Учение за текущата ситуация на Земята и за насокaтa на вашите духовни търсения

АЗ СЪМ Гаутама Будда.

Аз дойдох чрез нашия Посланик, за да проведа беседа. Защото чувствам, че много от вас имат потребност от сърдечна беседа.

Тогава, когато плътският ум замлъкне, когато чувствата утихнат, настъпва моментът на тишина. И в този момент вие можете да почувствате моето присъствие и да ме разберете. Има разлика между нашите светове. И тази разлика е толкова съществена, че за вас няма възможност да пребивавате в нашия свят.

Във вашия свят има различни теории, според които можете да направите преход и да се окажете в нашето измерение или че много рязко ще се повишат вибрациите на вашия план и вие ще можете да съществувате на другото енергийно ниво.

Аз не съм привърженик на такива теории и съм готов да обясня защо на дадения етап от развитието на човечеството не е желателно да се извършват никакви резки изменения. Мога да ви приведа пример от вашия всекидневен живот. Представете си, че сте без телевизия, без вестници, без списания, без възможността да прекарвате времето си в компания пред чаша бира или на чаша чай. Можете ли да си представите себе си без вашето най-близко обкръжение, без вашите роднини, вашите съседи, вашите колеги?

Сега си представете, ако го няма всичко това, с какво ще се занимавате? Как ще прекарвате времето си? Старото не може да изчезне, без да се замени с ново. Това е очевидно. И ако вие се отказвате от едно нещо, то неговото място трябва да се заеме от друго нещо.

Като начало трябва да придобиете по-фин вкус към нещата от финия свят. От по-висшите светове, а не от астралния свят и не от менталния свят. Вие трябва да влезете в съзвучие с тези светове, да почувствате техния покой. Хармонията. Трябва да се чувствате добре в тези светове. Отначало ще можете леко приповдигайкизавесата, да поглеждате за малко зад нея. Ще можете да усещате нови за вас състояния, които не са основани на ментални разсъждения и представи. Тези състояния няма да бъдат основани на фòрмата или на привичните ви представи. И все пак – това е съществуване, съществуване на по-високо ниво на битието.

Вие ще успявате да преминавате в други състояния на съзнанието отначало във вашите медитации, а след това можете да пребивавате в тези състояния на вашето съзнание дори без да влизате в медитация, в процеса на вашата обичайна работа, вършейки домашните си дела. Вие няма да можете да се научите на това за един живот. На мнозина от вас ще са им потребни много въплъщения за овладяване на новите състояния на вашето съзнание. Това действително е така.

А когато става дума за бърза промяна, това е сравнимо с революция. Революция във вашето съзнание. И както по време на всяка революция, в този случай жертвите са неизбежни. И колкото по-ниско е средното ниво на съзнание на човечеството, толкова повече ще бъдат жертвите.

Като будда, аз имам много висока степен на състрадание към човечеството. И ще направя всичко зависещо от мен, за да се движи човечеството по еволюционния път, с най-малко жертви и катаклизми.

Аз действително съм готов да пожертвам себе си, за да може вашето развитие да се осъществява с естествени темпове, без критични скокове. Затова на предстоящото заседание на Кармичното Ръководство аз ще изкажа своята гледна точка. И мисля, че Висшите космически съвети на тази Вселена също ще се вслушат в моето мнение.

Има едва доловим баланс, който успяваме да удържим вече в продължение на няколкостотин години. И всеки път, когато ситуацията на планетата излезе извън контрол, успяваме да я насочим в безопасно русло. Досега това ни се удаваше. Ще видим как ще бъде сега. Много правилна позицията е, когато вие сте готови да запазвате спокойствие и да пребивавате в молитвено състояние на съзнанието дори тогава, когато целият свят около вас започне да се руши. Това е много правилна позиция. Защото това състояние на съзнанието, в което се намирате в момента на прехода, когато отхвърляте своето физическо тяло, определя онова ниво на вибрации, на което ще продължите своята еволюция. Затова много е важно да се запазва спокойствие в най-критичните ситуации, които са възможни.

Никога не е казвано на невъзнесеното човечество за плановете, които съществуват за неговото развитие. И ако е имало пророци, които са казвали Истината, то тази Истина е била така шифрована, че тя е можело да бъде разбирана двояко. Точно по същия начин и аз ще ви кажа, че няма да бъдат указани нито точните срокове, нито предполагаемите събития. А всички, които говорят за точни срокове и описват точния сценарий, – лъжат.

Има елемент на непредсказуемост в пътищата за развитие на човешката цивилизация, но досега Възнесените Същества винаги са успявали да поддържат равновесието и да удържат човечеството на края на пропастта, в която понякога то така усилено се стреми да скочи.

Не бързайте. От гледна точка на Висшите Владици на тази Вселена пред вас е вечността. И това, доколко ще успеете във вашия живот да почувствате тази вечност, вечния покой и вечното блаженство, ще определи пътя на по-нататъшното развитие на човечеството.

Никога не е имало големи достижения на духа сред човешките тълпи. Всички подвизи на духа са се извършвали в тишина, на свещи и в молитва. Вие се извисявате вътре в себе си. По стълба, водеща нагоре. Примерите, които историята познава, са само малката, надводна част на айсберга. И по тези единични примери човечеството има възможност да сверява своя курс.

Имаше само един Иисус. Но неговият подвиг и досега насочва толкова много търсещи. Но за да се състои подвигът на духа, бяха нужни години и години подготовка и опит, идващ от много предишни въплъщения. Така и вие: не търсете извън себе си това, което ви е необходимо за вашето духовно израстване. Търсете вътре в себе си: там е вратата, водеща към вечността.

Аз дадох Учение за текущата ситуация на Земята и за насоката на вашите духовни търсения.

АЗ СЪМ Гаутама Будда.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)