Учение за пътя на Ученичеството

АЗ СЪМ Шива, отново дошъл при вас!

АЗ СЪМ дойдох и както винаги, аз дойдох, за да ви дам информация, от която имат нужда вашето външно съзнание и вашите фини тела.

От момента на нашето предишно общуване се случиха редица важни събития. Резултатът от тези събития накратко може да се изрази като одобрение на Небесата за съществуващото положение на Земята. И ако по-рано, в дните на зимното слънцестоене, когато ви давахме предишния цикъл диктовки, ние изразявахме своето неудовлетворение от съществуващото положение на Земята, сега не спираме да повтаряме, че Небесата изразяват своето одобрение и радост от промените, които стават на Земята.

Ситуацията се променя и ако това засега не бие на очи и не се забелязва от голямата част от човечеството, все пак тези, които могат да усещат фините енергии, забелязват измененията и следват тези изменения в съзнанието си.

Както и миналия път, аз дойдох, за да дам кратко Учение, което се отнася до Пътя на ученичеството. Насъщната потребност от това Учение става все по-очевидна. Защото, веднага щом човечеството на Земята се увлече много в илюзията, губи връзка с Йерархията и с Учението, което ние даваме в продължение на векове чрез различни въплътени Учители и посланици.

За тази цел трябва отново и отново да възстановяваме нашите контакти чрез проводника, който получаваме в плътния свят. В сегашния случай говорим за нашия Посланик Татяна. Виждате, че продължаваме да използваме този проводник. И продължаването на нашата работа е обусловено от това, че получавайки един достоен проводник, ние се стремим да използваме пълната му мощност. Не е от значение физическото състояние на човека, дори и неговото вътрешно състояние. Тогава, когато става дума за предаване на информация и предаване на Закона, за да се изпълнява той във физическия свят, ние не се спираме пред нищо.

И когато получим този проводник, ще се стремим да го използваме не само за предаване на нашите послания, но и за да създадем на физическия план наш преден пост, база, основа, фокус на Светлина. Когато получим възможност да закрепим нашия фокус Светлина във физическия план, тогава ще можем, като използваме телата на Посланика, да предаваме нашата информация и да въздействаме за повишаване на вибрациите на мнозина. Това прилича на ефекта, който се получава, когато хвърлите камък в спокойната вода на малко езеро. Вълните от хвърления камък се разпространяват по цялото езеро. И всеки предмет, който попада в сферата на разпространение на тези вълни, започва да усеща трептенията на водата.

Така процесът на предаване на знания не е задължително свързан с предаване на информация чрез Слово. Има определен закон, който позволява да се предава информация от аурата на Учителя в аурата на ученика. За тази цел е необходимо установяване на Гуру-чèла[1] отношения, основани на пълна безусловна Любов и сътрудничество. Когато аурите на Учителя и ученика се докосват, в този момент на пълно и безусловно чувство на Любов, става предаване на достиженията на Учителя на неговите ученици.

Ние се стремим да създадем условия, при които бихме могли да използваме потенциала на нашия Посланик в пълната му мощ, като не само предаваме чрез нея информация във вид на Слово, но и като предаваме чрез нейните проводници информация за другите наши ученици, ускорявайки по този начин тяхното развитие.

Всичко, което ни е необходимо, това е да създадем удобни условия в различни краища на планетата Земя, където хората биха могли да идват и да остават там известно време. Може да наречете това ашрам или общност, или учебен център. Но същността на това място е да служи за фокус във физическия план, в който ние бихме могли да закрепим нашите енергии и да предаваме нашите вибрации. Единственото изискване към това място от наша страна е неговата максимална отдалеченост от населени места и да няма в близост места, където има хора с ниско ниво на вибрации, за да не предизвикаме у тези хора преждевременно състояние на тестване. Всеки човек, който попада в сферата на действие на нашия фокус Светлина, усеща повишаването на вибрациите. И вие знаете, че щом получавате допълнителна порция Светлина, тази Светлина започва усилено да изхвърля от вашата аура всякакви прояви на несъвършенство. Затова неподготвеният човек, който не е встъпил в отношения Гуру-чèла с нашия Посланик, ще изпитва различни дискомфортни състояния и ще бъде причина за повишаване на напрежението.

Затова колкото по-уединено, тихо и удобно е мястото на нашия бъдещ фокус, толкова по-добри резултати ще можем да постигнем. Аз се обръщам към онези, които имат на разположение информация за такива места, където би могло да се организира нашият ашрам. Нека не ви затруднява да съобщите това на нашия Посланик или да се обърнете лично към мен с писмо-обръщение.

Това е много важна стъпка. И за да бъде нашето място обезопасено в някаква степен от влиянието на негативни въздействия и каквито и да е имуществени спорове, аз съобщих на нашия Посланик условията, при които трябва да съществува този ашрам. Още веднъж повтарям, че има определен Закон, в съответствие с който може да се осъществява нашата работа на физическия план. И този Закон предполага присъствие на учениците в аурата на Учителя, за да се ускори процесът на придвижване по Пътя.

Онези от вас, които присъстваха на мероприятията, които проведохме с нашия Посланик, могат да усетят по себе си, колко се е ускорил процесът на изменение на съзнанието след тези мероприятия.

Ние ще продължим да провеждаме нашите мероприятия. И аз мисля, че всички желаещи след време ще могат да ги посетят.

В най-скоро време на Татяна ще й бъде възложена допълнителна отговорност по създаването и закрепването на нашия фокус Светлина. Затова ви моля да й окажете цялата необходима помощ и подкрепа, в каквото и да се изразява тя. Понякога е достатъчно просто да изразите мислено вашата подкрепа, да изпратите вашата Любов и благодарност за Служението. И поривът на вашите сърца ще е в състояние да неутрализира огромното количество отрицателна енергия, която автоматично се привлича към нашия Посланик, тъй като той се намира на върха на планината и всички ветрове и урагани бият преди всичко по него.

Аз казах всичко, което си бях набелязал да осветля в днешната беседа. Надявам се, че ще мога да разчитам на вас и на вашата помощ в нашата работа. 

АЗ СЪМ Шива.

 

 


 

[1]Гуру – Учител, чèла – ученик. (бел. на пр.)