Учение за смяната на епохите

АЗ СЪМ Иисус, дошъл при вас.

Днес съм щастлив да ви дам поредното Учение, което сигурно знаете, но което, въпреки това, е необходимо да ви бъде напомнено.

Човешкото съзнание е толкова подвижно и така неуловимо се изплъзва от всички наши наставления, че ние не преставаме да полагаме усилия, за да ви върнем към вашето предназначение, да ви подбудим да си спомните своя Източник.

Вие сте дошли в този свят преди милиони години. Дошли сте, за да преминете необходимите степени на еволюцията и да придобиете безценен човешки опит. И тогава, когато сте започвали своя път във физическия свят, вие сте приличали на малки деца. Сега сте пораснали. И също както малките деца, които идват във вашия свят, още помнят своето предназначение и го забравят, когато пораснат, така и вие сте забравили защо сте дошли в този свят. И ние идваме, за да ви повикаме обратно в реалния свят, откъдето някога сте дошли.

Тази Истина, на която ви обучаваме в продължение на милиони години, е много проста. Но вие очаквате от нас нещо много сложно. Вашият ум не се уморява да търси все нови и нови неразрешими задачи в света, в който живеете. Чувствата ви се опитват да намерят във вашия свят замяна на прекрасните преживявания, свойствени на общуването с Божествения свят.

Вие търсите във вашия свят и продължавате да търсите Истината. Но аз дойдох и ви казвам: ”Няма Истина във вашия свят ”. Вашият свят е създаден като гигантска сцена, за да можете да придобиете опит и след това да го напуснете.

Когато постъпите в детската градина, вие вземате играчки от рафтовете и играете с тях. След това, когато пораснете и напуснете детската градина, на вас вече не са ви интересни играчките, с които сте играли като малки деца.

Сега настъпи времето да напуснете земното училище и да преминете на по-висока степен на еволюционното развитие. На тази степен няма да са присъщи несъвършенствата, с които човечеството се е обременило по време на своето развитие. И затова на тази степен ще могат да се издигнат само онези от вас, които напълно подчинят живота си на Божествения Закон. По време на обучението ви в земното училище на вас ви се позволява известно време да правите различни нарушения. Но ви показват правилните образци. В педагогиката е известен принципът, че човек усвоява знанията само тогава, когато е способен да ги приложи на практика. Затова на вас ви се дава възможност да получите Божествени знания и да ги приложите на практика.

Има такива, които по-успешно усвояват Божествената наука, има и такива, които не успяват засега да усвоят нейната азбука. Но всички вие трябва да завършите земното училище. И всеки от вас трябва да покаже готовност за по-нататъшно обучение.

Ние говорим за правилни образци, за образци, характерни за света, в който вие трябва да преминете. Не можете да преминете в следващия клас, докато не усвоите програмата на предишния клас. Затова от вас се изисква да проявявате качествата, които са характерни за Божествения свят. Постепенно трябва да се откажете от всички негативни качества, които сте придобили по време на земната си еволюция. Само вие можете да замените старото и отживялото с новото чрез изборите, които правите в живота си.

Във вашия живот всичко е разбъркано. Хубавото и лошото, Божественото и небожественото. Единствено вие самите можете да въведете порядък във вашия свят, като се откажете от небожествените проявления и се устремите към Божествеността. Ние не можем да направим това вместо вас. Ние можем да даваме препоръки, да даваме нашето Учение, но вие сами трябва да затвърдите на практика получените теоретични знания.

Не мислете, че имате много време. Положението във вашия свят се усложнява с всеки изминат ден. Вибрациите на физическия план се повишават принудително и вие попадате в условията на тест, когато се опитвате да се върнете към привичните стереотипи на поведение, но всичко, което ви е доставяло удоволствие преди, сега престава да ви съблазнява. Вие не можете да разберете защо нещата, които са ви били приятни преди, сега не ви доставят същото удоволствие. Продължавате да се ръководите в живота си от старите стереотипи на поведение, но разбирате, че всичко това вече е лишено от всякакъв смисъл.

Трябва да следвате в поведението си повишаващите се вибрации на физическия план, иначе ще изпаднете от пространството и времето и няма да можете да продължите своята еволюция.

Отсега всичко, което е в състояние да извисява съзнанието, ще ви носи удовлетворение. Всичко, което понижава вибрациите, ще предизвиква отвращение и отхвърляне.

Разбира се, не всички хора са способни да осъзнаят това, което става. Но за голяма част от хората вече става разбираемо, че нито алкохолът, нито разрушаващата околното пространство тежка рок-музика, нито предишните увлечения носят удовлетворение. Търсенето на новото се разгръща все повече и повече.

Дават ви се препоръки как да се опазите от въздействието на всичко, което носи ниски вибрации. Само когато сте способни да внесете в живота си Божествените образци, вие ще можете да изпитате удовлетворение и хармония. Разбира се, не всички хора ще могат да се устремят към правилните образци. И това е естествен и закономерен етап, при който едновременно ще съществуват хора, притежаващи толкова различни вибрации, че когато се срещнат на улицата, те ще се възприемат като същества от различни планети.

Хубавото и лошото на Земята трябва постепенно да бъдат отделени. Протича процес на отделяне на зърното от плевелите в Божествената вършачка.

Сега вие живеете в такова време. Затова ви е много трудно. Но този процес има свое начало и свой край, както всичко във физическия свят.

И закономерен е процесът, при който на Земята се образуват отначало малки зони, където живеят хора с ново съзнание и ново мислене, след това тези зони ще стават все повече. Постепенно Земята ще се освободи от онези места по земното кълбо, в които преобладават ниските вибрации. Водата и огънят ще пометат впоследствие всички места на земното кълбо, където са съсредоточени носителите на старото мислене и ниските вибрации.

Новите места на земното кълбо ще могат да приемат представителите на новата раса, които вече започват да идват на планетата.

Сега е много сложно време, когато буквално всеки човек със своя избор осезателно променя ситуацията на планетата Земя.

Ние ви даваме нашата подкрепа и нашата помощ. Никога досега не е имало толкова тясно сътрудничество между вашия свят и света на Възнесените Владици. Ние чакаме времето, когато ситуацията на Земята ще се промени толкова, че ние най-накрая ще можем да ви идваме на гости и да даваме своите наставления директно, без посредници. И вие сами създавате за нас тези условия сега, като променяте своето съзнание и премервате на себе си новите одежди, одежди чисти, изтъкани от вашите съвършени мисли и чувства.

Аз дойдох при вас като представител на вашите старши братя, които вече са завършили земното училище и ви очакват на висшите планове на Битието.

АЗ СЪМ вашият по-голям брат Иисус.