Учение за справедливите и несправедливите войни

АЗ СЪМ Атина Палада.

АЗ отново дойдох при вас днес.

Навярно не сте ме забравили и помните, че АЗ съм член на Кармичното Ръководство.

Известна съм също така и като Богиня на Истината.

И някога, много отдавна, хората ми се покланяха в храмовете, създадени специално в моя чест.

Това беше отдавна, в моята любима Елада.

Сега искам да ви напомня и това, че АЗ съм също така покровителка на справедливите войни.

Всичко във вашия свят носи двойствен характер. Затова, колкото и да ви се струва странно да чуете това от мен, освен несправедливите войни има още и войни, които имат справедлив характер.

Затова, преди да вземете участие в една или друга война, е необходимо да разберете много добре мотивите, които движат вас и хората, които са облечени във власт и вземат решение за започването на война.

Преди всичко трябва да разберете дали в хода на тази война ще отстоявате користни интереси, или ще отбранявате своята земя, своите жилища и семействата си от външен враг, който ви заплашва и напада вашата земя.

Много е важен мотивът на всеки воин, който участва във войната. И ако човек отива на война с някакъв користен мотив, то неговото участие в нея ще го натовари с карма от неправилно действие.

Користен мотив може да бъде получаването на пари, слава, власт, длъжност или чин, а също и военна плячка.

Законът за Кармата е много сложен закон в тази Вселена. Затова нека да разберем как участието в една несправедлива война ще се отрази върху държавата и хората, живеещи в нея, които участват във войната.

Разбира се, в хода на всяка война се прилага насилие и загиват хора. Затова е важно да се разбере каква карма ще носи страната, която участва в несправедлива война.

Всеки, който участва в несправедлива война носи своята част от кармата. Обаче всеки участник във войната има майка, роднини. И цялото семейство, дори и далечните роднини на човека, който участва в несправедлива война, споделят кармата създадена от убийствата и разрушенията.

По такъв начин се отслабва семейството и целият род, което може да стане причина за физическо и умствено израждане на рода.

Така кармата от една несправедлива война засяга дори онези хора, които не вземат непосредствено участие във военния конфликт.

Освен това съществува карма на страната, която участва в една несправедлива война. Тази карма пада върху цялото население на страната и се разпределя между всички членове на обществото. Като правило това води до прекъсване на потока от Божествена енергия, който е отпуснат за тази страна.

Недостигът на Божествена енергия се проявява като недоимък, глад, психични разстройства на значителна част от населението на страната – шизофрения, лудост, депресия, склонност към самоубийство, агресия.

Разбира се, голяма част от кармата от една несправедлива война пада върху хората, които вземат решение за започването на такава война.

Обаче, както Казах по-горе, кармичното бреме пада и върху всеки човек, който живее в тази страна. Защото нито една война не може да се случи, ако няма хора, които са съгласни да участват в нея поради лична корист, стремеж към лесна печалба или с цел да усъвършенстват своите навици да убиват върху живи мишени.

Здравото общество никога няма да позволи да бъде въвлечено в несправедлива война, тъй като осъзнава много добре отговорността си за тази война, следствията от която лягат върху много поколения.

Сега по въпроса за воденето на справедливи войни. В този случай, ако воинът участва в битката с цел да защити своята страна, земята и семейството си и няма при това стремеж към лично забогатяване или корист, ако воинът е готов да пожертва живота си безкористно за общото благо на своята страна, то такива действия се считат за правилни и дори в случай на смърт на воина не отслабват неговото семейство, а напротив, усилват го енергийно.

Саможертвата за спасяване на ближните може да се разглежда като ненасилие в случай, когато човекът е готов да бъде жив щит между нападащите и своите близки.

Този висш акт на саможертва създава блага карма за целия род и за страната.

Целта на моето днешно Послание беше да изясня въпроса за справедливите и несправедливите войни.

Мисля, че при създалите се в днешно време условия моето Учение ще бъде полезно за вас и ще можете да го приложите на практика в живота си.


АЗ СЪМ Атина Палада.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)