Учение за това как трябва да постъпвате в живота си

АЗ СЪМ Майтрейя, дошъл при вас, за да дам кратко Учение за това как трябва да постъпвате в живота си. И ще дам това Учение отново чрез моя Посланик.

Колко редки са минутите на нашето общуване. И колко рядко се срещаме в суетата, улучвайки минутата, за да останем заедно в тишината.

Аз идвам при вас, когато мислите ви утихнат, когато чувствата ви се успокоят. Обичам да бъда там, където дори вятърът стихва, и не се чува шумът на дъжда. Когато цялата природа затихва в предчувствие на моето идване.

Ще настъпи ден на Земята, когато цялата планета ще затаи дъх в предчувствие на моето идване. И ето тогава ще настане мигът, в който ще мога да дойда във въплъщение. Знаете, че ние заедно с вас сега подготвяме моето предстоящо въплъщение. Защото колкото повече човешки индивиди, намиращи се във въплъщение, ме познават и следват моето Учение, толкова по-бързо ще настъпи златното време, когато ще мога да бъда сред хората.

Така е било винаги. Отначало се подготвя почвата, след това идва във въплъщение велика инкарнация.

И сега пристъпваме към нашата беседа. Колко обичам да давам своите наставления на онези сърца, които са отворени за Любовта. Колко обичам да давам наставления в тишина.

Когато съумеете да се настроите към моите вибрации в тишината на своето сърце, аз ще мога да общувам с вас без Посланика. А сега се бавим и чакаме кога ще можете да ни приемате в своите сърца. Защото на Земята няма условия за нашето идване.

Ние очакваме, че ще се вслушате в Учението, което даваме и ще създадете островчета във вашия бушуващ океан на живота, където няма да има бури и урагани, островчета, където ще можем да даваме нашето Учение в тишина. Разберете, че целият въпрос е само в разликата във вибрациите. И когато променяте своите вибрации, вие ставате способни да чувате фините светове и да общувате с Владиците. Ние сме различни, но и си приличаме. Различни сме, защото се намираме в светове с различни вибрации, но си приличаме, защото и вие, и аз принадлежим на едно и също еволюционно звено в тази Вселена. Затова аз идвам при вас.

Тези, които са имали възможност да усетят моите вибрации разбират, че много бих желал да влизам в контакт и да общувам с всеки от вас. Защото, когато се срещаме, световете взаимно проникват един в друг и ние имаме възможност да се слеем с вас в потока на Божествената Любов.

Духовният свят и физическият свят са двете страни на един и същ медал. И когато мигът настъпи, ние ще можем да се настройваме един към друг и да беседваме един с друг. Но за да стане това, на вас ви предстои още много да поработите над себе си. И аз ще ви кажа какви качества ви предстои да придобиете, за да се състои нашето общуване.

Преди всичко е необходимо да осъзнаете, че има цяла Йерархия от космически същества. И в тази Йерархия вие заемате началните степени. Почитанието на Йерархията и нейните основи е ваше първостепенно задължение. Оттук произтичат такива качества като Смирение, Дисциплина и Преданост. Без тези качества вие няма да можете да напредвате по вашия път. И за да придобиете тези качества, ще ви се наложи да се разделите с лъвската част на вашето его, което на този етап от вашето еволюционно развитие преобладава във вас.

Вашето его е основната пречка за общуването между нас. И за да стъпите на Пътя на Посвещенията, в който аз ви наставлявам, на вас в действителност не ви е нужно напълно да се освобождавате от вашето его, защото без него, без вашите четири низши тела, вие няма да можете да пребивавате във вашия свят. Трябва само да подчините своето его на Висшия Закон, трябва да усмирите звяра на плътските желания и страсти, който живее във вас. А с дресирането на този звяр ще се занимаваме заедно.

Представата ви за нашия свят ще се разширява и вашето придвижване по Пътя ще се ускори само тогава, когато съумеете да прилагате постоянни усилия, насочени към умножаване на Божествените проявления във вашия живот и към промяна на целия порядък на живота ви в съответствие с Божествените образци.

Вие няма да можете да напредвате по своя Път по-нататък от определена граница, докато не се освободите от основните недостатъци и вредните навици, които съпътстват човечеството на дадения етап от неговото развитие. Говоря за употребата на алкохол, наркотици, никотин, навикът да се слуша накъсания ритъм на съвременната музика и използването на ниско вибрационна храна, в това число и месо.

Докато не се освободите от всички тези „прелести” на вашия живот, вие няма да можете да продължите по-нататък по пътя на еволюцията. Защото тези упойващи вещества и енергии ви оплитат като вериги и вие не можете да вървите.

Аз не бих спирал вашето внимание на тези неща, ако не беше насъщната необходимост още сега да се освободите от тези несъвършени прояви на човечеството. Вие говорите много за своите духовни постижения, но колко от вас действително са способни да следват в своя живот онези образци в поведението и начина на живот, които отговарят на нашите изисквания, на изискванията на Възнесените Същества? Вие смятате, че сте постигнали много, способни сте много неща да разберете и приемете в своето съзнание, но трябва да ви кажа, че по-голямата част от това, което употребявате като духовна храна, духовните учения и практики на вашето време, са също такива сурогати, каквито са различните красиво опаковани хранителни сурогати, поставени по рафтовете на вашите магазини. Вие можете и трябва да въведете порядък в своите нравствени и духовни ориентири. И ако се заемете настойчиво да откривате и изхвърляте от своя живот всичко, което не е Божествено, аз ви гарантирам, че благоприятните промени на Земята няма да се бавят дълго. Всичко е във вашите ръце. И вие сами регулирате темповете на вашето придвижване по пътя на еволюцията и регулирате дори стихийните бедствия, които стават на вашата планета. Защото всички стихийни бедствия в крайна сметка са породени от негативните енергии, които човечеството плоди.

Откакто започнахме редовно да даваме послания чрез нашия Посланик, ние внимателно следим общия вибрационен фон на планетата Земя. И както вече ви беше казано по-рано, има области на планетата, открити за нашите енергии и това са онези области, където хората четат и приемат нашите послания от все сърце и има цели области, където нашите енергии нямат достъп. Затова съществува дисбаланс, който става все по-голям и по-голям. И ако прегледате новините, можете с голяма достоверност да определите, че различните катаклизми и стихийни бедствия са доста повече в страните и регионите, където не се четат нашите послания и където няма хора, които биха могли да провеждат нашите енергии и вибрации.

Колкото и да искате, няма да ви се удаде да излъжете Закона. И рано или късно човечеството като цяло ще се съгласи с нашите доводи и даваното от нас Учение. И се надяваме, че това ще се случи колкото е възможно по-скоро.

АЗ СЪМ Майтрейя, с Любов към вас.

 


Звукозапис на диктовката на руски. Текста чете Т.Н. Микушина.