Учение за замяна на страха с Божествена Любов

АЗ СЪМ Свети Архангел Михаил, дошъл при вас в този ден!

АЗ СЪМ дойдох! Аз дойдох, за да възвестя началото на Новия Ден! Настъпва Новият Ден за вашата планета! И Новият Ден настъпва във вашето съзнание. Мракът си отива и вашето съзнание се очиства от всички онези нощни страхове, в които е живяло много хилядолетия.

Вие сте наплодили цели пълчища от страхове с вашето несъвършено съзнание и сега тези пълчища блуждаят из астралния и менталния план независимо от вас. И когато се сблъсквате с рожбите на вашето несъвършено съзнание, изпитвате страх и ужас, които като че ли нямат граници и нямат управия.

Аз дойдох, за да сложа край на вашите страхове! Дойдох да ви известя, че с настъпването на Новия Ден всички ваши страхове избледняват, и нямат сила. Вие и вашето съзнание сте и източник на страха, и проявление на неговата сила. Ето защо когато изгоните страховете си от вашето съзнание, те ще престанат да съществуват в заобикалящия ви свят, защото остават без енергията, с която ги подхранвате.

Много хора изпитват страхове. И страховете фактически са бичът на вашето време. Страхът съществува там, където не достига Божествената Любов, а Любовта не достига повсеместно във вашия свят.

Вие не може да се борите със страховете си. Енергията, която ще насочите за борба, само ще усили страховете ви. Но можете да разтворите страховете си с универсалния вселенски разтворител, какъвто е Любовта във вашите сърца. Затова всичко, което е необходимо да направите в скоро време, това е да отворите сърцата си за Любовта, за Божествената Любов. И когато вашият свят се изпълни с Божествена Любов, страховете ви ще си отидат точно така, както си отива сумракът с настъпването на деня.

Вашето състояние се определя от това доколко сте способни да пропускате Божествената енергия. И когато не ви достига Божествена енергия, вие изпитвате различни отрицателни състояния, включително и страхове.

Страхът от смъртта е преобладаващият страх във вашия свят. Вие се страхувате точно от това, което не съществува в природата. Вие се боите от това, което сте създали с вашето несъвършено съзнание. Вие се боите от смъртта, а смърт няма. Смъртта съществува само във вашето съзнание. В Божествения свят има само вечен живот, вечно блаженство и щастие. Смъртта по своята същност е само процес на преминаване на вашата душа от една форма на съществуване в друга.

Вие възприемате болезнено състоянието, свързано със смъртта, само защото се боите от смъртта. И когато се справите със страха си, смъртта ще бъде процес, който по-малко ще ви безпокои. Нещо повече, и процесът на раждане, и процесът на преход няма да бъдат толкова болезнени и ужасни, колкото са те сега във вашия свят. Изменете съзнанието си и много проблеми във вашия свят отначало ще намалят своята острота, а след това ще изчезнат като тъма по пладне. Ще останат сенките на миналото, но те все по-малко и по-малко ще ангажират вашето внимание.

Аз дойдох да ви кажа, че няма смърт и дойдох да ви кажа, че всички ваши страхове са породени от вашето съзнание. И когато пуснете в своето съзнание Любовта, тя ще разтвори всички ваши страхове, в това число и страха от смъртта.

Как да пуснете Любовта във вашето сърце? В действителност това е много просто. Необходимо е просто да освободите сърцето си от нещата, които го обременяват, каквито са безпокойството, омразата, злобата, завистта... Особено ви пречи омразата. Омразата е родна сестра на невежеството. И омразата замества в сърцето ви Божествената Любов и не й позволява да се прояви. Ето защо, когато знаете враговете, завладели вашето сърце, вие можете постепенно, стъпка по стъпка да се избавите от тях.

Аз ще ви дам универсална методика, която ще ви помогне да очистите сърцето си от всичко небожествено, от всяко качество, което е застанало на пътя ви и ви пречи.

И така, когато имате минутка свободно време, представете си как вземате чисто парче плат и го намокряте в искряща, абсолютно чиста вода, която се плиска направо в краката ви. Наведете се и гребнете с ръце от тази вода. Намокрете с нея плата и си представете, че държите своето сърце в ръцете си. Сърцето ви е като кристален съд. Но този съд се е замърсил през времето на вашите прераждания на Земята и е спрял да пропуска Божествената Светлина. Вземете вашия съд, вашето сърце, и си представете как смъквате от него слой след слой всички насъбрали се отрицателни качества и чувства. Омраза, неприязън, страх, злоба, невежество, мързел, завист. У всеки от вас ще има няколко качества, с които е необходимо да се разделите най-напред. Почиствайте сърцето си от налепите на тези негативни качества и проявления.

Повтаряйте тази процедура всеки ден. Не мислете, че можете за един ден да се справите с тази работа и да очистите сърцето си от многовековния налеп на отрицателни енергии. Стремете се постоянно да поддържате в съзнанието си образа на това, как се разделяте с вашите отрицателни качества. Представяйте си как след всяко почистване сърцето ви започва да пропуска през себе си все повече и повече Божествена енергия.

Ще измине известно време и сърцето ви напълно ще се очисти от всички наслоения от миналото и вие ще можете да усвоявате в пълна сила вибрациите на Божествената Любов, с които е пронизан целият свят, цялото Творение, но вие просто не можете да възприемете тези вибрации поради своето собствено несъвършенство и нежелание да се разделите с това несъвършенство.

Но аз съм уверен, че всеки от вас ще се замисли и ще вземе решение да измени своя подход към живота, ще престане да се мръщи и ще обърне радостно своето усмихващо се лице към Новия Ден.

Представете си, че седите на брега на река или езеро, или ручей и яркото слънце свети право в лицето ви. Приятно ви е докосването на ласкавите слънчеви лъчи. С всеки изминат ден слънцето все по-дълбоко и по-дълбоко прониква във вас и вие самите в един прекрасен ден ставате слънце и дарявате своята Светлина, своята Любов на всички, които имат нужда от Светлина и Любов.

Ще дойде ден, когато слънцето на вашето Божествено съзнание ще може да свети през вас и да дарява със своята топлина много хора, които още не са успели да се освободят от това, което им пречи да прокарат път към слънцето на Божественото присъствие в тях.

Вие сте като слънцето. На вас ви е нужно просто да почистите многовековния пласт мръсотия от вашия съд, за да придобие той отново своята чистота и прозрачност. И вие ще напълните своя съд с Божествена енергия и ще дадете възможност на всеки, който е жаден, да пие от него.

Божествената енергия никога не свършва. Само човешкото съзнание ограничава потока Божествена енергия във вашия свят.

Новият Ден настъпва и за този Ден са характерни липсата на ограничения, Божествена Свобода и Божествена Любов.

АЗ СЪМ Свети Архангел Михаил, с безкрайна Любов към вас.