Учение за щастието и за Божествения Път

АЗ СЪМ Заратустра!

Аз дойдох в този ден, за да дам кратко Учение. Нашата беседа няма да ви измори много. Аз ще бъда кратък.

Днес ще ви бъде дадено да разберете, доколко това, което ви обкръжава, може да бъде изменено и се нуждае от изменение.

Представете си, че сте се озовали на необитаем остров. И нямате нито една от обичайните вещи, но вие си спомняте, извличате от ъгълчетата на своята памет знанията, които са ви необходими, за да оцелеете на този необитаем остров.

Вашата цивилизация има твърде много различни неща, развлечения, всякакви играчки за възрастни, но за да съществувате, на вас всъщност не ви трябва толкова много. Има необходим минимум и това е достатъчно. И ако се замислите, то след кратко размишление ще ви стане ясно, че всичко, което ви обкръжава и всичко, което имате, не ви прави по-щастливи.

Тогава в какво се състои щастието?

Всеки от вас ще има свой отговор на този въпрос. И тогава, когато за да сте щастливи, вие имате нужда да придобиете нещо: кола, жилище, вила, възможност за пътешестване или да получите достъп до развлечения, то аз съм длъжен да отбележа, че вие никога няма да достигнете щастието. Защото ще бъдете принудени да придобивате вещ след вещ, дреболия след дреболия и ще се стремите да получите все по-фини и по-фини удоволствия от живота, но всеки път, когато получите поредната вещ или развлечение, вие тутакси губите интерес към тях и ще търсите следващото, към което да се устремите. И така в това преследване на миражи преминават не едно и две въплъщения.

Вие се опитвате да намерите щастието извън вас. Обаче щастието – това е състояние на вашето съзнание. И когато действително сте щастливи, на вас нищо не ви е нужно, вие сте удовлетворени и сте готови да споделяте своята радост с целия свят.

Колко от вас имат това състояние на вътрешно щастие в своите сърца? И не ви ли се струва странно, че най-евтиното, дори безплатно нещо, е недостъпно за голяма част от жителите на Земята?

Защо се случва това? Защото вашата цивилизация ориентира хората още от тяхното детство към придобиване и потребяване на благата на цивилизацията. И нямат край все новите и нови вещи, удоволствия, които иска да придобие вашият плътски ум.

Спрете се и се замислете. Нещо във всичко това не е както трябва. Има изход от този кръг, в който вие подобно на хамстер в колело се въртите и тичате въплъщение след въплъщение. И този изход се намира във вашето съзнание.

Спрете се и се замислете. Вашият свят послушно следва вашето съзнание. Вие получавате от външния свят това, към което се устремявате. Затова, ако успеете да измените вашето съзнание, да измените вектора на вашите стремежи, то материята, макар и бавно, но ще започне да се изменя и да съответства на новото ниво на вашето съзнание.

Започнете от най-простото: анализирайте какво от това, което имате, ви прави щастливи? От какво от това, което имате, можете с лекота да се откажете?

Твърде много от вас след като помислят ще кажат, че нямат нищо излишно и всичко, което имате, ви е необходимо в живота.

Спомнете си примера с необитаемия остров, който ви дадох в началото на нашата беседа.

Необходимо е да се стремите към по-опростен начин на живот. Когато започне да се изменя вашето съзнание, вие ще разберете, че имате маса свободно време, което по-рано не ви е достигало. И у вас ще се появи вкус към по-правилна храна, по-хармонична музика. Ще престанете да се пришпорвате с помощта на различни допинги в бясната надпревара в живота. Ще разберете, че половият акт не е любов. Ще направите твърде много открития в своя живот. Но първо е необходимо да вземете решение и да се опитате да насочите вашето съзнание към Божествения път.

Ще кажете, че са ви необходими признаците на този Път и са ви необходими указатели, къде минава този Път.

В действителност всички указатели се намират вътре във вас. И ако внимателно слушате своя вътрешен глас, то много скоро вие ще знаете къде минава Божественият Път.

Дори онези от вас, които не вярват много на нашите послания и поначало са нащрек по отношение на различните учения и вери, дори вие, макар и веднъж в живота сте чували подсказване вътре в себе си как трябва да постъпвате в появилата се пред вас сложна ситуация. Вие винаги прекрасно знаете какво да правите и как да постъпвате. Но след това се намесва вашият плътски ум и силно шепти: „ Ти какво, полудя ли? Това не е изгодно за тебе. Каква ти съвест? Какво ти благородство? Ще изгубиш длъжността си (или още нещо от областта на митичните ценности на вашия свят)”.

И вие се вслушвате в човешката логика, и пропускате шанса да постъпите според Божествения Закон.

На пръв поглед следването на Божествения Път не носи никакви изгоди във вашия свят. Нито пари, нито слава. По-скоро обратното, вие се лишавате от много неща, които се смятат за престижни във вашия свят.

Но вие получавате други ценности. Вие намирате щастие, душевен покой и ставате способни да изпитвате истинското чувство Любов.

Вие няма да срещнете никъде указатели за Божествения Път. Но компасът и картата на Божествения Път винаги присъстват във вашите сърца от момента на раждането и до прехода. И няма никой извън вас, който да е виновен за това, че вие не използвате вашето вътрешно знание, а следвате пътя, по който „вървят всички”.

Не се стремете да вървите по широкия път, който води за никъде. Вървете по тясната, едва забележима пътечка, която ви води към вечния живот[1].

Аз казах достатъчно за тези, които са способни да разберат.

Желая ви да скочите от колелото и да намерите щастието!

АЗ СЪМ Заратустра.

 

 


 

[1]Влезте през тесните врата; защото широки са вратата и просторен е пътят, който води към погибел, и мнозина са, които минават през тях; защото тесни са вратата и стеснен е пътят, който води в живота, и малцина ги намират. (Матей 7: 13-14)

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)