Учение за проявлението на Божествените качества в живота

АЗ СЪМ Ланело, дошъл при вас в този ден чрез нашия Посланик.

От момента на предишната ни среща като че ли измина цяла вечност. Толкова много събития се случиха. И ето аз отново дойдох при вас. Както преди свети слънцето, както преди децата и възрастните отбелязват новогодишните и Рождественските празници. Но нещо отново неуловимо се е променило. И аз ще ви подскажа какво се е променило. Променили са се вибрациите на заобикалящия ви физически свят. И за да може вашето съзнание да се пренастрои и да привикне към променените вибрации, трябва много да се постараете и да поработите над себе си.

Когато говорим за промяна на вашето съзнание, ние нямаме предвид да напълните главата си с изключително много нова информация или да започнете да четете повече книги, да гледате филми и да ходите на концерти.

Настъпи времето, когато за да стане пробив в съзнанието ви, трябва да ограничите общуването и своята всеядност. Спрете да вършите обичайните си дела и погледнете живота си отстрани.

Кое във вашия живот има връзка с вечността? Какво от това, което правите всеки ден, ще ви надживее?

И така, аз ви зададох въпрос.

Не бързайте с отговора. Защото едва ли има няколко човека между вас, които ще дадат правилния отговор на поставения от мен въпрос.

И така... Ще живее вечно, ще ви надживее и ще остане с вас това, което принадлежи на вечния свят.

Как мислите, кое от онова, което ви заобикаля, ще живее вечно и принадлежи на вечния, нетленния свят?

Вие мислите, че ви разигравам? Обаче има нещо във вашия свят, което ще ви надживее и ще живее вечно. И това са онези Божествени качества, които сте способни да проявявате в живота си.

Има много Божествени качества и има много небожествени качества, които проявявате всеки ден. И когато проявявате небожествени качества, вие утежнявате своето положение във физическия свят. Така създавате карма и ще бъдете задължени да отработите тази карма. Отработването на кармата става най-вече чрез беди, нещастия, страдания и болести, които се стоварват върху вас.

Но Бог ви говори за проявлението на Божествените качества. И когато проявявате своите Божествени качества, те ще ви надживеят и ще останат да живеят във вековете.

Ако се обърнете към вашата съвременна история, ще видите какви човешки постъпки са запечатани на нейните страници. Преди всичко това са постъпки, свързани с безкористност, саможертва, смелост, чест, достойнство.

Вие можете сами да изброите без затруднение тези качества, които се отнасят към Божествените и които ви съпътстват през всичките ви земни въплъщения.

Например, ако сте отработили в някой от миналите си животи качеството благородство и служение, това качество ще бъде с вас през всичките ви въплъщения.

Какво имам предвид? Единственото, заради което трябва да живеете, то е за да изградите във вас Божествените качества. Към тези качества се отнася и служението на вашето семейство, и безкористието, което показвате, когато се сблъсквате с дребнави партньори в бизнеса. Винаги има място за подвиг в живота ви и винаги има място за проява на рицарско геройство и преданост към делото, на което служите.

Ако погледнете назад във времето, ще видите, че именно Божествените качества винаги са привличали вниманието на писателите, художниците и представителите на другите изкуства.

Затова дойдох в този ден, за да ви кажа, че настъпи времето да проявите вашите Божествени качества. И точно както днес по улиците и в цялото ви обществото цари безкултурието и властта на парите и печалбата, точно така в не съвсем далечно бъдеще ще цари Божественият порядък и хармония. И членовете на обществото постоянно ще търсят хората, които имат нужда от помощ и опека.

На вас ви се струва фантастично и неосъществимо това, което казвам сега. Но вие няма да можете да живеете повече по друг начин. И колкото повече отстоявате своята свобода да живеете не по Божествения закон, толкова все по-тежка и по-тежка участ си навличате.

Повярвайте ми, няма смисъл да мерите сили с Бог. И ако е взето решение за промяна на вибрациите на вашия план, то тази промяна ще стане.

Сега около вас е буквално вакханалия, празник на злобните същности, които не искат да се примирят с Божествения Закон. И те отклоняват от пътя твърде много синове и дъщери на Бог. Много представители на младежта послушно се подчиняват на най-неблаговидните инстинкти, събудени от същности, които проникват в техните аури и тела, намиращи се под влиянието на упойващи вещества и на така наречената музика, която напомня биене на дивашки барабан и шамански тъпан.

Краят на тази вакханалия наближава. И след няколко години, когато много от вас се върнат към думите на тази моя диктовка, ще ви се стори странно това, за което ви говоря.

Защото населението на Земята, което се подчинява на Божествения Закон, ще бъде принудено да следва по-възвишени образци в своето поведение. А онези, които не желаят да следват Божествения Закон, ще завършат своето земно съществуване някъде в африканските джунгли, седейки до огъня, и под толкова любимия звук на дайрето и барабана, ще дъвчат своята порция месо.

Всеки получава това, към което се стреми. И кармата, която създавате сега, трябва да бъде напълно изживяна от вас. За да стане това, милостивият Бог ще ви позволи да отработите тази карма, като се родите в някое от африканските племена.

Когато хората не приемат Божествения Закон в своите сърца и не са готови да се ръководят от Него в живота си, има много начини да се приложат мерки с възпитателен характер.

Наистина, много е трудно да се обясни на човек, който не чувства в себе си Бог, който сам е прекъснал Божествената нишка в себе си, свързваща го с Висшите светове, много е трудно да се обясни на такъв човек, че всичко, което се случва в живота му, той е създал сам, със собствените си ръце, с постъпките, мислите и чувствата си.

Но ние отделяме твърде голямо внимание на небожествените проявления. Нашата задача е да напълним живота с Божествени образци и Божествени проявления.

Ние идваме, за да напомним за съществуването на друг свят и за съществуването на много Божествени образи на финия план, чакащи да се появят хората, чрез които те могат да се проявят във физическия свят.

Вие непременно ще намерите сили в себе си и ще се измъкнете от тресавището около вас. Аз вярвам във вас! И съм готов да помогна на всеки, който се обърне към мен за помощ и съвет.

АЗ СЪМ Ланело.

 


Звукозапис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.