Учение за ситуацията на планетата

АЗ СЪМ Иларион.

Аз дойдох отново при вас на Лъча на Истината, науката и лечителството. И днес бих искал да използвам тази Божествена възможност за предаване на Послания във вашия свят, за да дам Учение за това, как трябва да се настройвате към текущите събития.

Настъпи онзи момент, онази повратна точка, започвайки от която всичко във вашия свят ще започне да се променя. Тези от вас, които имат в своето сърце преданост към Великото Бяло Братство, се умориха да чакат кога най-после на Земята ще станат измененията, за които непрекъснато говорят Владиците в своите Послания.

Възлюбени, всичко вече се променя. Но нивото на вашето съзнание просто не ви позволява да осъзнаете целия мащаб на извършващите се на Земята промени. По-бързи темпове на измененията просто физически са невъзможни. Защото ние сме принудени едновременно и да съхраняваме баланса на планетата, и да очистваме планетата от всичко старо и отживяло. И нашето Служение на еволюциите на планетата Земя понякога напомня на ходене по острието на бръснача. Ние сме длъжни много строго да поддържаме всички пропорции, за да не се подхлъзнем нито надясно, нито наляво.

От една страна вибрациите на планетата се повишават. И това е очевидно. Дори светската наука фиксира измененията, които стават в базовата честота на Земята и в магнитното поле на планетата. Тези нови условия се понасят много зле от индивидите, които избраха да служат на противоположните на нас сили. Те не се чувстват в свои води. И за да влязат в нормата, са принудени да засилват действието на онези изпитани средства, които винаги са водили до понижаване на вибрациите: алкохол, никотин, секс, музика с ниски вибрации, хазартни игри, наркотици, агресия. Този списък може още да бъде продължен.

Моята задача е да доведа до вашето съзнание разбирането за извършващите се събития. И така, от една страна повечето от хората много лошо понасят повишаването на вибрационното ниво на планетата, защото тяхното ниво на съзнание не е готово за промените. От друга страна хората, които са готови за промените, които по природа имат високи вибрации и висока чувствителност, намирайки се сред целия този ад, защото това, което ги обкръжава в този свят те възприемат именно като ад, също губят ориентири. Те биха могли много успешно да съществуват в този вибрационен фон, който се е създал на планетата сега. Но тъй като в същото време на планетата присъстват индивиди, за които повишаването на вибрациите е подобно на смърт и те се опитват да използват всичко, за да се задържат колкото е възможно по-дълго и да защитят своя начин на живот, без да променят нищо в него, то пребиваването на тези съвършено различни по своята вътрешна същност индивиди едновременно в един мегаполис, в един дом, предизвиква недоумение и неразбиране от страна на светлоносците.

Аз дойдох днес, за да дам още веднъж разбиране за протичащите на Земята процеси. И сега вие разбирате колко сложна е нашата задача. Та нали ако в града на милион жители живеят само един или няколко човека, които са светлоносци, а останалите са избрали тленния свят, то на нас ни се налага да сдържаме стихията, за да не бъде разрушен този град, за да бъдат спасени понякога дори тази една или няколко душѝ.

За вас ще бъдат непонятни някои наши принципи, от които се ръководим. Обаче ние действаме изключително в рамките на Космическия Закон и повярвайте ми, че всички възможности за спасение на душите се използват на 1000 процента. И понякога заради спасението на една душа се налага да се измени хода на естествените процеси, протичащи на планетата Земя.

Вие навярно сте чели в нашите Послания, че е взето решение за по-нататъшно увеличаване на вибрациите на планетата1. И вие навярно следите новините, в които се съобщава, че сеизмичната активност на планетата се е засилила.

Тези процеси са обясними. Когато вибрациите на планетата се повишават, а съзнанието на хората задържа повишаването на вибрациите, то възникват огнища на напрежение във финото поле на Земята, които се проявяват на физическия план като сеизмична активност, урагани, техногенни катастрофи.

Разберете, че не сме ние причината за всички тези беди. Изключително отрицателните енергии, породени от човечеството, водят към всички тези беди.

И ако за минута си представим, че поне 10 процента от човешките индивиди, живеещи на планетата, следваха указания от нас път, то цялата ситуация на планетата щеше да се разгърне по по-плавен начин.

Фактически дейността на Възнесените Същества сега се свежда до това да се смекчат колкото е възможно повече ударите, които предстои да преживее човечеството на Земята. И ние изразходваме за това лъвската част от отпуснатата ни от Великото Централно Слънце енергия.

Сега бих искал да засегна още една тема. Аз искам да протегна ръка за помощ на онези индивиди, които избраха Светлината, но засега все още не могат да се измъкнат от житейските обстоятелства, които ги обкръжават, по силата на своята карма. Много добре разбирам колко ви е трудно. Но първо, кармичната енергия трябва напълно да изчерпи себе си. И ще ви се наложи да се смирите с това. Второ, Бог винаги ви дава възможност за по-лек път, но поради това, че сте обременени с голям кармичен товар, вие не винаги виждате този път. Затова се обръщайте по-често за помощ към Владиците. Към този Владика, който ви е най-близък. Вие можете да излагате молбите си в писмен вид или преди сън да молите за посещение в нашите свещени обители, за да може сутринта на вашето външно съзнание да бъде съобщена информация за изхода от заграждението на обкръжаващата ви карма. Не се стеснявайте да молите да ви бъде указан изход от вашето кармично положение. Единствено: записвайте, фиксирайте на лист хартия вашите молби. Защото, когато след няколко години прочетете това, за което сте молили, вие с учудване ще видите, че всички ваши молби са били изпълнени. И за вас това ще бъде най-доброто доказателство за съществуването на Великото Бяло Братство, което никога не оставя своите събратя без защита и помощ.

Аз се постарах днес да сведа до вас тази информация, която може би ще ви подкрепи и ще ви послужи като ръка за помощ от вашия по-голям брат.


АЗ СЪМ Иларион.

Виж диктовката на Господ Шива от 5 януари 2010 г. "Нужно ви е да си спомните, че най-главното във вашия живот е Бог" и Присъствието на Единния от 1 януари 2010 г. "Благословение"

 

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)