Учение за слизането на кармата в края на годината

АЗ СЪМ Кутхуми, дошъл отново при вас чрез нашия Посланик.

АЗ СЪМ дойдох, за да ви дам Учение за това, как да се отнасяте към кармата, която слиза върху вас в края на годината. Каква е тази карма и как трябва да се отнасяте към нейното слизане?

Вие знаете, че във вашите четири низши тела съществуват енергийни записи за всички неправилни, неблаговидни, небожествени постъпки, които някога сте извършили – в този или в предишни животи. Това могат да бъдат записи на устойчиви отрицателни състояния, които са ви съпровождали в миналото и от които все още не сте успели да се избавите досега.

Вие знаете за кармата, която се връща при вас. Вие знаете за кармата, която в съответствие със Закона за космичните цикли се активира във вашата аура и се появява пред вас като някакви ситуации, чувства или некачествено състояние на съзнанието. Такова връщане на карма става постоянно и постепенно през цялата година. Когато годишният цикъл приключва, тогава се сблъскате с малко по-друга ситуация. Може да се случи така, че кармата, която ви се е връщала през годината в съответствие с Космическия Закон, да не е била отработена в степента, в която е трябвало да се отработи от гледна точка на Закона. Представете си, че и други хора не са успели за отпуснатия годишен срок да отработят в необходимата степен своята карма чрез правилен избор, молитви или извършване на добротворни постъпки.

В този случай, в края на годината става натрупване на излишък от карма, която надвисва над човечеството и която е готова да се стовари върху него под формата на различни състояния: болести, депресии, глад или като различни стихийни бедствия и природни катастрофи.

Във всеки случай, дори по своето вътрешно самочувствие в края на годината може да усетите, че изпитвате някаква по-голяма тежест. Това е онзи допълнителен кармичен товар, който лежи върху човечеството под формата на отрицателна енергия, която не е преобразувана.

Затова е толкова важно да спазвате повишена дисциплина на съзнанието си в края на годината. От голяма полза са всякакви осъзнато налагани от вас самоограничения под формата на постене, мълчание, молитвено бдение или жертви, които можете да принесете пред олтара на Служението във вид на помощи на нуждаещите се и бедните.

В този случай създавате допълнителна блага карма, която може при нужда да бъде използвана за балансиране състоянието на планетата като цяло.

Ето защо ние идваме при вас по време на този цикъл диктовки и отново, и отново напомняме за възможността от настъпване на катаклизъм или стихийно бедствие. Не защото искаме да ви сплашим и да ви накараме да се молите. Не, ние идваме, за да ви обясним създалата се на Земята тежка ситуация и да предложим на онези от вас, които са готови, да се изявят като сътворци на Бог и на Йерархията на Светлината, съществуваща във вселената.

Ако вашето съзнание не е готово за подобно Служение, тогава е напълно вероятно да възприемете нашите молби като с нищо необосновано сплашване.

Но нека да поразсъждаваме заедно. Каква е алтернативата? По какъв друг начин е възможно да бъдат ликвидирани образувалите се прекомерни натрупвания на отрицателна енергия на планетата? Вие мислите, че ще стане чудо и цялата ваша енергия, която не сте успели да преработите за дадения ви годишен срок, ще се изпари?

Всякакви подобни чудеса, ако и да са се случвали преди, винаги са изисквали много голямо количество допълнителна енергия. И тази енергия се е давала или от космическия резерв или от каузалните тела на Възнесените Владици.

Сега си представете предприятие, което всяка година работи на загуба. Собственикът на предприятието взема средства от другите, печеливши предприятия и покрива загубите. Това може да продължи известно време. Но идва момент, когато собственикът разбира, че загубата не е случайно явление. И че тази годишна загуба е свързана с недобросъвестността на работниците на предприятието.

Тогава добрият стопанин може или да застави работниците да работят по-добре, или да закрие предприятието.

