Учение за отговорността

АЗ СЪМ Санат Кумара, отново дошъл при вас чрез нашия посланик.

Днес дойдох, за да ви напомня още веднъж за текущата ситуация на планетата и за вашата отговорност за ситуацията на планетата Земя. Когато човечеството бъде способно да осъзнае в цялата и´ пълнота отговорността си за всичко, което става на планетата Земя, ние ще можем облекчено да въздъхнем, тъй като през цялото това време, когато човечеството по своето ниво на съзнание съответства на нивото на съзнанието на дете, ние сме принудени да се грижим за него и да следим децата на Земята да не натворят поради своята неразумност беди в такъв мащаб, че животът на планетата да стане невъзможен.

А сега, след като ви настроих малко на вълната на моето разбиране за ситуацията на планетата, аз съм готов да дам кратко Учение, което ще ви бъде полезно да чуете.

Тъй като вашето съзнание не може дълго време да бъде съсредоточено върху нещо определено, на нас ни се налага да идваме много пъти и да напомняме много прости истини, които вие навярно знаете, но кой знае защо забравяте и да ги приложите на практика, и да ги запазвате в своето съзнание.

Аз дойдох след дълго прекъсване на нашата работа с човечеството на Земята чрез този посланик. И през цялото това време имах възможност да наблюдавам от финия план развитието на събитията на планетата. Вие също имахте възможност да наблюдавате развитието на събитията, но само от вашия физически план. И хората, които имат склонност да анализират и да вникват в нещата, можаха да забележат, че ситуацията на планетата се нажежава с всеки изминал ден. За ситуацията на планетата сигнализират практически неспиращите земетресения и изригвания на вулкани, военни конфликти и терористични актове, социални взривове и преврати, случващи се тук и там по земното кълбо.

На вас ви се струва, че това е естествено и в това няма нищо необичайно. Действително всички тези признаци на неразвитото човешко съзнание съществуваха и по-рано. И сто, и няколкостотин години преди това. Но честотата и мащабът на тези негативни явления, и негативните сили, които стоят зад тези явления, никога не са били толкова големи.

И това ви го казвам аз. Моята памет е много по-добра от паметта на сега въплътеното на Земята човечество. И аз имам възможност да погледна в хрониките на акаша и да сравня вашата ситуация, с всяка ситуация, съществувала някога на планетата Земя. Резултатът от сравнението няма да бъде в полза на сега създалата се ситуация. На нас, Възнесените Владици, ни е необходима все повече и повече енергия, за да удържаме ситуацията на планетата и да не допуснем най-страшното за човечеството, когато самата физическа платформа ще прекрати своето съществувание.

На вас ви се струва, че говоря за нещо, към което вие нямате непосредствено отношение. Някъде там, някой си, със своите действия е довел до нарушаване на равновесието на планетата и това се е проявило като изригване на вулкани и торнадо.

Възлюбени, не трябва да мислите толкова категорично. Всички сега въплътени на Земята индивиди така са се преплели кармично, че е невъзможно да се разграничи кой и с кое свое действие довежда до катастрофата, която става на планетата.

Информационното поле на човечеството все повече и повече напомня на общо информационно поле, в което е невъзможно да се определи приносът на отделния индивид. Развитието на съвременните средства за комуникация доведе до това, че новините достигат до най-отдалечените кътчета на земното кълбо за части от секундата. И всеки човек, който резонира на тези новини, внася своя принос в енергийната ситуация на планетата.

Не всички новини имат достатъчен резонанс. И повечето от информацията се скрива от човечеството, тъй като, ако то би узнало цялата информация за разрушителното въздействие, което оказва всичко, случващо се на планетата сега, то резонансът в умовете на хората би придобил неуправляем характер.

Голямо щастие за вас е вашата слаба памет и невъзможността да осъзнаете цялата тежест на създалата се на планетата ситуация.

Изисква се много възвишено съзнание, което би могло да вмести целия съществуващ дисбаланс на планетата и да го балансира със своите вътрешни достижения. Аз няма да скрия от вас, че има определено количество индивиди, намиращи се във въплъщение, които изпълняват задачата за балансиране на енергиите на планетата. И именно благодарение на тези самоотвержени души планетата има възможност да съществува.

Обаче и вие, които четете тези редове сега, е необходимо да отделяте повече време за вътрешна работа над себе си. Защото само благодарение на вашите вътрешни достижения е възможно да се балансира ситуацията във всяка точка на планетата, където живеете.

Има определени хора, които по силата на своето невежество продължават да клатят лодката. Но именно те изразходват последните трохи от своята блага карма, замърсявайки информационното поле на планетата, което и така е твърде замърсено.

Всяка ваша некачествена мисъл се умножава милиони пъти. Аналог на този процес можете да проследите в Интернет. Съществуват маса места в това виртуално пространство, където един човек, най-често под измислено име, казва някаква нелепост, безсмислица или съзнателна лъжа. И вие можете да видите как веднага хиляди наивници налитат на тази „новина” и я разпространяват в цялото Интернет пространство.

Така вие творите карма, без да забелязвате това и без да си давате сметка за своите действия. Едно от основните и крайъгълни Учения, което беше дадено от нас чрез нашия посланик, е Учението за внимателното отношение към изразходването на Божествената енергия. Вие сте отговорни за всеки ерг Божествена енергия, която получавате от Божествения свят. И това по какъв начин я изразходвате, Божествената енергия или тъче за вас безсмъртно тяло от Светлина, или плете за вас паяжина, която завинаги ви привързва към физическия план на планетата Земя и затваря за вас възможността за по-нататъшно развитие в по-фините и възвишени светове.

Днес дадох Учение, което е призвано да ви напомни за вашата отговорност. И аз мисля, че в текущата ситуация на планетата няма да ви е излишно да чуете това Учение още веднъж.


АЗ СЪМ Санат Кумара. Ом.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)