Учение за нашия Път

АЗ СЪМ Бабаджи, отново дошъл при вас.

В минутите, когато ми се предоставя възможност да общувам с вас, ми се иска да кажа толкова много неща, но това не винаги се удава. Енергиите, които преминават във вашия свят заедно с тези диктовки, не позволяват да се дава информация повече, отколкото се полага. Общуването между нашите светове сега става благодарение на специални диспенсации или Божествени милости. И за поддържането на всяка такава диспенсация се заделя определено количество енергия, предназначена да защити нашия Посланик от външни въздействия и вътрешни несъвършенства по време на приемане на послание.

И колкото и да се стараем, нашите възможности се оказват ограничени от действието на милостта. Аз ще ви кажа как можете да разширите нашите възможности, как можете да приближите до себе си нашия свят. Ние можем да действаме само когато се намери човек на физическия план, който е чист проводник, който е в състояние да пропуска нашите енергии. И всеки от вас, за да стане такъв проводник, трябва да измине своя Път и да преодолее своите човешки привързаности и недостатъци.

Но веднага щом сред вас се появи наш проводник, ние започваме да вършим чрез него работата си за преобразуването на физическия план и всеки човек, който се приближава до нашия Посланик, получава нашата енергия и помощ. Вие не винаги можете да осъзнаете същността на протичащите процеси. Аз съм призван днес да ви обясня някои неща.

Когато влизате във взаимодействие с нашия Посланик, вие получавате в своите тела и в аурите си допълнителна енергия от неговата аура и вибрациите ви се повишават толкова повече, колкото по-дълго е вашето общуване с Посланика и чрез него – с нас. И всеки път, когато получавате допълнителна порция енергия в аурата си, тази енергия започва да изтласква от вас цялото несъвършенство, всички негативни натрупвания през многобройните ви въплъщения. Затова може да ви изглежда, че трудностите в живота ви се увеличават, когато намерите това Учение и влизате във взаимоотношения с нашия Посланик. В действителност вие просто получавате ускорение по Пътя си и пред вас се изпречват негативните енергии, които сте създали в миналото, и се засилва проявата на негативните ви качества.

Това е свойство на нашия Посланик – да ускорява връщането на вашата карма и да повишава вибрациите ви. Затова ви казваме и ви предупреждаваме – преди да влезете в контакт и особено преди да поемете върху себе си задълженията на ученик, внимателно преценете ще можете ли да издържите на допълнителните трудности, които ще се появят в живота ви заедно с установяването на Гуру-чèла отношения с нашия Посланик и не упреквайте никого за това, което ще се случва. Защото всяка крачка по пътя към Дома се прави трудно.

Вие очаквате чудо и очаквате благодат. Чудото се случва. Придвижването ви по Пътя се ускорява и онова, което при естествено връщане на кармата би трябвало да преживеете за няколко десетки прераждания, ви се връща за няколко години, в срокове, зависещи от тежестта на вашата карма. Но на благодат, в смисъл на постоянно пребиваване в блаженство, не трябва да разчитате, поне докато не отработите лъвския пай от кармата си.

Без това обяснение на протичащите с вас процеси няма да можете да разберете действието на мантията на нашия Посланик и ще изпитвате неприятни усещания. Всичко трябва да ви е максимално ясно. Затова ние по достъпен начин обясняваме механизма на действие на мантията на нашия Посланик и механизма на действие на милостта.

Вие се доближавате и влизате в определени отношения с цялата Йерархия на съществата на Светлината, представител на която на Земята е нашият Посланик. И това е ваш избор и ваше желание. Без вашата свободна воля и изявяване на желание от ваша страна да вървите по Пътя вие не можете да застанете на стъпалата на нашата Йерархия. Затова внимателно ви обясняваме всички механизми на действие на Божествената възможност, ускоряваща движението ви по Пътя. Този Път на ускорено развитие се нарича Път на Посвещенията. И ако по-рано, в добрите стари времена този Път е бил достъпен и разбираем само за отделни хора, сега настъпи времето, когато Божествената възможност е отворена за милиони хора, желаещи бързо да преодолеят останалите стъпала на еволюцията и да преминат към отварящата се нова космическа възможност за еволюциите на планетата Земя.

Има такива, които не са готови и има такива, които се съпротивляват на промените с всички сили. Е, това също е ваше право и ваша свободна воля. Но за разлика от нашите последователи, вие забавяте еволюционното развитие на Земята и заставате в директна опозиция на Божествения Закон.

Искам да ви напомня, че всичко в тази Вселена е Бог и като се отделяте от Бог, вие се обричате на изгаряне в огъня като боклука, който през есента изгаряте на вилата или в градината си.

Ако Вселената не се освобождава от космическия боклук, тя няма да може да продължи да се развива. Същите процеси протичат във вашия организъм. Ако не предприемете мерки за освобождаване от шлаките и токсините, вие ще се разболеете и ще умрете.

Бог действа чрез Йерархията на разумните същества. И представител на нашата Йерархия е нашият Посланик. Затова преценявайте и вземайте решение в съзнанието си за вашето по-нататъшно развитие.

Не винаги решенията, които вземате, са фатални за вас. Има множество различни възможности, които Бог предоставя. Но когато става дума за космически срокове, всяка отсрочка се дава много трудно.

Дори да не успеете да изминете до края Пътя си, на ваше място аз бих се осмелил да направя опит за това. И създаването на условия на Земята, в които ние да можем да пропускаме нашите енергии и да даваме своето учение, и преди всичко създаването на условия за работа на нашия Посланик е ваше задължение.

Винаги помнете, че по вашето отношение към нашия Посланик Небесата съдят за вашето отношение към Йерархията от космически същества, известна като Великото Бяло Братство или Йерархията на Силите на Светлината.

Ние сме с вас по време на целия ви Път. Затова помислете и преценете всички „за” и „против”. От вас се иска да вземете осъзнато решение да следвате Божествената еволюция или да се опитате да намерите свой път.

Има много пътища, които водят към Бог, но не е възможно да вървите едновременно по всички тях.

Понякога, когато се опитвате да намерите свой изключителен път и да вървите по него, вас ви движи елементарната човешка горделивост. А вие помнете, че главното качество по Пътя е смирението и покорността на Волята на Бог. Вие се опитвате да намерите свой специален път дотогава, докато сте отделени в съзнанието си от Бог. Когато осъзнаете своето единство с всяка частица живот, преставате да спорите, преставате да се мятате и най-накрая постигате онова състояние на благодат, което по-рано никак не ви се удавало да постигнете.

Вие всички ще дойдете при Бог. Ние само ви показваме най-късия и проверен от хилядолетия Път.

АЗ СЪМ Бабаджи, с Любов и грижа за вас.