Учение за промените в света

АЗ СЪМ Майтрейя, дошъл при вас в този ден!

Колко е радостно да се почувстват отново вибрациите на физическия план и колко е сладостно предчувствието за нашето общуване в днешния ден.

Дълго чаках възможността да дойда и да поговоря. И аз дойдох.

Моето Учение няма да бъде твърде обременително за вас. Аз дойдох, за да ви дам разбиране за моето идване.

Разбирате ли колко са различни нашите вибрации? Разбирате ли, че за мен е невъзможно да дойда сега във вашия свят? Вие живеете във вашия свят и за вас този свят е рòден. Всичко в този свят е приспособено за вашето пребиваване в него.

Когато става въпрос за мен, не е така. Ако предположим за секунда, че аз съм дошъл във вашия свят, как мислите, че ще възприемам всичко, което ви заобикаля? Миризмата на изгорелите газове, шума на колите, звуците на това, което наричате музика, тютюневия дим.

Смятате, че е нормално Владиците да могат да идват в обкръжаващата ви обстановка?

Е, аз дойдох, за да разсея тези ваши заблуждения. Никога нито един Владика няма да може да дойде във вашия свят, докато светът ви е в това състояние, в което се намира сега. Трудността се състои в това да се преобразува вашият свят колкото е възможно по-бързо до това състояние, когато ще бъде възможно Владиците да пребивават в него. А докато стане това, ние сме принудени да използваме услугите на преводачи, които подобно на нашия Посланик ви предават смисъла на това, което ние желаем да достигне до вашето съзнание.

Наистина колко просто изглежда да се промени светът, за да придобие той чертите на Божествения свят, за да могат Възнесените Владици да пребивават в него. Толкова малко се изисква от вас. Обаче – не. Вашето съзнание е толкова закостеняло, че не желае да се подложи и на най-малкото изменение.

Представете си, че ви се наложи от този момент да се откажете от навиците, с които сте свикнали: пушенето, слушането на небожествена музика, гледането на телевизия... Ако ви се наложи да се откажете от осъждането, завистта, ненавистта, злобата...

Как смятате, това реално ли е?

Точно толкова е реално моето пребиваване във вашия свят в днешно време.

И аз заедно с другите Възнесени Владици много се надявам, че със съвместни усилия ние ще променим физическия план на планетата Земя. Вие не можете повече да живеете в обстановката, в която пребивавате понастоящем. Това не е достойно за Божествения човек. Вие трябва да положите усилия, за да измените вашите вибрации, нивото на вашето съзнание. И първата крачка, която можете да направите в тази посока – това е да разберете, че всичко, което ви обкръжава трябва да бъде изменено и че всичко, което ви обкръжава трябва да бъде изменено с вашата помощ.

И най-важното – да се промени това, чиято промяна е най-сложна: това е вашето съзнание. Вашият ум е толкова хитър, че да се чудиш понякога колко оправдания, и причини и уловки измисля, само за да не се откаже и от най-дребното. Опитайте точно сега да вземете и да се откажете да пушите? Опитайте точно сега да се откажете от традиционното гледане на телевизия? У всеки от вас могат да се изброят много мили и невинни привързаности, да се откажете от които ви е много по-трудно, отколкото да преместите най-голямата планина в света на друго място.

По-лесно ви е да върнете назад реки, да създадете градове в пустошта, отколкото да се откажете дори от един ваш навик или от една ваша привързаност.

Затова казваме, че трябва да се променят вибрациите на физическия план. Това трябва да се направи и ние го правим. Защото ако чакаме кога вие ще съумеете да промените вашето съзнание и вашия начин на живот, страхувам се, че това никога няма да се осъществи.

Твърде сладък е вашият сън в материята. И твърде трудно за вас е пробуждането за новия живот.

Не ми се иска да говоря за тъжни неща. Много ми се иска да ви кажа радостни новини. И такива има. Става въпрос за плановете, които ние имаме по отношение на планетата Земя. И тези планове са толкова грандиозни, че вие може дори да не повярвате в това, че те ще се осъществят в най-близко време.

Вие сте обградени с тежки кармични ситуации и не виждате нищо, което се намира съвсем малко над вашия обичаен зрителен ъгъл. И това е напълно разбираемо. Тогава, когато се повишават вибрациите на целия физически план на планетата Земя, вашите тела започват да следват промените в окръжаващата ви среда. И в този процес на повдигане на вибрациите на вашето физическо тяло и на по-фините тела, от тях започва да „изпада” целият кармичен боклук, който се е трупал там милиони години. Не сте за завиждане.

Затова аз дойдох да ви обясня какво се случва с вас и с хората около вас. Тогава когато знаете причината за случващото се, на вас ви е по-лесно да се настроите за възприемане на ситуацията. Вие не можете да промените нищо извън вас, но можете да промените вашето отношение към това, което се случва с вас и с другите хора, и с външните обстоятелства.

Аз се радвам, че ми се удаде да ви предам някои положения на Учението за промените във вашия свят. И мисля, че моите обяснения ще дадат възможност на мнозина да подходят осъзнато към външните и вътрешните обстоятелства в своя живот. И особено бих се радвал, ако достъп до тази информация и даваното от нас Учение получат колкото е възможно повече хора във вашия свят.

Защото когато разбирате какво се случва, вие можете да приложите средства, които ще ви позволят да извършите преход в своето съзнание колкото е възможно по-леко и безболезнено.

Тези средства са общоизвестни. И към тях се отнасят: правилното хранене, правилният начин на живот, грижа за чистота на мислите и чувствата, слушане на правилна музика и разбира се, молитвени практики и медитации. Защото когато се обръщате за помощ към Висшите сили, Висшите светове, Възнесените Владици, вие получавате цялата помощ, която ви е необходима. И степента, в която ви се оказва помощ, зависи само от вашата устременост, вашия мотив и чистотата на вашето сърце.

Небесата винаги оказват помощ. Дори тогава, когато на вас ви се струва, че всичко е безизходно, винаги има възможност да се реши ситуацията по Божествен начин. Нужно е само да вярвате и да прилагате собствени усилия за нейното решаване. Ние даваме възможност и енергия, вие сте длъжни да използвате дадените ви възможност и енергия по предназначение. Така ще се осъществява нашето сътрудничество.

Мъчно ми е да се разделя с вас. До нови срещи.

АЗ СЪМ Майтрейя.