Учение за Пътя на Ученичеството

АЗ СЪМ Ланело, дошлият отново при вас в този ден.

Дойдох, за да поговорим за най-важното. Всеки наш разговор придобива все по-делови характер, защото вашето съзнание става способно да възприема все повече от Божествената истина. Затова сложността на диктовките се увеличава. И не толкова сложността на материала се увеличава, колкото на обсъжданите теми. Защото диапазонът на засяганите въпроси се разширява и вие в своето съзнание ставате способни да възприемате по-голям кръг въпроси и да излизате извън рамките на обичайните представи. Ето защо ние всеки път подаваме познатия ви вече материал по малко по-различен начин или се стараем да включим елементи на нови понятия, които не сте срещали по-рано.

Всички обсъждани теми засягат всеки от живеещите сега хора. Но има една особено животрептяща тема. Тази тема засяга вашите взаимоотношения с Бог, с Възнесените Владици. Има огромно множество от религиозни системи и различни религиозни направления. И ориентирането в тези направления става все по-трудно и по-трудно. Веднага щом у хората възникне потребност от някакво знание или щом се появи някое научно откритие, мигновено противоположните на нас сили използват всичките си способности и възможности, за да омотаят съзнанието на хората в паяжината на фалшиви понятия, лъжливи представи, догми и правила. Точно това наблюдавате сега в областта на различните религиозни системи и понятия. Освен известните от по-рано вярвания се появяват нови. Твърде много хора, придобили някакви представи за Бог, за Възнесените Владици, се стремят да се представят за новоизлюпени гуру и да получат на разположение паство, което да ги гледа в устата. Това е печална проява на вашето време. Хората не осъзнават цялата кармична отговорност, когато попадат под влиянието на подобни гуру. Те не осъзнават, че всичките несъвършени вибрации и прояви по време на сбирките на групата и на молитвените практики преминават от аурата на подобен учител в техните собствени аури. И това несъвършенство допълва техните собствени несъвършенства и вместо да се освободят от кармичните си натрупвания, те поемат в своя електронен пояс цялото несъвършенство на своя гуру.

Особено тъжно е положението на нещата, когато хората преминават от една група в друга като глухарче, гонено от вятъра. Това се превръща в бич на вашето време.

Всичко, което можем да направим в подобна ситуация, е да ви предупредим, че това съществува и че това е опасно, защото вашият избор ви налага кармична отговорност, която сте принудени да отработвате в бъдеще.

А сега бих искал да ви дам представа, как трябва да се държите в това море от различни течения около вас. Преди всичко трябва да си зададете въпроса какво ви води, когато се опитвате да се присъедините към една или друга духовна група. Защото чистотата на вашата мотивация определя нивото на вибрации на групата и религиозния лидер, към които ще се присъедините. Вие никога ли не сте се замисляли, че всъщност заобикалящите ви обстоятелства просто услужливо ви предлагат за избор именно това, което устойчиво стои във вашето съзнание и подсъзнание? И ако се стремите да овладеете различни магически техники, за да управлявате обстоятелствата в своя живот и в живота на хората около вас, то вие автоматично и задължително ще се приобщите към група, която практикува черна магия и ще се обремените не само с последствията от този избор, но и ще споделите кармата на лидера на тази група и на нейните членове.

Дойде време осъзнато да подхождате към всичко, което се случва в живота ви, към всеки свой избор. Защото понякога от един ваш избор зависи вашият по-нататъшен път не само през този живот, но и в редица следващи прераждания. Когато се свържете веднъж с група, практикуваща черна магия, вие автоматично получавате в своя електронен пояс всичката натрупана от нея карма.

Пристъпвайте към всичко осъзнато . И преди всичко, осъзнато пристъпвайте към анализ на вашето вътрешно състояние, на мотива, който ви води.

Ето истинските мотиви, които са присъщи на нашите ученици:

 Нашите ученици се стремят да се разделят с всички свои недостатъци и с всички привързаности към нещата в този свят, за да окажат цялата възможна помощ на всички живи същества на планетата Земя, които се нуждаят от помощ.

 Те се стремят да изчистят себе си, всичките си низши тела, за да могат по-плодотворно да осъществяват своето Служение.

 Нашите ученици се стремят да установят връзка с Бог вътре в тях, нашите ученици почитат Йерархията на Светлината и съзнателно стъпват на стълбата на Йерархията.

 Никакви обстоятелства във външния свят не са в състояние да ги отклонят от Пътя, когато те сами чуват отговорите на своето Висше АЗ и се съветват със своето Висше АЗ във всички сложни житейски ситуации.

А сега бих искал също да спра вниманието ви на обстоятелството, че твърде много наши ученици, след като са овладели много знания и практики, все пак напускат Пътя и се впускат в гонитбата на престиж, слава и пари. И това е много тъжно. Защото за онези наши ученици, които са били вече на Пътя и предано са ни служили, напускането на Пътя е равностойно на най-тежкото престъпление – предателството. И  това предателство може да се отработи само като се получи въплъщение в още по-сложни кармични обстоятелства, когато ще бъде много по-трудно да се излезе на Пътя. Вие винаги можете да се върнете на Пътя на Просвещението, но понякога за това са нужни няколко много тежки прераждания, едва след тях ще ви позволят да се върнете към осъзнато Служение на Братството.

Не се опитвам да ви плаша. Аз ви преподавам Учението, от което се нуждаете сега. Това Учение е много важно на дадения етап. Защото твърде често се сблъскваме с това, че наши ученици, които са се запалили и са получили възможност да служат на нас, Възнесените Владици, под някакъв съвсем незначителен предлог прекъсват своето Служение и напускат Пътя, в преследване на миражите на физическия свят. И колкото и да е тъжно да говорим за това, губим по Пътят твърде голям процент от нашите ученици.

Ето защо, ако вие сте открили това Учение и с цялото си сърце сте приели тези диктовки, които идват чрез нашия Посланик, моля ви, усилете двойно наблюдението над своите мотиви. Вземете под контрол всички мисли, които ви отклоняват от Пътя. Гонете далеч всички, които коварно ви нашепват, внушават ви съмнения в избрания Път и ви карат да тичате след все нови и нови интелектуални дрънкулки.

Намирането на този Път за вас е голяма чест, която сте заслужили в предишни ваши въплъщения. Ето защо пазете това, което сте получили и се стремете да го умножите с вашето Служение на Братството.

По време на своето въплъщение в Америка като Марк Профет, аз имах възможност да се сблъскам с много случаи на предателство и напускане на Пътя. Препоръчвам ви по-осъзнато да се отнасяте към всичко, казано в диктовките, които ви даваме чрез този Посланик. Повярвайте, ние не казваме нито една излишна дума. И всичко, което говорим, е предназначено да го обмисляте многократно в тишината на вашето сърце.

Аз бях радостен от нашата днешна среща. И ще се радвам, ако успеем да се срещнем отново.

АЗ СЪМ Ланело.


Звукозапис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.