Учение за отговорността, свързана с получената Божествена енергия

АЗ СЪМ Шива! АЗ СЪМ дошлият при вас чрез този Посланик в днешния ден.

АЗ СЪМ дойдох, за да ви напомня още веднъж за милостта, която ви дадох на 27 ноември тази година.

Вие още веднъж трябва да обмислите и да приложите на практика възможността, която ви дават Небесата. Не мислете, че възможности като тази ще се сипят върху вас като манна Небесна. Ние даваме възможност, след това внимателно наблюдаваме как използвате дарената ви възможност. И ако сте затънали толкова във вашите илюзии, че не можете да оцените това, което се дава, тогава няма смисъл да продължаваме да ви даваме възможности, знания и информация.

Разберете, че това, че Небесата са решили за пореден път да се обърнат към човечеството на Земята чрез този Посланик не е обикновено събитие, подобно на случаите, в които много хора се обръщат към Бог и получават някакви указания и наставления. В дадения случай имаме намерение да работим за целия свят. И за пореден път даваме знания и информация чрез нашия Посланик.

Аз искам да направите разлика между това, как някои хора имат възможност да получават определен вид информация, като я прочитат от определени нива на финия план и как ние ви даваме информация чрез нашите посланици.

Има голяма разлика. Преди всичко, тази разлика е свързана с голямата достоверност на предаваната информация, тъй като изпращането става не както се случи, а напълно целенасочено. За предаването на информацията се изразходва много голямо количество Божествена енергия. Затова ценете това, което даваме и не забравяйте за отговорността, която получавате веднага, след като приемете дадената информация.

Ако не прилагате в живота си това, което ви се дава, ако не се ръководите от съветите и препоръките, които даваме в диктовките чрез нашия Посланик, вие автоматично трупате карма, тъй като не използвате по предназначение Божествената енергия, която се съдържа в тези диктовки.

А целта, с която даваме тази енергия, е еднозначна. Ние искаме да извисим съзнанието на човечеството и да го подготвим за преминаване на ново равнище, което ще съответства на новия етап от космическата еволюция.

Затова замислете се добре още веднъж. И може би не е необходимо въобще да четете тези диктовки. И това ще бъде по-доброто решение за вас, вместо да поемате тяхната енергия и да не предприемате нищо за изпълнение на препоръките, които ви се дават. В този случай вие ще натрупате карма на бездействието, за която подробно ви разказа Възлюбеният Кутхуми в своята диктовка[1].

Вие не можете да получавате енергия и да не я използвате за целите, за които тя се дава. В дадения случай – за издигане на съзнанието на човечеството и предотвратяване по този начин на катаклизмите и бедствията, свързани с несъвършеното човешко съзнание.

Но трябва да ви кажа, че щом имате достъп до тези диктовки и ги четете, това означава, че е дошъл вашият ред да служите на човечеството на Земята. И ако сега се откажете да ги четете, с надеждата да избегнете кармата на бездействието, вие ще направите избор, който ще ви отклони от Пътя. И не се знае коя карма ще бъде по-тежка за вас.

Разберете, че в Космоса няма нищо, което да не се подчинява на Закона, който съществува в тази вселена. И се достигна границата, до която човечеството можеше доста произволно да използва Божествената енергия. Ние ви казахме, че свободната воля, дарена на човечеството, е ограничена от времеви рамки. И ако човечеството, достигайки до границите, определени за експериментиране със свободната воля не е в състояние само да се върне към съблюдаване на Закона, съществуващ в тази вселена, то ще бъде грубо завърнато и наставлявано, дори ако за това трябва да се преобърне цялата Земя. Затова бъдете разумни. И стъпете най-после на онова стъпало на космическата йерархия, което съответства на този етап на еволюционното ви развитие.

Колкото повече се съмнявате и се връщате към поведението, свързано със злоупотреба със свободната воля, толкова по-твърдо ще бъдете поставени на пътя, подготвен за вас и който съответства на предстоящия етап на космическата еволюция.

Може да ви се струва, че съм твърде жесток и че ви плаша.

Да, аз съм много решителен и непримирим Владика. Аз не обичам да се шегувам и не обичам, когато не ми се подчиняват.

И правя това, което трябва да правя, защото моят статус в Космическата Йерархия ми позволява да разговарям много строго с вас. Свърши времето, когато можехме да ви уговаряме и да ви правим комплименти. Сега ние ще говорим по-строго и тази строгост и твърдост са оправдани от настъпващите космически срокове. И за вас ще е по-добре, ако се отнасям с вас по най-строгия начин, отколкото някакъв глобален катаклизъм да се изсипе върху главите ви в най-неподходящото време.

И ако не съществуваше вероятност от такъв страшен избор, която се увеличава с всяка измината минута, аз бих могъл да продължавам да ви правя комплименти и да ви награждавам с нашето внимание и с нашите знаци на внимание.

Сега ви предлагам да се отнесете много сериозно към възможностите, които ви бяха дадени в предишните диктовки на Възлюбения Сурия[2] и Възлюбения Алфа[3].

Може да ви се струва, че това, което ви се предлага, е недостатъчно за запазване на баланса на планетата и предотвратяване на катаклизъм. Но ако само няколкостотин или няколкохиляди човека се отзоват напълно искрено на нашия призив, аз ви гарантирам, че резултатът ще се получи много скоро и той ще позволи да се отстрани неравновесието на планетата, което продължава да се задълбочава.

И е особено важно това да се направи сега, до края на годината.

Ние започнахме нов цикъл диктовки. И виждате, че във всяка диктовка ви предупреждаваме за грозящата опасност. Не ви ли се струва странно това? И не е ли това свидетелство, че е време най-после да се измъкнете от вашата илюзия и да се заемете с реални дела. Избирайте, дали да се готвите за празниците или с цялата твърдост и решимост да изпълните това, което Владиците ви молят да направите. Има достатъчно други хора, които ще разклащат лодката през празничните дни. Някой трябва да пази баланса. И вие сте тези, които трябва да правите това. Защото няма нищо случайно в този свят. И това, че четете тези диктовки означава, че вие сте хората, на които разчитат Небесата в този отговорен период.

АЗ СЪМ Шива! И се надявам, че едва ли някой друг Владика би ви говорил по-еднозначно и по-строго за насъщните задачи.

 

 


 

[1]„Учението за кармата на бездействието”. Възлюбеният Кутхуми, 24 юни 2005 г.

[2]Нова Божествена Милост”. Господ Сурия, 13 декември 2005 г.

[3]Аз идвам да ви помоля да дадете помощта, от която се нуждае вашата болна планета”. Възлюбеният Алфа, 14 декември 2005 г.