Учение за посланичеството, борбата и ролята на Самит Лайтхауз

АЗ СЪМ Ланело, дойдох отново при вас чрез този Посланик.

АЗ СЪМ дойдох да ви дам важно Учение за същността на посланичеството. Знаете, че в периода на моето последно въплъщение в Америка аз изпълнявах задълженията на Посланик на Великото Бяло Братство. По-късно споделих този пост с моята съпруга Елизабет.

 Независимо от това, кой как се отнася към посланичеството, аз съм длъжен да ви кажа с цялата отговорност и определеност, че тази длъжност е изключително отговорна и тя изисква пълно самоотричане и пълна и безусловна преданост на Братството.

 Суровостта на наказанието за оттегляне от поетите върху себе си задължения не може да се сравни с обикновеното кармично наказание за обикновените хора, които нямат мантии на посланици. Отговорността на човека, поел върху себе си отговорността да служи на Братството на тази длъжност, наистина е огромна. Става дума за предоставяне на човечеството на информация от финия план и качеството на тази информация почти изцяло се определя от личните качества на Посланика. И кармата за отстъпление от кодекса на поведение на Посланика е значително по-тежка, отколкото кармата на обикновените хора за същите тези нарушения.

Обаче Посланикът, както и всеки друг човек, намиращ се във въплъщение, е подложен на въздействието на всички сили, присъщи на физическия свят. Вие знаете, че там, където става освобождаване на голямо количество Светлина, противодействащите сили, стремящи се да се възползват от тази Светлина и да сведат до нула нейното влияние, преобладават над силите на Светлината. Затова Посланикът винаги е човекът, който пръв среща всички удари и всички нападения от страна на силите на тъмата.

В това се състои една от най-главните опасности и една от основните трудности. Много е трудно да не изпаднеш в изкушение и да не влезеш в открита схватка или борба с тези враждебни сили, когато всеки ден се сблъскваш с техните нападения и противопоставяне. Ето тук е и най-главното изкушение. Защото веднага след като се поддадете на енергиите на борбата и влезете в схватка, вашите вибрации моментално падат и вече не можете да гарантирате вярно и безупречно провеждане на Божествените указания и Божествената Истина във вашата физическа октава. Така че една от основните задачи на Посланика е постоянно да пази такова ниво на своето съзнание, което няма да му позволи да влезе в открита схватка.

Много е трудно да се обясни това, възлюбени. От една страна, вие постоянно се намирате в центъра на враждебни енергии. Буквално физически усещате върху себе си въздействието на тези враждебни сили и по силата на присъщата ви дарба да различавате, вие виждате как те действат чрез хората, чрез близките ви намиращите се във вашето обкръжение. В същото време трябва да запазвате пълен неутралитет и да не си позволявате нито една стъпка за влизане в схватка. Вие се намирате в центъра на схватката и в същото време трябва напълно да се дистанцирате от нея. Не се намесвате в схватката. Преди всичко не отдавате нито един ерг от своята енергия за поддържане на тази схватка. Помните, че всичко в този свят се храни и живее благодарение на вашата енергия, която постъпва във вас по кристалната струна и която имате възможност да насочвате в съответствие със свободната си воля. Още щом си позволите да задействате енергиите си в схватката около вас, вие моментално изкривявате предназначението на своята енергия. Водите ли борба, това веднага води до умножаване на отрицателните качества на този свят и умножаване на илюзиите.

Аз се спрях така подробно на момента на борбата, защото именно той стана ключовият момент, в който се подхлъзна Самит Лайтхауз.

Знаете, че бялата и черната магия се отличават само по едно – наличието на макар и една зла мисъл. В дадения случай, когато започнете да култивирате в сърцето си, както в началото ви се струва, праведен гняв и праведна борба против силите на тъмата, вие стъпвате на хлъзгав път и започвате да отдавате своята енергия не за добри цели, а за целите на тези сили, които умножават илюзията. Това е много тънък момент и до сега много светлоносци смятат, че трябва да водят праведна битка за Светлина и да отстояват принципите на Доброто, връзвайки злото и неговите представители, връзвайки семето на нечестивите.

Щом започнете да използвате енергията на повелите, за да се борите, вие изкривявате предназначението на Божествената енергия, вие се занимавате с черна магия.

