Учение за Общината

АЗ СЪМ Гаутама, дошъл отново чрез моя Посланик.

Днес искам да се спра на темата за взаимоотношенията между членовете на различните общности и религиозни направления.

Много е лесно да установите ваши лични отношения с Бог вътре във вас. И е много трудно да установите отношения с другите хора, които, както ви се струва, вървят с вас по един и същ Път и трябва да са ваши приятели. Но вие срещате най-голямо съпротивление и отрицателни чувства във вид на омраза, завист, осъждане именно от страна на тези хора, с които следвате един и същи Път.

Защо?

Много от вас са си задавали този въпрос. И много от вас са се опитвали да намерят отговор, но напразно.

Вашите спътници по Пътя в действителност са ваши кармични партньори. Вие сте се привлекли един друг за решаването на вашите кармични противоречия. Няма нито един дълг, който може да ви бъде опростен. Затова, когато достигнете до определено ниво на духовни достижения, вие не можете да продължите движението си напред, докато не се срещнете с всички индивиди, намиращи се във въплъщение, с които имате неразрешени кармични проблеми.

Затова от една страна вие се оказвате в обществото на хора, привлечени към Учението от желанието да достигнат просветление в областта на познанието за Божествената Истина, а от друга страна, същите тези хора са ваши отдавнашни кармични длъжници или вие сте длъжни да им върнете вашия кармичен дълг.

Затова толкова често противоречията в духовните течения стават така рязко изразени, достигащи до пълна враждебност, че изглежда, сякаш тези хора нямат нищо общо с Бог и служат само на дявола.

Във всеки от вас има Бог и във всеки от вас има дявол. Няма хора, намиращи се във въплъщение, които да са съвършени.

Самото съвършенство, за да може да се въплъти във вашия свят, трябва да се обремени с такива доброволно поети върху себе си кармични проблеми, присъщи на тази планета, че срещайки такова Божествено съвършенство в плът, вие ще си помислите, че сте срещнали самия дявол.

Истината тук се състои в това, че най-съвършените души се стараят, отивайки във въплъщение, да поемат върху себе си колкото се може по-голям кармичен товар, който принадлежи на други хора, за да им облекчат бремето.

Затова днес ви давам това Учение и това разбиране за взаимодействията между хората вътре в общината, за да си обясните защо много хора, сблъсквайки се очи в очи с различни проблеми, присъщи на общината, предпочитат да си отидат и да търсят друга общност с по-малко проблеми и по-уравновесена и балансирана в своите прояви. При това хората забравят, че те, в съответствие с качеството на своите вибрации, ще бъдат привлечени именно към тази група хора, която може да им даде най-бързия начин за отработване на кармичните дългове.

Не можете да преодолеете всичките си несъвършенства, като използвате молитви и други духовни практики. Част от тези несъвършенства можете да преодолеете единствено сблъсквайки се в живота си с човека, с когото имате карма, и да отработите тази карма в непосредствено общуване и разрешаване и преодоляване на конфликта преди всичко във вашето собствено съзнание.

Затова никога не трябва да изпитвате гняв или негодуване, когато някой от вашите братя по Пътя постъпва несправедливо с вас, както ви се струва. Вие имате възможност да върнете кармичния си дълг към този човек по най-мекия от всички възможни начини. Представете си, че сте убили този човек в предишния или в един от предишните животи. А в този живот човекът просто ви е нанесъл словесна обида или ви е изгонил от общината, или с помощта на интриги и сплетни е създал непоносими за вас условия за съществуване в тази община.

Макар на мнозина от вас да им се струва, че би било много по-добре да бъдат убити, отколкото да търпят тази непоносима душевна болка.

Позволете на Бог да решава как трябва да отработите вашия кармичен дълг. Позволете на Бог да се грижи за вашата душа. Повярвайте, вие получавате именно тези изпитания във вашия живот и се сблъсквате именно с тези ситуации, които най-добре от всичко спомагат за вашето движение по Пътя.

Колкото и да тичате по различни религиозни групи и общности, търсейки място, където да ви е комфортно сред заобикалящите ви в групата хора, няма да намерите никъде това, което търсите, защото енергията, намираща се във вас, във вашата аура, не ви позволява да намерите такова място на Земята, където да можете да се скриете от кармичните си дългове. И само вашата нереална част, вашето его ви кара да обвинявате за проблемите си някого извън вас.

Дотогава, докато не сломите съпротивата на този ваш враг, ще се срещате със ситуации, които ще ви засягат и ще предизвикват във вас силни душевни преживявания и травми.

Вие не можете да промените другите хора и не можете да промените живота на планетата Земя или поне не можете да постигнете видими промени за един живот, но можете да промените вашето отношение към обстоятелствата на вашият живот. Можете да промените вашето отношение към тези хора, които ви оскърбяват или извършват против вас недобронамерени постъпки.

Ако вие сте злато, то в каквато и кал през живота си да попадате, както и да ви наричат вашите оскърбители, вие все едно ще си останете злато.

Всеки от вас представлява такъв самороден къс злато. Всички вие носите вътре в себе си самото съвършенство. Но слоят кал, който скрива вашето съвършенство, вашето злато, не позволява на другите хора да различат във вас вашата Божествена, съвършена природа.

Постижимо ли е във всяка група създаването на отношения, които биха съответствали на високите изисквания на Учението, давано от Владиците, от пророците, от посланиците?

Разбира се, че е постижимо. Но само ако групата като цяло се движи по посока на Божествения план, ако групата се стреми да достигне висотите на Божественото Служение, проявяващо се като Служение на ближния, Служение на живота във всяка негова проява.

Група, състояща се от индивиди, достигнали значителен напредък по духовния Път, е винаги хармонична и лишена от конфликти. Но е необходимо групата да има в своя състав поне един човек с достатъчно високо ниво на достиженията и да се стреми да използва този човек като образец за подражание.

Случва се и така, че човек получава прозрение, спохожда го духовно озарение и той се стреми да сведе своя опит до близките му в групата хора, но вместо подкрепа и радост от споделянето на този опит той се натъква на стена от неразбиране и дори обвинения в гордост и несъвършенство.

Общото ниво на групата в този случай е такова, че тя не може в съзнанието си да различи достиженията на своя събрат. И групата се лишава от своя ориентир, от човека, който може да им даде своята Светлина и своите достижения.

Много ситуации се случват в различните групи. Но през всички тях трябва да се премине, трябва да бъдат приети и всички те са създадени от Твореца, за да имате възможност да станете съвършени в Бог, да се откажете от вашето несъвършенство.

Затова всеки получава това, което заслужава. Но аз не искам след днешната беседа в душата ви да се загнезди чувството на безизходност и униние.

В действителност, процесът на издигане съзнанието на ново ниво става много бързо, за броени секунди. Необходимо е само да имате в съзнанието си постоянно верен ориентир, вярна посока и правилен устрем.

Даваме ви тези диктовки именно с цел да насочим съзнанието ви и да дадем вярно направление на стремежите ви.

Не обръщайте внимание на слоя кал, покриващ душите на обкръжаващите ви хора. Умейте зад всякакъв слой кал да откриете Божествената природа на всеки човек.

И избирайте от обкръжението си правилните образци за подражание. За това са ви дадени много ключове в тези диктовки.

Желая ви успехи по вашия Път.

АЗ СЪМ вашият брат Гаутама.