Учение за внимателното отношение към Словото

АЗ СЪМ Йоан Възлюбеният. Аз дойдох да продължа нашия разговор за Словото Божие[1].

Днес ще стане дума за изкривяването на Словото. Как и защо възниква то. Вие едва ли се замисляте, когато произнасяте думите, че всяка ваша дума носи определена вибрация и всяка ваша дума се оцветява от състоянието на вашето съзнание, което имате в момента, когато произнасяте Словото.

Изисква се определена степен на чувствителност и откъснатост от светската суета, за да се разгадае вашата вътрешна същност зад думите, които произнасяте. Фактически по това, което казвате, и как го казвате, може да се разбере всичко за вас. И вибрациите на вашата реч дават пълна представа за нивото на развитие на вашето съзнание.

Вашата реч послушно отразява състоянието на вашите четири низши тела. Затова, за да се предаде Словото Божие, винаги са се използвали специално подготвени хора, способни да предават Словото с минимални изкривявания. А също така в различните времена са се използвали различни методи за предаване на Словото.

Например, когато записвах словата на Свещеното писание, аз влизах в състояние на дълбок вътрешен покой. Винаги си спомнях онези минути на блаженство, които изпитвах в близост до моя Учител Иисус. Аз така се вдъхновявах от образа на моя Учител, който заставаше пред мисления ми взор, че словата се лееха от моето същество и лягаха върху хартията. Всяка дума беше оцветена от моята Любов и моето състояние на блаженство.

Това наистина беше процес на сътворчество с Бога и с Висшите сили. И аз разкривах множество тайни под въздействието на тези мои състояния и ги записвах на хартия. В по-късните времена само на много чисти монаси, изцяло и напълно посветили се на Бога и на Служението, се позволяваше да превеждат и преписват словата на Свещеното писание.

Но тъй като всеки човек е несъвършен, то дори тези святи хора наслагваха своите вибрации върху текста и това вече не беше първоначалният текст, а друг.

Сега бих искал да премина към вашето време. В страшно време живеете. Защото не сте способни да осъзнаете онази отговорност, която налага предаването на Словото. И съвсем не се замисляте над това какви вибрации носят вашите думи в света. А доколкото съвременните средства позволяват вашите слова без особен труд да се тиражират многократно, то кармата от вашата злоупотреба със словото е твърде тежка. По същество вие създавате предпоставки за най-тежката съдба за себе си и за своите близки.

Ако дори от една нехармонична мисъл могат да изригват вулкани и да се рушат скали, може да се предскаже какво са способни да направят думите във вашия свят.

Аз бих искал да върнете в света трепетното отношение към Словото. Защото изкривяването на Словото е един от най-тежките грехове.

Необходимо е внимателно да вървите в живота. Дори мравките е нужно да пазите, когато стъпвате. Колко многократно по-тежка за вашата карма се явява злоупотребата със Словото.

Мнозина дават обет за мълчание. И ако се ръководите правилно от този мъдър ритуал, можете да запазите твърде много души. По-добре нищо да не говорите, отколкото да говорите много неща, които произнасяте напразно.

Най-ужасното е, че тогава, когато настъпи кармичното въздаяние за необмислено казаните от вас думи, вие вините за всичко Бога, оплаквате се от живота, без да подозирате, че законът за въздаянието ви е върнал това, което сами сте посяли.

Затова днес бих искал да ви напомня, че вашето слово, особено ако то е съпроводено с изпращане на насочена енергия, е способно буквално да разруши планетата.

Затова потокът от енергия, който идва към вас от Божествения свят и умива вашите тела, е разумно намален. И тази принудителна мярка е оправдана. Но все пак е необходимо Божието Слово да постъпва във вашия свят. Иначе вие няма да можете да пазите ориентирите във вашето съзнание и ще изгубите направлението за движение.

Словото, което носят нашите послания, се предава по специален начин. И в момента на предаване на посланието се установява особена тишина и пространството послушно повтаря мисълта, която се предава от нашия свят във вашия свят.

Подобна техника на предаване на Словото никога преди това не се е използвала от нас. Но присъствието на Словото е необходимо във вашия свят. Затова ние прилагаме всички възможни начини, за да достигнем до вашите сърца.

Нашият глас съхранява Божествените вибрации. Но вашето ухо не може да различи тези вибрации сред многото източници на информация, които вещаят къде по-гръмогласно.

Но хората, чието ухо е настроено на нашата честота, са способни да ни чуят и да вкусят сладостта на нашия свят.

Тогава, когато записвах Словата на Бог, аз имах възможност да правя това в тишината на уединението. Нямаше толкова пречки, колкото съществуват сега във вашия свят. И все пак ние идваме и даваме нашите послания на света.

Защото светът няма да може да съществува, ако не се поддържа достатъчното ниво на вибрации макар и в сърцата на неколцина, намиращи се във въплъщение. И тези сърца приличат на малки предаватели, които излъчват на специална вълна. И много души, които са настроени на Божествената вълна, могат да чуят тези вибрации. И за много от тях това е спасителното въже в света на илюзията. И благодарение на това въже ние изваждаме от морето на илюзията онези души, които са наши.

Никога не губете надежда. Ако сте искрени и предани на Бога, то само въпрос на време е кога ще чуете нашия зов. Да чуете нашия зов, нашите вибрации във вашия свят не е лесно. Затова е необходимо постоянно да държите вашето ухо готово за възприемане на вибрациите на нашия свят и да го пазите от всичко, което може да заглуши Божествените вибрации. Тук е необходимо вие сами да се постараете. А ние от своя страна ще направим всичко възможно.


АЗ СЪМ Йоан Възлюбеният, с грижа за вашите души.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)