Учение за вибрациите и взаимната връзка между всичко, което съществува
на Земята

АЗ СЪМ Кутхуми.

Надявам се, че нашата днешна беседа ще бъде познавателна за вас и ще ви накара да погледнете по друг начин на нещата, които сте свикнали да наблюдавате около себе си. Ще се постарая да ви дам виждане, максимално близко до виждането на Възнесените Владици върху това, което ви заобикаля и върху сегашното ви положение в света.

Чувствам, че ви заинтригувах. В много наши послания ние постоянно говорим за вибрациите и за необходимостта те да се повишават. Това абстрактно твърдение има напълно конкретно проявление във вашия физически свят. И ако си направите труда да бъдете по-любознателни, то бихте могли да откриете, че данните на вашата светска наука отдавна вече са разгадали феномена на повишаването на вибрациите. И ако резултатите от научните изследвания станат широко известни, това неминуемо би довело до взрив във вашето съзнание. И така, вие сте още по-заинтригувани, вярно ли е?

Аз твърдя, че много учени в света имат на свое разположение данни за това как се променят вибрациите на човешките клетки под въздействието на начина на живот, който води човек. И как тези вибрации влияят върху здравословното състояние на човека, в частност върху работата на неговите основни органи и системи.

Всичко може да се измери. И за всичко има научно обяснение. Аз самият участвах в предаването на много научни открития във вашия свят, работейки с биолозите и биофизиците.

Вибрациите на вашите клетки твърде много варират в зависимост от това каква храна употребява човек, в какви условия живее, има ли вредни навици и дори склонен ли е да слуша музика, носеща в себе си нехармонични вибрации. Самото живеене в големите градове вече довежда до рязко понижаване на вибрациите на клетките. Затова както и да се стараете да достигнете следващата степен на еволюционното развитие, нищо няма да се получи, докато живеете в големите градове. Градската инфраструктура е способна да произвежда нискочестотно бучене, което се разпространява на стотици километри около мегаполисите и големите градове и на десетки километри около по-малките градове.

Затова духовните постижения, които вие уж имате, живеейки в големите градове, предизвикват в нас само усмивка. Трябва да сте много невеж и съвсем да не сте наясно с механизма на духовните процеси, за да имате смелостта да твърдите, че вашето духовно ниво е високо, докато живеете в някой град.

Самото живеене в града прави невъзможно повишаването на вибрациите на вашите клетки, дори при условие, че водите правилен начин на живот, не пушите, не употребявате алкохол и наркотици, не ядете месна храна и не слушате рок-музика. Всичко във вашия свят е свързано и вие представлявате единна система с всичко, което ви обкръжава. Затова вашите клетки не могат да имат ниво на вибрации по-високо от максимално допустимото за градoвете. И това ниво на вибрации може да се измери.

Когато се премествате да живеете в достатъчно чисто място, вибрациите на вашите клетки се повишават. И вие получавате възможност за духовно израстване и придвижване. Говоря за истинско духовно придвижване.

Може да си помислите, че всички усилия, които полагате, свързани с духовното ви израстване, живеейки в големите градове, са напразни. Нищо не е напразно. Вие не можете мигновено да достигнете тези вибрации, които са присъщи на отшелниците в Тибет. Вашите органи и системи няма да издържат. Но придвижвайки се постепенно по духовния път, вие ще забележите, че по-нататъшното ви пребиваване в градовете ще стане невъзможно за вас и вие все повече и повече ще приличате на риба, изхвърлена на брега.

Всичко може да се промени, но е нужно да знаете към какво да се стремите и как да го постигнете. Обществото като цяло не е готово да възприеме тези прости истини, за които ви говоря. Затова на нас ни остава само да чакаме кога ще узреете или няма да узреете, за преминаването на следващия етап от еволюционното развитие.

Необходимо е да промените вашия начин на живот. Необходимо е да промените вашите навици. Необходимо е да промените потребителското си отношение към природата.

Човек, носещ ниски вибрации, създава вътре в себе си условия за живот на милиони паразити. И населението на земята почти поголовно гъмжи от тях. Оттук идва вашето неразположение, липсата на сили и желание да живеете.

А знаете ли коя е причината за вашето състояние? Това е вашето отношение към природата, към целия Живот, към всичко, което съществува заедно с вас на Земята. Законът действа мъдро. Вашето паразитно отношение към Земята и природата поражда надмощието на паразитите вътре във вашия организъм. И точно както можете да се избавите от паразитите вътре във вас с очистителни процедури, точно така и Земята след време ще бъде принудена да се заеме с очистителни процедури. И не се сърдете после, че поредният потоп ще измие от лицето на Земята онези индивиди, които не са готови да се разделят с паразитното състояние на своето съзнание.

Следващият етап от еволюцията предполага разумно сътрудничество със Земята и с всичко, което съществува върху нея. Но ще ви се наложи да отработите кармата, натрупана от хищническото и варварско отношение към природата: със своите болести, с помощта на катаклизми и техногенни катастрофи.

Тежестта от връщането на кармата може да бъде отрегулирана, като се издигне на ново ниво съзнанието на все повече и повече индивиди, способни да осъзнаят единството на целия Живот.

Сега вие се намирате в критичната точка. И човечеството балансира в тази точка на своето развитие второ столетие. Всеки път нашата намеса помагаше да се отложи неблагоприятното развитие на събитията. Обаче днес аз дойдох с конкретната цел да ви дам ключове, за да можете да преодолеете кризата преди всичко в своето съзнание, колкото е възможно по-безболезнено.

Иначе ще ви се наложи все по-често и по-често да слушате в новините, че ту тук, ту там се случва поредният катаклизъм. Ту тук, ту там от лицето на Земята изчезват цели градове, а после и континенти. И вие ще свикнете с това, и ще ви се струва, че то е естествено и винаги е било така.

Паметта на човечеството е много слаба. И мнозина не помнят дори това, което е било вчера, да не говорим за по-дълъг период от време.

За да не се разделям с вас на тъжна нота, аз бих приел за възможно да ви настроя за това, че има вероятност за благоприятно развитие на събитията на Земята. Но тази вероятност може да бъде реализирана само с помощта на самото човечество.


АЗ СЪМ Кутхуми.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)