Учение за преодоляване на конфликти

АЗ СЪМ Гаутама Будда, дошъл отново чрез нашия Посланик.

С радост и голямо удовлетворение разглеждам лицата на много от вас по времето, когато четете моите диктовки. При вашето сънастройване се създава особена връзка. Когато по време на четенето на нашите послания вашите вибрации се повишават и идва съзвучието, тогава финият свят се приближава и буквално влиза при вас през вратата.

Запазвайте постоянно това съзвучие и много проблеми, които стоят пред вашето общество, ще се решат сами.

Повярвайте на мен и на моя опит: цялата работа е в нивото на вибрациите, което човечеството е способно да поддържа.

Днес тема на нашата беседа ще бъде как да се постигне разбиране между хората, принадлежащи към различни направления. Това се отнася не само за религиозните направления, но и за направления в политиката, в различните сфери на обществена дейност, в бизнеса.

Между хората много рядко цари мир и спокойствие. Като правило интересите на хората се сблъскват и това става причина за конфликти и дори за войни. Как да се преодолее състоянието на конфликт и враждебност, което е присъщо на вашия свят и се явява една от неговите характерни черти в днешно време.

Аз не напразно в началото на днешната ни беседа споменах за вибрациите. Всичко във вашия свят се определя от нивото на вибрациите. И такава сфера като отношенията между хората, също се определя от нивото на вибрациите. Коя е тази магическа дума, от която зависят войните и конфликтите и тяхното благополучно разрешаване?

Много ми е трудно да ви обясня това понятие, ползвайки термините, които вие употребявате и които са разбираеми за вас.

Представете си риба, изхвърлена на брега. Тя е извадена от нейната обичайна среда и изпитва не най-леките минути в своя живот. Всеки от вас, когато попадне на място, което не му съответства по вибрации, прилича на тази риба, изхвърлена на брега.

Всеки човек представлява сложна система. Той се състои не само от физическо тяло, но и от по-фина, но все пак материална субстанция. Всичко се определя от нивото на развитие на съзнанието на човека. И хората се различават един от друг дори на ниво ДНК, на ниво гени и хромозоми. Познати ли са ви тези термини?

Така че, всеки човек носи в себе си определена енергийна съставляваща. Всеки човек има един или друг вътрешен потенциал, който му позволява да има една или друга преобладаваща, свойствена за него честота.

Вашето тяло например може да определя основната честота на вибрациите. Вие отдавате предпочитание на една или друга храна. И храната, която ви е любима и ядете, в една или друга степен определя нивото на вашите вибрации. Например, ако ядете месо и изобщо не сте взискателни към храната, то с голяма достоверност може да се каже, че вашите вибрации са много ниски. Върху нивото на вашите вибрации оказва влияние не само храната, но и обстановката, и облеклото, мястото, където живеете. Всъщност вие затова и живеете на мястото, на което сте, защото вашите вибрации повече или по-малко му съответстват.

Но вашите вибрации могат много силно да се изменят по време на живота ви. И когато решите да станете вегетарианец, отказвате се от цигарите, алкохола, слушането на неправилна музика, тогава вашите вибрации не веднага, но постепенно започват да се изменят. И вие се чувствате некомфортно в старата компания. Това като че ли ви изтласква от колектива, в който работите. Цялата работа е във вибрациите. Вие преставате да съответствате на средните вибрации на всичко, което ви обкръжава и това ви принуждава да търсите друга работа, друга компания.

Разликата във вибрациите лежи в основата на всеки конфликт. Вие може да кажете, че кармата лежи в основата на всеки конфликт. Но вашата карма е свързана с нивото на вашите вибрации. И човек, който има достатъчно високи вибрации, има значителен процент на отработване на собствената си карма. Но има такова понятие като групова карма, карма на семейството, карма на страната, карма на планетата. И вие не можете да избегнете отработването на тези видове карма. И дори ако човек е постигнал определени резултати в отработването на своята лична карма, той започва да „изпада” от общия обкръжаващ вибрационен фон – оттук отново възникват конфликти.

И те са неизбежни на определен етап от развитието на човечеството.

Разликата във вибрациите ви заставя безпогрешно да определите на подсъзнателно ниво кой ви е близък по вибрации и кой се различава. И ако вашите вибрации са по-високи от средното ниво, това ви „изтласква” от обществото, както водата изтласква топката на повърхността.

И така, конфликтите в обществото са неизбежни. Но конфликтите са неизбежни в обществото дотогава, докато обществото се намира на много ниско вибрационно ниво. Когато средните вибрации на човешкото съобщество се повишават, става изглаждане на конфликтните ситуации. Първоначално става възможно да се избегнат войните посредством преговори, а след това и самите конфликти престават да носят твърде негативен, разрушителен характер.

За човешкото съобщество няма друг път, освен пътя на който ви учат Възнесените Владици. Вие нямате нужда да отстоявате вашите убеждения с помощта на силата. Време е да се премине на друго ниво на съзнание, когато всеки конфликт може да бъде решен посредством вътрешна работа над себе си на всеки член на обществото.

Ако всеки член на обществото няма вътрешни проблеми, няма отрицателна енергия, приютила се в аурата му, то никакъв външен дразнител и никакъв външен враг няма да успее дори да се доближи до вас.

Всички вие сте камъчета, лежащи на брега на океана на Божествената Мъдрост. И идващите една след друга вълни подобно на идващите все нови и нови космически цикли шлифоват вашите аури. И ще преминат още определено количество космически цикли и вашите аури ще придобият прекрасни, нежни, ясни цветове.

Всички недостатъци и всички несъвършенства могат да бъдат преодолени. И има път за решаване на проблемите на човешкото общество. И този път лежи на повърхността. И само свойствената за хората ленивост и непослушание ви карат все още да изпитвате страдания.

Аз бях радостен да дам това Учение за преодоляване на конфликти.

АЗ СЪМ Гаутама Будда.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)