Учение за Свободата[1]

АЗ СЪМ Eл Мория, дошъл отново!

Днешната наша среща, надявам се, ще бъде полезна за вас и за познанието ви за света. Много дни работихме, за да обучим новия Посланик да може да приема не само тези знания, които в една или друга степен присъстваха в нейното съзнание и по-рано, но и да може да предава знанията, които са абсолютно нови за нея. Затова всеки следващ път ние получавахме възможност да даваме все повече и повече разширено знание и разбиране.

Както знаете, Вселената е така устроена, че всяко ниво на съзнание е отделено от предишното и от следващото ниво с нещо като непроницаема енергийна бариера. И вие получавате способност да преодолявате тези бариери само когато натрупате определен вътрешен енергиен потенциал, който ви позволява да правите това. Енергията, която сте способни да усвоите, се определя от степента на развитие на вашето съзнание. Колкото по-развито съзнание притежавате, толкова към по-високи енергийни слоеве имате достъп. Затова нивото на вашите вибрации ви дава определена степен на свобода.

На практика цялото развитие се заключава в постигането от вас на по-голяма степен на свобода, която ще ви позволи да обхващате в съзнанието си по-голямо количество енергийни слоеве и да имате достъп до повече информация.

Парадоксът се състои в това, че отначало трябва да се откажете от своята свободна воля, така както я разбирате във вашето човешко ниво на съзнание. Свободата в човешкото разбиране означава свобода в удовлетворяването на вашите желания и ако законите на вашето общество не ограничават принудително свободата на отделните негови членове, необузданите желания на някои ще нанесат вреда на цялата човешка популация, съществуваща на планетата.

Отначало трябва доброволно да се откажете в своето съзнание от плътския си ум и свързаните с този ум човешки желания и потребности. След това ще получите по-голяма степен на свобода, свързана с достъпа до по-високи енергийни и информационни нива…

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[1] По време на приемане на диктовката блокира компютърът. Приемането на диктовки при мен става с едновременно записване на постъпващата информация на компютъра. Успях да възстановя само началото на приеманата диктовка. По-голямата част от въведения текст бе унищожена. Докато се опитвах да възстановя изчезналия текст, излязох от потока и не можах да продължа приемането на диктовката. Затова публикувам това, което успях да запазя. Т.М.