Учение за различаването

АЗ СЪМ Гаутама Будда, дошъл при вас в този ден.

Целта на моето днешно посещение е да дам кратко Учение. И както винаги вие сами ще решавате как да използвате това, което получавате от духовния свят.

Изборът е винаги ваш, но времето да избирате е ограничено.

Тоест, можете да експериментирате в материята и да вършите всякакви неща в различни направления, но само докато космическата възможност не се изчерпи.

А сега ще премина към това, заради което дойдох. И така. Всички вие рано или късно започвате да си задавате въпроса за смисъла на вашето съществуване. И когато експериментите, които правите в материалния свят, вече не са интересни за вашето съзнание, вие се устремявате извън границите на вече известното и започвате да експериментирате в света на непознатото.

Във вашия физически свят има много възможности за експериментиране, но много от вас започват да експериментират с финия свят. И когато проявите интерес към финия свят, той започва да се разкрива пред вас в една или друга степен.

Но ето тук ви дебнат различни опасности по пътя. Работата е в това, че всичко във финия свят, точно както и във физическия, се подчинява на закона за съответствието. И когато се стремите към контакт с финия свят, но мотивът ви не е чист, тогава по-скоро ще влезете в контакт с онези представители на финия свят, по-точно на астралния план, които го обитават по силата на това, че не желаят да се подчинят на Закона, съществуващ в тази Вселена.

Астралният свят не се отличава твърде много по вибрации от вашия физически свят и плътните слоеве на астралния свят са населени със същества, които не искат да се подчинят на Божествения Закон и не желаят да следват пътя на еволюционното развитие.

Затова, когато влизате в контакт с подобни същества, вие не напредвате особено в своето духовно развитие и дори обратно, можете да попаднете под влиянието на същности, които ще експлоатират вашия животопоток за свои цели.

Голяма част от душевноболните хора са обсебени от подобни същности. На някои от тях им се струва, че контактуват с Възнесените Владици, дори може да приемат послания и да виждат възнесени владици в своите видения. Но това ще бъдат само контакти с обитатели на астралния план и със същностите, които се намират там.

За да избегнете подобни неудачи, трябва сериозно да се замислите защо ви е нужен контакт с финия свят. И ако у вас е налице желанието да получавате послания или да общувате с някого от финия план, вие сте обречени да осъществите контакт със същности, които жадуват да се свържат с някой въплътен на Земята.

Затова ние многократно давахме учението за предпазливост при осъществяване на контакт с финия свят. Трябва да бъдете абсолютно чисти в помислите си, трябва да постигнете определена чистота на своите четири низши тела, трябва да жадувате само за едно – Служение на човечеството, на всички живи същества.

Когато мотивът ви е чист и желанията изчистени, рано или късно ще осъществите контакт с Възнесените Учители. Но нека това да стане колкото може по-късно, защото преди да се обърнете към някого, който е извън вас, ви е необходим контакт с вашия вътрешен Учител, с вашето Висше Аз.

И така, преди, по време на моето въплъщение на Земята никой не рискуваше да влиза в контакт с финия свят, без да има въплътен Учител до себе си. Много стремящи се скитаха по света в търсене на Учителя, който да ги приеме на обучение. И те бяха готови да вършат най-трудната работа и години да служат на своя Учител с надеждата, че ще дойде момент, в който Учителят ще им обърне внимание и ще им даде скъпоценното учение.

Днес на вас ви е доста по-трудно, защото цялото информационно поле е запълнено с различни учения, секти и групи, които обучават на нещо и водят нанякъде своите последователи.

Затова във времето, в което живеете, от вас се иска двойна и тройна предпазливост. И преди да подложите своя съд, съзнанието си, за получаване на знания и енергия, които се дават във вашия свят от не много чистоплътни хора, трябва да претеглите внимателно всичко и едва тогава внимателно да вземете решение и да се опитате да разберете смисъла на учението, което ви поднасят.

Под благовиден предлог, че сега времето е друго, на всеки ъгъл ви казват, че Учението, давано от Възнесените Владици е остаряло, гуру-чела отношенията и Пътят на Посвещенията сега не са актуални. И ви предлагат замяна или подмяна на Учението, което сме давали на човечеството в продължение на десетки и стотици години, със съмнителни учения в красиви съвременни опаковки.

Какво пък, имате възможност да избирате. И всеки от вас получава в крайна сметка това, към което се е устремил.

Нашата работа е да продължим да даваме Учението за онези, които имат желание да следват пътя на еволюционно развитие, по начало планиран за човечеството на планетата Земя. Ние сверяваме курса си с Великото Централно Слънце. И не можем да вземем нито едно сериозно решение без одобрението на Великото Централно Слънце, на което се подчинява нашата Йерархия.

На кого се подчинява същността, която дава послания чрез вас или чрез вашите познати? Помислете над това, преди да бързате да пълните своето съзнание с четене на куп ненужни послания и съобщения от финия свят.

Опирайте се на Учението за различаването, което даваме в нашите послания. И седем пъти отмерете, преди да отсечете връзката с Владиците от Великото Бяло Братство и да се устремите към получаване на послания от същества, които се наричат с нашите или със съвсем непознати имена.

Аз дойдох днес да ви дам важно Учение за различаването. Надявам се, че за много хора, които четат нашите послания, това мое наставление ще бъде съвсем навременно и полезно.

Както винаги ми е жал да се сбогувам.

АЗ СЪМ Гаутама Будда.


Звукозапис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.