Мерките, които се предприемат сега от Възнесените Същества, са насочени към това да подбудят най-добрите представители на човечеството да работят по-добре. Та нали не искате да останете без вашите работни места, вашата планета, ако използваме горната аналогия.

Затова е необходимо ясно разбиране на алтернативите, пред които стои планетата сега. Вие или можете да поемете върху себе си отговорност за състоянието на планетата, или ще се лишите от възможността да продължите еволюцията на тази планета, тъй като тази еволюция ще бъде призната за попаднала в задънена улица.

Разбира се, всичко това няма да стане изведнъж. Ще ви бъде дадена възможност постепенно да осъзнаете своята отговорност. Но за да бъдат нашите увещания по-убедителни, вие бяхте предупреждавани по-рано[1] , че ние няма да сдържаме кармата, която създават хората, живеещи в съответните райони на планетата. И тази карма буквално изведнъж ще започне да се връща под формата на едни или други техногенни катасрофи или природни катаклизми.

Вероятността за подобни катаклизми нараства в края на годината. Затова настоятелно ви се препоръчва да подходите по-осъзнато към вашите духовни практики, молитви и медитации именно в края на годината.

Има хора, чието съзнание е на толкова ниско ниво, че е безполезно да им се говорят подобни неща. Но за тяхно щастие, тяхната степен на кармична отговорност е малка в сравнение с онези индивиди, които осъзнават цялата сложност на ситуацията, но поради характерните им недостатъци, мързел и недалновидност не предприемат действията, за които ние молим.

В зависимост от достигнатото от хората ниво на съзнание, Законът за Кармата действа по различен начин. И това, което на едни се прощава, за други е непростимо. Не се грижете за това, че някой не постъпва както трябва, а кармата не идва по никакъв начин върху него, за да му даде урок.

Такъв човек просто или има достатъчен запас от време за своята еволюция, или има достатъчен запас от блага карма. Не се тревожете. Кармичният Закон действа безупречно. И всеки ще има възможността да се срещне с кармата, която е създавал в миналото.

Не мислете за другите, мислете за себе си. За това, как вие лично можете да смекчите своята карма, кармата на своето семейство и кармата на своята страна и планета.

Вие може да не разбирате всички детайли от действието на този универсален Закон, но трябва да съзнавате общата представа за Него и да разказвате на тези, които още не са запознати със Закона за Кармата. Защото колкото повече хора научат за този универсален Закон, толкова по-голяма е вероятността те да успеят да се предпазят от допускане на неблаговидни постъпки в своя живот.

Когато кармата се проявява, вие най-често не можете да направите причинно-следствената връзка между извършените от вас постъпки и техните последствия, които се отразяват върху вас под формата на различни беди и болести. Вие възкликвате: „За какво, Господи?!”, вместо да приемете със смирение всичко, което Господ ви изпраща.

Повярвайте, Господ е много милосърден. И кармата, която идва върху вас, идва по възможно най-лекия начин.

И ако имахте възможност да разберете, за каква постъпка носите това или онова кармично бреме, тогава бихте благодарили на Бог за това, че толкова милостиво ви е позволил да изчистите сътвореното от вас.

Има няколко начина да се отработи кармата.

Първият начин е въобще да не се създава карма.

Вторият начин е кармата да се отработи с правилните избори, които правим.

Третият начин – да се отработи кармата със смирение пред ситуацията, в която попадате.

И накрая, вие можете да смекчите кармичното бреме с молитва и покаяние.

Ето това е, което ви предлагаме да правите усилено в оставащото до края на тази година време.

Сега вие имате възможност да осъзнаете, че всичко, за което ви молят Владиците, е оправдано и целесъобразно.

Никой няма намерение да ви плаши и да ви принуждава да правите каквото и да е.

Ние ви говорим като на разумни хора, намиращи се съвсем малко по-ниско на стълбата на еволюцията.

АЗ СЪМ Кутхуми. И бях щастлив да споделя с вас малка частица от своите знания.