Тънкостта на момента е в това, като съхранявате абсолютно равновесие и пълен покой, да отдавате енергията на молитвата на Ангелските Същества, Ангелите на Архангел Михаил, за да извършат те своята работа по възпиране на силите на тъмата. За да отдавате енергията на молитвата, в този случай се изисква действително да минете по острието на бръснача, съхранявайки напълно равновесното състояние на изключени от битката и съхранявайки в сърцето си чувство на любов и хармония.

Като допускате каквито и да е отрицателни мисли при четене на всякакви осъдителни призиви, вие автоматично се включвате в борбата и създавате карма. В този случай, вместо да създавате блага карма, вие пораждате отрицателна карма, която се натрупва във вашите четири низши тела като отрицателна енергия. И вместо придвижване по пътя на посвещението, вие задържате придвижването си за дълги години, а може би и за редица прераждания.

В някакъв момент, вече след моя преход, общината Самит Лайтхауз не успя да запази нужното равновесие и баланс. За съжаление това, което наблюдаваме сега, е следствие от неправилното използване на енергията на молитвата. Духът беше пуснат от бутилката и за да бъде спрян, се наложи да се изземе енергия от голяма част от повелите и частично да се спре действието на милостта на Виолетовия пламък.

Знаете, че Възлюбеният Сен Жермен се е лишил от част от своето каузално тяло. Също така виждате как последствията от неправилни действия тегнат върху посланика, намиращ се все още във въплъщение и отработващ легналата върху плещите му тежка карма*.

Естествено тази карма, която е била създадена и която е нараствала година след година като снежна топка, е попречила за качественото предаване на информацията от ефирните октави. И колкото и прискърбно тежко бе да се направи това, мантията на посланик беше свалена от Елизабет и се наложи да се прекрати предаването на диктовките.

Но благата карма, свързана с безпрецедентно широкото разпространение на диктовки и учения трябва да превиши отрицателния ефект от дейността на Самит Лайтхауз. И аз мисля, че в крайна сметка Кармичното Ръководство ще се отнесе благосклонно към направените грешки и пропуски.

Фактически главното е не наличието на грешки, а способността да се учиш от грешките и да получаваш безценен опит. Самит Лайтхауз предостави огромна и с нищо несравнима възможност на хората не само в Съединените Щати, но и от целия свят да преминат обучение, да се подложат на изпитания и да се учат от собствените си грешки.

За хората, които не подчиниха своето съзнание на сформиращия се с удивителна бързина нов религиозен елит в рамките на новата църква, които останаха съзвучни с Божествената Истина, намираща се вътре в сърцата им, тези изпитания доведоха до значителен скок в развитието на Божествено Съзнание. Ние идваме във физическия свят, за да преминем обучение, да се развиваме и да издигаме своето съзнание. Затова най-главната цел беше достигната благодарение на тази организация, която създадох през 1958 г. под ръководството на Ел Мория и другите Владици.

Жертвите, които се наложи да бъдат принесени, бяха оправдани, тъй като много индивиди успяха да постигнат високи достижения в развитието на своето съзнание. Това развитие продължава и вие имате възможност да продължите своето обучение във всичко, което става около вас, в това число с хората в състава или извън състава на Самит Лайтхауз.

Каквото и да става, възлюбени, Бог винаги ще обърне всички обстоятелства по такъв начин, че душата ви да получи най-добрия урок и най-добрата възможност за растеж и развитие.

Затова да не тъжим. Миналото е дадено само за да извлечем необходимите уроци и да вървим по-нататък, без да спираме по пътя, освен за кратък отдих и анализ на ставащите събития.

Няма нищо печално в сега създалата се ситуация. Да, във физически план нещата не изглеждат по най-добрия начин, но опитът, получен от светлоносците, наистина е неоценим.

Затова, моля ви, не унивайте. И продължете по вашия път на непрекъснато усъвършенстване и неуморно развитие в Бог.


АЗ СЪМ Ланело, с вас във вашия път

*Става дума за болестта на Елизабет Клер Профет, която лекарите определиха като Алцхаймер и която не позволяваше на Елизабет нито да се придвижва без чужда помощ, нито дори да говори в последните години от живота си до момента на прехода през 2009 г. През 2005 г., когато бе приета тази диктовка, Елизабет Клер Профет бе още жива.