Учение за важността на различаване на участъка от Пътя, на който се намирате

АЗ СЪМ Ланто, дошъл да дам нашето Учение.

Аз идвам рядко, но все пак се надявам, че ме помните.

Всеки път нашите срещи преминават на моя лъч – лъчът на знанието и озарението. На този лъч, на който информацията, постъпваща от нашия свят се усвоява най-добре. Така че, днес ни предстои да напълним съдовете на онези, които са готови и които са подготвили своите храмове за възприемане на нашата информация.

Приближете се и слушайте. Днес бих искал да ви предам едно древно Учение, което не толкова отдавна се преподаваше в една от нашите външни школи. Това е Учението за Пътя, който следват нашите ученици във външния свят. Докато ние ви зовем към изменение на съзнанието и към вътрешна работа, обкръжаващата ви илюзия се стреми да направи всичко, за да ви задържи на предишното ниво на съзнание. Това ниво на съзнанието, което е присъщо на по-голямата част от населението на планетата сега. Все пак не е трудно да се досетите, че нивото на масовото съзнание не е онзи ориентир, към който трябва да се стремите. Затова рано или късно всеки духовно търсещ се сблъсква с факта, че външните обстоятелства започват все повече и повече да възпрепятстват придвижването му по Пътя. И това се случва винаги, защото Законът на Материята е такъв. Материята се съпротивлява и се опитва да ви задържи на предишното ниво на съзнанието ви. И ето тук, в тази точка от Пътя настъпва момент за много сериозен избор. Вие или продължавате движението, или се смирявате с положението, което заемате в илюзорния свят и се отклонявате от Пътя.

Всеки от вас ще има своя избор, но същността на този избор винаги се свежда само до едно: вие или избирате илюзорния свят, света на обкръжаващата ви във физическия свят илюзия, или реалния, непреходния свят.

В зависимост от кармичните обстоятелства този въпрос може да бъде поставен пред вас по различен начин. Например за някого неотработено качество е кариерата, успехът в живота, материалното благополучие и независимостта. Тогава ще бъдете изправени пред избора да пожертвате доходното си място или да останете на него и да се опитате да съвместите Служението на Бога и служенето на мамона. Разбира се, когато сте изправени пред решаването на този въпрос, вашето съзнание като правило не осъзнава, че това е въпрос на избор и то много сериозен избор по Пътя. Струва ви се, че няма нищо страшно в това да продължите да служите на външния свят и заедно с това да вървите по Пътя. И изборът ви в този случай ви отклонява от Пътя.

Днес аз се обръщам към много малка аудитория от онези наши чела, които отдавна вече вървят по Пътя на Посвещенията. Ето защо, ако приложите получената информация, намирайки се в онзи участък от вашия Път, когато едва-едва навлизате в него, тогава ще постъпите неправилно.

Обикновено за хората е свойствено да преувеличават своите духовни достижения, особено в самото начало на Пътя. И твърде много от тях изоставят работата си и усилено започват да се занимават с духовни практики, надявайки се на Бога и на Владиците в решаването на въпроса за материалното осигуряване на своето съществуване във физическия свят. Обаче на вашия участък от Пътя това ще бъде за вас също такъв неправилен избор. Защото вашият участъкът от Пътя изисква да продължите да съвместявате пребиваването си в света, да изпълнявате своите задължения пред обществото и в същото време да работите над себе си и над своето съзнание с помощта на различни духовни инструменти.

Ето защо не могат да бъдат дадени едни и същи препоръки на хора, намиращи се на различни участъци от Пътя.

И навярно сте забелязали, че в много наши наставления могат да се срещнат противоречиви препоръки. Това е защото ние даваме Учение за различни нива на съзнанието. И затова е нужно да осъзнавате на кой участък от Пътя се намирате, за да приемете нашите препоръки или да отложите прилагането им за определено време.

Тъй като повечето от хората, четящи нашите послания се намират съвсем в началото на Пътя, за тях още не е настъпил моментът на избор, за който говорих в началото на нашата беседа. И само за онези наши ученици, които вървят по Пътя на Посвещенията не един живот, точно за тях в този живот застава въпросът за избора на кого да служат.

Както вече споменах, този въпрос ще стои различно в зависимост от кармичните обстоятелства на човека. Например пред някой индивид може да стои въпросът за сключване на брак или желанието да се сдобие с дете.

За 99 процента от четящите нашите послания няма да има нищо лошо в тези обикновени човешки желания. Напротив, тези разумни желания се приветстват от всички разумни членове на обществото. Но не е така в случая, когато вървите по Пътя на Посвещенията в продължение на дълъг период от време. За вас тези обикновени и естествени човешки желания се явяват изкушенията по Пътя, които трябва или да преодолеете, или да им се поддадете.

Не зная доколко успях да доведа до вашето съзнание днешното Учение.

На висшите участъци от Пътя вие трябва да се откажете от всякакви човешки желания и всякакви човешки привързаности. И тази Истина винаги е срещала неразбиране и дори враждебност от страна на по-голямата част от членовете на обществото. Затова подобни откровения никога не са били изнасяни пред голяма аудитория. Именно за да не се въвеждат в заблуждение индивидите, които още не са се приближили до онзи житейски кръстопът, когато решават сериозно да посветят живота си на самоусъвършенстване в Бога.

Аз все пак се осмелих да засегна в днешната беседа тази важна тема. Защото в моите разсъждения вие може да откриете за себе си онзи критерий, от който можете и трябва да се ръководите, когато определяте нивото на човека, който се обявява за посланик, пророк или духовен учител.

Повечето от вас на сегашния етап на развитие няма да минат без духовен Учител. И тъй като вие на подсъзнателно ниво знаете това, у вас възниква потребност да намерите Учител. Търсенето ражда предлагането и точно затова е разнообразието от различни гуру и посланици, което наблюдавате.

И ако сериозно сте решили да следвате духовния Път, вие можете лесно да намерите Учителя, който ще ви даде правилна представа за Пътя.

И ако този учител ви дава наставления за това как комфортно и удобно да се устроите в живота, как да решавате финансовите и личните си проблеми на работа и в семейството, то с голяма доза вероятност може да се каже, че този учител се грижи за благополучието на вашата земна личност, но не и за вашата безсмъртна част. И такъв учител ще бъде търсен от хората, защото той учи на разбираеми неща – как да постигнете благополучие в земния живот.

Другият тип Учител ще бъде малко търсен във вашето общество. Защото от гледна точка на повечето хора той ще учи на абстрактни неща, които изобщо не са свързани с вашите всекидневни нужди и проблеми. Този Учител ще се грижи преди всичко за вашата безсмъртна част. И тази грижа за хората, които са все още твърде потопени в материалния свят, ще бъде неразбираема и дори ще предизвика подозрителност и в крайна сметка страх. Защото това, което е неразбираемо, винаги предизвиква у хората страх.

Днес се опитах да доведа до вашето съзнание информация за необходимостта и важността на различаването на участъка от Пътя, на който се намирате. Защото при цялата позитивност на вашия устрем към духовността трябва да разбирате, че за да вървите сериозно по духовния Път, трябва да преминете всички етапи на развитието ви като индивидуалност в материалния свят. Трябва да придобиете необходимия опит на всички планове на Битието и едва след това сте готови за Пътя на Посвещенията. Но не и по-рано. Защото ако си въобразите, че сте готови да стъпите на Пътя, а в действителност сте още много далече от това по вътрешните си качества, то форсираното придвижване по Пътя може да нанесе голяма вреда на душата ви.


АЗ СЪМ Ланто, който винаги се грижи за вашите души.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)