му причини вреда. С помощта на чакрите в лечителя става трансформиране, преобразуване, изгаряне на всяка негативна енергия. По същество процесът на унищожаване на отрицателната енергия, взета от пациента, е аналогичен на този, който използват духовно издигнатите хора при трансформиране на световната карма.

Колкото по-високо е нивото на духовни постижения на лечителя, толкова по-бързо става преобразуването на отрицателните енергии в неговата аура.

От само себе си се разбира, че ако човек, получил изцеление, продължава да извършва постъпките, станали причина за неговото страдание, болестта пак ще се завърне под една или друга форма.

Затова в действителност лечението на човека става с неговата собствена помощ, с помощта на неговото съзнание. И колкото по-високо е нивото на съзнание на човека, толкова по-лесно е да му се помогне. Лечението е свързано много тясно с нивото на съзнание на човека.

А под ниво на съзнанието се разбира не развитието на интелекта, речта и плътския ум. Много обикновени хора без високо образование понякога имат много по-високо ниво на съзнание, отколкото хора, получили блестящо образование и заемащи високи длъжности.

Възможно е да ви се е налагало да се обърнете към лечител или екстрасенс. И дори сте ходили при такива лечители. Възможно е дори да сте получавали някакво облекчение на вашите проблеми. И все пак трябва да бъдете много предпазливи, когато търсите помощта на всякакъв род лечители и екстрасенси. Защото много от тях нямат тези духовни достижения, които биха им позволили да лекуват от името на Бог и с помощта на Божествената Енергия.

Ако вашите духовни постижения превишават многократно духовните постижения на лечителя, то при сеанса на така нареченото лечение ще стане напълно обратен процес. Не лечителят ще отнема от вас негативна енергия, а вие ще поемате в аурата си негативната енергия, намираща се в аурата на лечителя. И би било добре, ако вземете върху себе си само отрицателната енергия на лечителя, а не на всичките му пациенти, които е лекувал в последно време.

За истинността на лечителя може да се съди косвено по два признака. Истинският лечител лекува не вашето тяло, а душата ви. Т.е. помага ви да откриете причината, довела до вашето заболяване. Той ще ви подскаже тези ваши недостатъци, които са реалната причина за заболяването ви. И второ, тъй като лечителството е дар Божи, истинският лечител никога няма да вземе пари за лечението. Той е получил даром своя дар, даром и дава. Обаче никога не забравяйте, че трябва да заплатите за полученото от вас изцеление по един или друг начин. И винаги помнете, че истинският лечител е Бог. А човекът само се е предоставил на разпореждане на Висшите Сили, за да осъществи своето Служение на живота и да облекчи страданията на хората.

Днес проведохме много важна беседа за лечителството. И мисля, че всеки от вас ще си извлече от тази беседа необходимата за него полза.

АЗ СЪМ Иисус, лечителят на вашите души.