Учение за правилното изразходване на Божествената енергия

АЗ СЪМ Годфри.

АЗ СЪМ изключително рядко идвам чрез този Посланик. И използвайки днешната възможност, ми се иска да се обърна към широката аудитория от светлоносци по целия свят.

Аз се въплъщавах в Америка и днес идвам чрез руския Посланик. Самият факт на моето днешно послание говори сам по себе си. Няма противоречия между индивидите, когато те достигнат определено духовно ниво в своето развитие.

Когато се намирате в низината, вие виждате планините в далечината, но нямате широк кръгозор. Когато се изкачите на върха на планината, пред вас се открива перспектива, която не сте виждали, намирайки се в низината. Затова вашата задача е да не се занимавате с празни приказки, да не затъвате в блатото на всекидневната суета. Вашата задача е да се издигнете в своето съзнание колкото е възможно по-високо, в онази област, където няма противоречия между хората.

Разделението във вашия свят присъства само защото вие не сте достигнали онова ниво на съзнание, откъдето се открива широкият хоризонт на Божествената Свобода.

Аз прекарах своето последно въплъщение в Америка. И моята любов към тази страна е много голяма. И се радвам също така, че мога да идвам чрез руския Посланик, защото връзките между тези две страни трябва да се запазят.

Духовното развитие на Русия може да даде много на Америка. И опитът на Америка също може да бъде заимстван от Русия.

Съществува Божествено решение на всички проблеми и противоречия на физическия план. И тогава, когато има достатъчно количество пламенни сърца, готови с личния си пример да запалят хиляди светлоносци, тогава какъвто и да е лед, каквато и да е студенина в отношенията между които и да е държави в света ще се разтопи.

Необходимо е да бъдете над политиката, над икономиката, над всякакви сфери в човешките отношения.

Аз ще ви открия една много голяма тайна. И тази тайна трябва да се каже на колкото е възможно повече хора. Незабавно! Тази тайна се състои в това, че веднага щом позволите на Бог да присъства във вас, тогава вие изменяте всичко около вас.

Вие, всеки от вас, позволете на Бог да присъства във вас! Поканете вашето АЗ СЪМ Присъствие да влезе във вашите храмове и да се намира там постоянно.

Във всеки от вас има частица от Бог. Затова всеки от вас може да направи своя физически храм място за постоянно присъствие на Бог. Вие можете да разширявате присъствието на Бог във вас толкова, колкото могат да издържат вашият физически проводник и по-фините проводници.

Всички области на човешкия живот зависят само от това, доколко хората позволяват на Бог да присъства вътре в тях.

Това е много проста истина. И именно това е нещото, което ви е необходимо да правите всеки ден – да поканвате вашето АЗ СЪМ Присъствие във вашия храм.

Това е най-лесната практика и най-лесната духовна методика, която може да съществува.

Вие казвате:

„В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, аз каня моето АЗ СЪМ Присъствие, частицата от Бог в мен, да бъде с мен в продължение на целия днешен ден. Аз те моля, мое АЗ СЪМ Присъствие, вземи под своя непосредствен контрол всички мои действия, постъпки, слова, чувства и мисли. Аз те моля, мое могъщо АЗ СЪМ Присъствие, да действаш чрез мен в продължение на целия днешен ден, да ръководиш моя живот. Амин.”

И след този ваш призив присъствието на Бог във вас ще се усили толкова, колкото позволят вашите четири низши тела. Вие ще станете проводник на Светлината във вашия свят.

Вашият свят се нуждае от Светлина, вашият свят изпитва недостиг на енергия. Вие трябва да се разпореждате с вашата Светлина с голяма предпазливост. Вие сте отговорни за тази Светлина, която давате на хората, които са около вас.

Има хора, на които вашата Светлина, вашата енергия е необходима като глътка вода в горещата пустиня. И вашата енергия ще им даде възможност да си поемат дъх и отново да поемат по пътя на живота. Други хора обаче искат само да получават и получават вашата Светлина, но самите те не искат нищо да правят и отгоре на това използват получената енергия не за Божествени цели, а за цели, напълно противоположни на Божествените. В този случай кармата от неправилно използваната от тях енергия ляга върху вас. Вие сте отговорни за Светлината, която давате. И вие сте длъжни правилно да се разпореждате с нея в своя живот.

Сухо дърво не се полива. И не се поливат бурените. Но онова, което е живо, което носи добра реколта, трябва да получи своята порция живителна влага.

Аз ви дадох Учение за правилното изразходване на Божествената енергия във вашия живот.

Празнословните разговори, безкрайното изясняване на взаимоотношенията – всичко това ви принуждава неправилно да използвате Божествената енергия.

Бог ви дава енергия, за да напоявате онези, които имат нужда, на които е нужна вашата помощ и подкрепа, за да вървят напред в живота.

Аз ви дадох Учение за грижливото изразходване на Божествената енергия. Но единствено вие самите можете и сте длъжни да приложите това Учение на практика в своя живот.

АЗ СЪМ Годфри.

 

 


 

[1]Годфри. Възнесеният Владика Годфри се е въплъщавал като Гай В. Балард, Посланик на Сен Жермен. Чрез него на Земята са идвали Ученията на Великото Бяло Братство, Законът за АЗ СЪМ Присъствието; той е пазил фокуса на Христовото съзнание чак до своето възнесение през 1939 г. Неговата жена Една Балард сега е Възнесената Владичица Лотос. Гай Балард е писал под псевдонима Годфри Рей Кинг.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)