Учение за предаността

АЗ СЪМ Ел Мория, дошъл при вас в този ден!

Аз дойдох, за да обявя приключването на текущия цикъл диктовки, които давахме чрез нашия Посланик.

И така, цикълът е завършен. И ние искрено се надяваме, че нашите усилия и енергията, която изразходвахме за предаването на посланията и вложихме в самия текст, няма да пропаднат. И че вие ще препрочитате нашите послания и това, което не се разкрие пред вас от първия път, ще можете да разберете след втория, третия или четвъртия път.

Повярвайте ми, че доста много очевидни Истини, върху които очите ви дори не се спират, защото ви се струва, че вече много пъти сте чували всичко това и го знаете, разгледани от вас от друга гледна точка, след известно време ще придобият ново звучене. Защото сте преживели тези моменти от Истината в живота си. Да, по съвсем друг начин се възприемат Истините, когато ги четете, след като ги преживеете в живота си. И разликата се състои в това, че когато откриете със сърцето си Божествената Истина, а не просто пробягвате с поглед по нея в текста, тази Истина никога вече няма да ви напусне. И вие ще станете носител на тази Истина. Тя ще стане неотделима част от вас. И това е състоянието на съзнание, което се опитваме вие да постигнете. Не да преразказвате старите като света Истини, а да станете носители на Истината, носители на нашето Слово, и да бъдете тези, които въплъщават нашето Учение в живота.

За съжаление такива хора не са много. Само единици от вас са способни да подчинят напълно своя живот за изпълнение на нашите завети и да служат безкористно, превръщайки в Служение целия си живот.

Ние знаем за вас. Ние познаваме всеки от вас, който е способен да изпълнява нашите поръчения и да осъществява нашите дела на физически план.

Всеки от вас се намира под нашия внимателен контрол и наблюдение. И много от вас, вече получили цялото наше доверие, нашата акредитация, все пак не намират сили в себе си да продължат започната работа и напускат Пътя.

Винаги когато влизате в контакт с нас и получавате нашето доверие, не мислете, че това е случайност. През много въплъщения вие сте отстоявали правото просто да общувате с нас и да изпълнявате задълженията, които сте поели, преди да се въплътите.

Но най-обидно е, когато след като заслужите нашето доверие и получите нашата акредитация, не изпълнявате своите задължения. Вашият ум винаги услужливо ще ви предостави куп логически доказателства, че сте прави. Но сърцето ви никога няма да ви излъже. И до края на това въплъщение винаги ще чувствате тежест в сърцето си. Тежест от неизпълнения дълг.

Аз не бих искал да съм на ваше място. Защото няма във вашия свят нищо по-тягостно, няма никаква простъпка, която по тежест на извършеното може да бъде сравнена с предателството към онова дело, което е свещен труд в името на Живота на Земята.

Аз дойдох при вас днес още и за да ви напомня за поетите от вас задължения. И ако до края на тази година все пак промените своето решение и се върнете към изпълнение на поетите задължения, на вашия дълг, ние ще застанем пред Кармичното Ръководство като ваши защитници и ще се постараем да смекчим максимално кармичните последствия от вашия неправилен избор в миналото.

Твърде малко истински служители се намират във въплъщение. И е непоносимо да се наблюдава как те един след друг се отказват от изпълнението на своя дълг и се устремяват към миражите на вашия свят.

Повярвaйте ми, няма във вашия свят нищо, което би могло макар и малко да се доближи до радостта от Служението, до изживяването на удоволствието от изпълнения дълг, от свършената работа. И когато след напускане на физическия план се връщате в ефирните октави на Светлината, милиони същества на Светлината от цялата Вселена бързат да ви засвидетелстват своето уважение и да ви благодарят за самоотвержения труд по време на земното въплъщение.

Вземайте пример не от тези, които са на показ. Доста наши предани служители чакат цял живот, за да изиграят своята малка роля. И тази на пръв поглед незначителна роля довежда понякога до промяна на ситуацията в цялата страна, а понякога и в целия свят.

Затова вслушвайте се внимателно в своето сърце. Не е ли дошло вашето време да покажете Служението си на Живота?

Ние с радост ще ви окажем цялата необходима помощ. Ще намерим възможност да доведем до вашето външно съзнание задачата, от чието изпълнение е възникнала необходимост. Но когато трябва да действате, не хленчете и не казвайте, че ви е тежко и ви болят старите рани, и че нямате достатъчно храна в запас.

Няма във вашия свят нищо, което би могло да спре истинските сътрудници да изпълнят задачата на живота си.

Затова стремете се винаги да съхранявате своята преданост и готовност. Тренирайте постоянно. Тренирайте онези вътрешни мускули, които ще ви позволят да действате, когато ви се струва, че вече нямате повече сили и възможности.

В живота ви винаги има място за подвиг. И вашият подвиг няма да бъде оценен от външното съзнание на хората, а ще бъде оценен от Небесата. Защото само тук знаят цената на подвига, който извършвате по време на въплъщението си, като съхранявате своята преданост в непоносими понякога за вас условия във физическия свят.

Аз се радвам да ви дам това кратко Учение за предаността. И се радвам двойно повече, тъй като успях да дам това Учение в последната диктовка от този цикъл, който осъществихме чрез нашия Посланик.

Ще се радвам, ако по-нататък имаме благоприятни възможности и успеем да продължим да даваме нашето Учение чрез този Посланик.

Аз бих искал да благодаря на Татяна за нейното Служение.

АЗ СЪМ Ел Мория, с Вяра и Надежда във вас и с Любов към вас.