Учение за Посвещението на Разпятието

АЗ СЪМ Заратустра, отново дошъл при вас!

АЗ СЪМ дойдох в този ден и съм щастлив, че възможността, Божествената възможност за общуването между нас чрез този Посланик продължава. Вие най-вероятно не знаете, че за да продължи нашата работа беше необходимо потвърждение на физически план на готовността за по-нататъшна работа. Такова потвърждение, от една страна, осъществи народът на Русия, страната, която приюти нашия Посланик. И народът издържа този тест, това изпитание. Не можем да кажем, че всичко премина гладко, но виждаме, че нашето Учение намери подкрепа в сърцата на много хора в Русия. Запламтяха много сърца и ние, Възнесените Владици, виждаме техния пламък. Защото Пламъкът, горенето на вашите сърца са видими от нашето ниво. Ние виждаме Пламъка в сърцето на всеки човек, където и да се намира той. И по този Пламък, и по тези Пламъци ние съдим за готовността и вземаме решение за продължаване на работата.

От друга страна, нашият Посланик премина много трудно изпитание, което ние наричаме Разпятие. През това изпитание преминава всеки, който е достигнал определено ниво на съзнание. То е закономерна част от Пътя. Аз искам да се спра на това изпитание и да ви разкажа малко за него, защото всеки от вас, ако не в този, то в един от следващите си животи ще бъде принуден да премине през този тест.

Закономерна част от Пътя. Тази част е свързана с това, че всеки, който е стигнал до нея, е принуден да застане лице в лице с изпитанията и тестовете, които премина Възлюбеният Иисус, когато носеше своя кръст към Голгота и след това премина своето Разпятие на кръста. Искам да ви разкажа за това изпитание. Винаги, когато достигнете до тази точка от Пътя, оставате лице в лице с това изпитание. Вие сте принудени да вървите напред в условия, когато никой не ви разбира. Хората, подложени на въздействието на масовото съзнание, просто не са в състояние да разберат какво става.

А става следното. Вибрациите на човека, достигнал до Посвещението на Разпятието, се повишават дотолкова, че силите, които ни противостоят, започват да действат чрез всеки човек, който е в обкръжението на изпитвания. И може да изглежда, че целия свят се е озлобил или се е побъркал. Разбира се, по времето на Иисус това изпитание е ставало на физически план. И всички изтезания, оскърбления и трудности са възниквали на физически план. Сега, във вашия просветен век всички изпитания са изместени на психологически план. Разбира се, хората извършват действия, които довеждат до усложняване на положението на изпитвания, но основният тест протича на финия план. Създава се впечатление за действително Разпятие, за разпъване на кръста на материята.

Трудно ви е да си го представите, но този тест е най-тежкият. Нямате възможност да се отпуснете нито за минута, нито през деня, нито през нощта. Овладяват ви всякакви мислими и немислими ситуации както на физически план, така и на мисловния и астралния планове.

Вие постоянно се намирате под натиска на силите, които отстояват илюзията. И силите, които са ви оказвали подкрепа от нашето ниво на съзнание, се оказват изолирани. Ние не можем да окажем помощ, не можем нито да измием раните, нанесени на фините тела, нито да окажем защита. Всички тела на изпитвания са изранени и от тях тече кръв, Светлина, Божествена енергия, която привлича различни същности от астралния план, идващи, за да изтезават и да получат своята порция Светлина.

Същото се отнася и за хората. Те идват и вземат Светлина, която безконтролно се излива от наранената аура. И само малцина са способни да осъзнаят какво се случва. Смисълът на случващото се въобще не достига до външното съзнание на останалите.

И ако изпитваният не издържи този тест, влиза в борба или изпада в отчаяние, губи Вярата и Любовта си, тогава се счита, че той не е преминал своето Посвещение на Разпятието.

Спомнете си за Иисус и неговите думи: „Прости им, Господи, защото не знаят какво вършат”. И това е самата истина, защото смисълът на случващото се не достига до външното съзнание на хората. И те, всеки от тях, изпълняват своята роля – някой произнася хули, друг забива гвоздеи в ръцете и краката на изпитвания, трети извършва предателство, някой помага за носенето на кръста.

Грандиозен спектакъл се разиграва в материята. И никой от Възнесените Същества няма право да се намесва. Изпитваният остава лице в лице с обстоятелствата на външния свят и насаме със своята Висша част. И няма възможност да се възстановят силите, няма възможност да се получи благодатен балсам от Висшия свят. В най-лошите минути на теста се нарушава връзката и с Висшата част. И това прилича на страшна тъмна нощ за Духа.

Страшно изпитание. Но това изпитание е неизбежно по Пътя, тъй като без окончателното разделяне с остатъците от егото, с привързаностите към физическия свят е невъзможно по-нататъшното придвижване по Пътя.

Малцина на Земята са готови да преминат това изпитание и го преминават. В числото на тези хора е и нашият Посланик.

Но аз ви разказвам всичко това не за да се впуснете в празни одумвания и умувания. Аз ви разказвам всичко това, за да бъдете и вие готови също така да преминете през своето Разпятие в материята и окончателно да се откажете от всички привързаности.

Ние не ви плашим със суровостта на изпитанието. Ние само ви предупреждаваме, че това е закономерна част от Пътя. И всеки от вас, който следва Пътя, указан от Възнесените Владици, рано или късно ще премине своето Разпятие в материята и след това ще се изкачи на Върха на Духа.

Преди Бог да ви довери най-отговорната работа, Той трябва да бъде уверен, че сте готови за тази работа и нищо, никакво вкопчване във физическия свят няма да бъде препятствие при изпълнението на работата ви за Бог.

Не се подлагайте на този тест сега. Помнете какво казах: само малцина на земното кълбо сега са готови за неговото преминаване. За всички останали изпитанията са преди всичко свързани с връщането на собствената им карма. Тестът на Разпятието е свързан с носенето на кръста на планетарната карма и за да ви доверят носенето на този кръст, вие трябва още много да работите над себе си и своите недостатъци, привързаности и навици.

Свойствено за хората е да преувеличават своите достижения по духовния Път. Но веднага щом се предостави възможност, вие моментално забравяте за нашите послания и за мнимите си достижения и бодро и радостно се хвърляте във водите на илюзията и дебрите на масовото съзнание.

Затова преди да премерите на себе си одеждите на Христос, бъдете честни със себе си и анализирайте внимателно своя начин на живот, привързаностите и навиците си. Аз не казвам, че трябва изведнъж да се откажете от всичките си недостатъци и навици. Възможно е това да не е по силите ви. Но да изберат правилната посока и да се стараят да се придържат към нея в живота си е по силите на мнозина от онези, които четат нашите послания.

Искам да ви напомня, че нашите послания се явяват сега за вас спасителното въже за изплуване от водите на илюзията. Приемете този дар от Небесата с цялата грижливост и трепет, на които сте способни.

А сега се прощавам с вас. Бях радостен, че имах възможност да донеса до вас още една скрита част от нашето Учение – Учението за Разпятието.

АЗ СЪМ Заратустра.