Учение за Общината

АЗ СЪМ Гаутама Будда.

Днес аз дойдох, за да поговоря по-подробно с вас по тема, която може би няма да бъде интересна на всички, но която смятам за необходимо да засегна.

И така, днес дойдох, за да изясня някои моменти, касаещи вашата представа за общината и общинното строителство.

Ние засягахме тази тема в много диктовки. И все пак това не беше много задълбочено Учение. По-скоро ние се опитвахме да насочим вашите мисли в тази посока. Защото следващият етап от еволюционното развитие на човечеството – това е етапът на общината.

Обаче в самото понятие за общината са внесени толкова много изкривявания, че всеки път, пристъпвайки към тази тема, трябва много акуратно да се използват понятията и термините и да се сверява как тези понятия се възприемат на обикновеното човешко ниво.

Ние вече нееднократно говорихме за това, че във вашия свят всичко има двойствен характер и до каквото и да се докоснем, всичко има две страни.

И колкото по-ясно успеем да доведем да вашето съзнание онзи образ на общината, който имат предвид Възнесените Владици, толкова по-голяма е вероятността, че процесът на измененията в обществото ще се придвижва в нужната посока.

Досега по въпроса за разбирането на общината човечеството не е отишло по-далеч от онова ниво, което то имаше по време на моето въплъщение като Гаутама Буда. Именно тогава ми се удаде да създам на физическия план онзи образ на община, който по онова време беше максимално възможно да се доближи до разбирането на Владиците. Обаче сега аз виждам, че този образ е бил далеч от съвършенството. Защото всичко се основаваше на почитанието към мен като Учител и мнозина следваха моите указания, дори без особено да вникнат в тяхната същност. Разбира се, при пълно, безусловно и безпрекословно подчинение на Учителя, достигнал нивото на будда съзнанието, придвижването напред на всички онези, които принадлежат към общината и искрено следват указанията на Учителя, става с гигантски темпове. И мнозина от онези, които ме приеха като свой Учител, достигнаха в това или в следващото си въплъщение ниво на съзнание, близко до нивото на будда съзнанието.

Обаче в такава община има недостатъци. А именно: когато Учителят си отиде от въплъщението, определено време след това всичко престава да съответства на високото духовно ниво. Хората изпълняват същите церемонии, следват същите нравствени принципи, но тъй като липсва основното звено, на което се е крепяла общината, след време всичко затихва и стига средното ниво, съществуващо на Земята.

Има и друг образ на община, каквато имаха хората в Русия през миналия ХХ век. Това също беше община, но хората някак си губят интерес, когато стане дума за тази община. Защото светлият образ и мечтата на човечеството беше реализиран от хора, които по своето ниво се намираха на обикновения материален план и мислеха с обичайните категории на физическия план.

Такава община може да съществува само в случая, когато хората са принудени от външните обстоятелства да живеят в такава община. Такива могат да бъдат страхът, репресиите, прякото унищожаване на инакомислещите.

Затова такава община не може да има нищо общо с общината, за необходимостта от осъществяването на която говорят Владиците.

Тогава какво остава? И по какъв начин може да се осъществи замисълът на Владиците за човечеството?

Мога да кажа, че е невъзможно да се построи община по указание отгоре, дори ако това указание идва от Възнесените Владици. Общината – това е преди всичко ниво на съзнание на хората, което съответства на нивото на съзнание на шестата и седмата коренни раси. Аз мога да ви кажа, че в днешно време онези самоотвержени индивиди от тези раси, които измолиха Божествена възможност за своето въплъщение, изгубиха целия си придобит опит и се спуснаха до средното ниво, съществуващо на Земята.

И така, какъв е все пак изходът от създалата се ситуация?

Общината може да се състои само от хора, достигнали нивото на будди или на христови същества. Огледайте се около себе си и вижте кой от вашето обкръжение вече е достигнал нивото на будда.

Ако има такива индивиди, то те се намират на разстояние не по-малко от едно денонощие ходене, от който и да е населен пункт. Защото нито един будда няма да издържи повече от няколко часа във вибрациите на вашите населени пунктове. Голям мит е това, че човек може да достигне високо духовно ниво, живеейки в места, където живеят обикновени хора, необременени с духовни заслуги.

Именно затова ние казвахме, че е необходимо създаването на самостоятелни селища, в които да бъдат създадени условия за идването на индивиди, принадлежащи на шестата и седмата коренни раси и дори – за въплъщение на Възнесените Владици.

Ние достатъчно ясно прокарахме тази мисъл през всички цикли от диктовки, дадени чрез нашия посланик. И дори предприехме неудачен опит за създаване на такова селище в непосредствена близост до Ашрама на нашия посланик. Но сега ясно виждаме, че нашите опити претърпяха поражение, защото срещнаха яростната съпротива на местните жители и на отделни индивиди, а също така не получиха подкрепа от страна на онези светлоносци, на чиято подкрепа и пряко участие в нашия проект ние разчитахме.

Прозорецът на Божествената възможност за създаването на община на базата на Ашрама на нашия посланик се затвори. И сега ние сме принудени отново да даваме уроци с три и четиригодишна давност, за да се придвижи съзнанието на хората поне малко, но в нужната посока.

Ще ви се наложи отново да седнете на чина и да започнете новия курс на обучение. Не се смущавайте, това е обичайна ситуация, която е характерна за човечеството на Земята. И по милостта на Небесата, все още се съхранява физическата платформа, на която могат да се осъществяват плановете на Владиците.

Ние не губим надежда, че рано или късно количеството на прочетените от вас диктовки ще прерасне в качество на вашето съзнание и вие ще бъдете способни да възприемете словата на Владиците не като развлекателно четиво преди сън, а като непосредствени указания във вашия живот.


АЗ СЪМ вашият по-голям брат Гаутама.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)