Учение за смирението

АЗ СЪМ Сурия, дошъл отново при вас!

Състоянието на нещата върху планетата Земя се нормализира и аз съм готов да се върна към планирания ход за подаване на знанията и информацията, от които вие се нуждаете.

Доколкото ние идваме, за да поговорим с вас, вие имате възможност да разширите вашето съзнание и вашето възприемане на света. Дори ако някога ви се струва, че не сте почерпили нищо ново от някоя диктовка, не се залъгвайте. За вас е свойствено да преувеличавате нивото на достижения, на което сега се намирате. Затова едно от основните наши изисквания към вас е чувството за смирение. Чувството за смирение не означава, че трябва да се унижавате и раболепничите. Не, това ще бъде неправилно разбрано смирение и неправилно разбрано Служение.

Защото чувството за смирение предполага преди всичко такова състояние, при което усещате вашето единство с Твореца. Вие започвате да възприемате творението, околния свят толкова явно и толкова възвишено, и изпитвате такъв благоговеен трепет и препълваща ви любов, че сте готови на всичко, за да можете още малко да удължите това състояние във вашето съзнание.

Готови сте да пожертвате всичко, което имате, да пожертвате дори физическото си тяло, вашата душа, цялата ваша същност. Защото в крайна сметка разбирате, че от ваша страна няма никаква жертва. Вие до такава степен усещате своето единство с целия заобикалящ ви живот и до такава степен се прониквате с чувство за единство с Твореца, че за вас егото престава да съществува като преграда, която ви разделя от мен, от Бог и от всяка частичка живот. И в това състояние изпитвате безкрайна благодарност към милостта на Твореца. И няма нищо във вашия земен свят, което може да се сравни със състоянието на тиха радост и безпричинно щастие, което ви обхваща. И в това състояние вие, накрая, сте способни да почувствате онзи благоговеен трепет, който ви позволява да поемете върху себе си всякаква отговорност и всякакво изпитание, ако това е по Святата Божия Воля.

Не, това чувство по никакъв начин не може да се сравни с робството. Всеки роб дълбоко в душата си ненавижда своето робско положение и мрази своя господар. И никога не губи надежда за свобода. Вашето смирение произтича от чувството за пълна свобода, безгранична свобода. Вие усещате, че истинската свобода за вас като индивидуалност започва само тогава, когато встъпите в отношение на пълно подчинение на Божествения закон, съществуващ във Вселената. Вие се подчинявате на Висшия Закон и едновременно с това получавате неограничена свобода за действие в рамките на този Закон.

На вас ви се струва, че моите думи съдържат вътрешно противоречие. Аз не ви карам да бързате и не ви заставям да приемете моите думи за абсолютна Истина. Просто размишлявайте над моите думи. Анализирайте това, което притежавате в заобикалящия ви свят, онези привързаности, които имате към вещите във вашия свят. И се опитайте да разберете, че в действителност се намирате в робска зависимост от вещите във вашия свят. Вие се намирате в такава зависимост, че всъщност сте роб на вашите вещи и като следствие, роб на обстоятелствата във вашия свят. И пред вас рано или късно ще възникне въпросът, каква свобода да изберете. Свобода реална, Божествена, която премахва робската ви зависимост от вещите във вашия свят. Или вие по старому ще предпочетете да се намирате в илюзорната свобода, която се характеризира само с едно качество – свободата да не се спазва Закона, съществуващ в тази Вселена.

Помислете и преценете. Какво имате сега и какво можете да имате, стига да изразите вашето желание и да поемете пътя на освобождаване от вашето его, да поемете Пътя на Посвещенията, който ви е предначертан от всички пророци и всички основатели на съществуващите в различните времена на Земята религии.

Колкото и да са изкривявани тези религии по-късно от техните ревностни последователи, все пак Божественото смирение като основно качество не е могло да бъде премахнато от свещените книги. Единственото, което е можело да стане и е станало, е това, че хората, които са си присвоили правото да говорят от името на Бoг, започнали да изискват вместо Бoжествено смирение и покорност на волята на Бог, подчинение на законите, които съществуват в човешките религии и църкви.

Вие си спомняте, че ние говорихме за това, че всяко качество и всяко обстоятелство, което съществува във вашия свят, може да бъде изкривено и носи двойствен характер. Днес се спряхме на качеството смирение в неговото истинско значение и изкривяването на това качество от земните водачи.

Затова винаги, когато размишлявате за някое качество, опитвайте се да анализирате доколко това качество, което съществува във вашия свят, съответства на своята Божествена природа. И ако разсъждавате и анализирате всяко качество, с което се сблъсквате в живота, от гледна точка на съответствието му с неговия Божествен образец и започнете да премахвате от него всичко онова, което не е от Бог, всичко онова, което се е прилепило към това Божествено качество и го е изкривило, вие ще можете да достигнете съвършенство, като премахвате ненужното и оставяте само Божественото във всичко, което ви заобикаля.

И този процес няма да трае един живот или няколко живота. Защото за цялото ви съществуване на планетата Земя, всичките хиляди и милиони ваши прераждания са предназначени само за това, да отделяте и разделяте вътре в себе си това, което е от Бог – от това, което е създадено от човешкото съзнание. Вие сте подобни на Бог, и както Бог е създал цялата Вселена, така и вие създавате илюзията на вашия свят с помощта на вашата свободна воля и вашето съзнание. Но след това идва повратен момент, точка, след която трябва да се откажете от илюзията. Вие в своето съзнание се издигате до нивото на разбиране на вашето Божественото предназначение и започвате в него процес на разделяне на реалното от нереалното, Божественото от илюзорното.

Аз ви показах това с примера за качеството Божествено смирение и с неговия човешки аналог. По същия начин вие можете да анализирате и други човешки качества: любов, преданост, съвършенство, вяра. Във всяко качество, както вие го разбирате, присъства Божествено начало и илюзорен примес.

С помощта на вашето съзнание, вие сте способни да започнете процес на разпознаване и отделяне на Божественото от илюзорното.

Именно по този начин вие ставате сътворци с Бог. И именно по този начин вие ставате способни да творите Божествена реалност около вас.

Затова не отлагайте, пристъпете към вашето основно предназначение и отделяйте реалното от нереалното във вашите умове и сърца.

И смея да ви уверя, това е много по-занимателна работа, отколкото която и да е от вашите човешки работи. И най-главното е, че всяка ваша човешка работа може също да се разгледа от гледна точка на съчетание в нея на Божественото и човешкото. И колкото по-високо ниво на развитие на съзнанието достига човек, толкова повече тънкости в своята дейност по отделяне на реалността от илюзията започва да различава.

Вие буквално сваляте един след друг пластове от илюзии и с всяка ваша нова крачка към реалността тези пластове стават все по-тънки и по-тънки.

Ние говорихме днес за смирението, говорихме за свободата и говорихме днес за всяко качество от вашия свят, на което трябва да придадете Божествено звучене.

Това е вълшебството на Бог и предопределението, което трябва да следвате.

Аз ви напускам и ви оставям насаме с вашите мисли.


АЗ СЪМ Сурия и дойдох да ви уча на Вечния Закон.

 


Звукозапис на диктовката. Текста чете Т.Н Микушина.