Учение за Състраданието и Милосърдието 

АЗ СЪМ Гуан Ин. АЗ СЪМ дойдох при вас в този ден с цел да дам кратко Учение.

Аз идвам рядко. И затова се отнасяйте към моите думи с удвоено внимание. Не защото аз искам така, а защото това е необходимо на вас.

Аз идвам да уча на Състрадание и Милосърдие. Защото ако нямате тези качества във вашите сърца, вие няма да можете да влезете в идващата нова епоха.

Състраданието и Милосърдието се изразяват не само с грижата ви за вашите близки. Тези качества на вашето сърце имат космическа природа и трябва да обхванат всички живи същества. Вашата грижа за всички живи същества трябва да бъде същата, каквато е грижата ви за вашата майка.

Тогава, когато само тези две качества – Състраданието и Милосърдието – завладеят света, от него ще изчезнат такива негативни прояви на човешкото съзнание като войните, терористичните актове, ненавистта. Много други качества, които са присъщи на човечеството сега, също ще отидат в небитието. И главното ще бъде само вашата грижа за всички живи същества и Любовта ви към всяко Божествено проявление.

Колко често вие се замисляте в живота си над това, какво въздействие можете да окажете на всичко, което ви обкръжава, ако само тези две качества – Състраданието и Милосърдието – се поселят във вашите сърца? Аз моля да не бъркате тези качества със жалостта и грижата за близките ви хора. Защото тогава, когато изпитвате привързаност към вашите близки и се опитвате, както на вас ви се струва, да изпитвате към тях милосърдие и състрадание, то ще страдате вие самите. Защото качествата Милосърдие и Състрадание, ако действително ги проявявате, не зависят от това каква е степента на родство между вас и хората, към които изпитвате Състрадание и Милосърдие.

Вие може изобщо да не познавате хората, които страдат или имат нужда от помощ, но сърдечно изпратената им от вас Любов и помощ са способни да изменят ситуацията, в която се намират тези хора и Божественото правосъдие да отмине тази душа или да изпрати най-лекия начин за отработване на кармата.

Цялата трудност се състои в това, че вашата представа за милосърдието и състраданието се различава от нашата представа.

Вашата гледна точка се разпростира върху текущото въплъщение или дори върху по-кратък период от това въплъщение. Затова тогава, когато виждате как хората страдат и не можете да им помогнете, се разстройвате и започвате вие самите да страдате.

Божественото Състрадание стои малко по-високо от човешките представи за състрадание и се отнася не толкова до физическото тяло, колкото до спасението на човешките душѝ. И това, което от ваша гледна точка понякога изглежда ужасно и несправедливо, ако ние разглеждаме същата тази ситуация, то на нас ни се струва, че на душата е предоставена възможност да изкупи кармичното бреме по най-бързия и лек начин.

Всичко зависи от гледната точка. Ние разглеждаме цялата поредица от предишни въплъщения и виждаме колко по-добро въплъщение се подготвя за тази душа, която сега страда.

Това не означава, че трябва да бъдете равнодушни и да подминавате хората, които се нуждаят от помощ. Това означава само, че всеки трябва да отработи онзи пласт карма, чийто ред за отработване е дошъл. И тогава, когато оказвате помощ на човека, който има нужда от вашата помощ, вие сте длъжни преди всичко да се безпокоите за неговата душа, а не за физическото тяло.

Защото първо страда душата, а по-късно това се проявява като язви, болести и неблагоприятни кармични ситуации на физическия план.

Вие сте длъжни да оказвате помощ на физическия план, но винаги трябва да имате предвид, че всичко, което става с вас на физическия план, се явява следствие на постъпките, мислите и чувствата от миналото. Ето защо, за да се поправи ситуацията на физическия план, трябва да се поправи съзнанието на хората, които страдат.

За съжаление става така, че кармата е толкова тежка, че човек не е способен да осъзнае, че всичко, което се е стоварило върху него, е следствие на собствените му неправилни постъпки в миналото. Той не е способен да осъзнае кармичните връзки и кармичното възмездие. Ето в този случай, когато изпитвате Състрадание към душата на такъв човек, от вашето чувство на Любов и Състрадание неговата душа получава допълнителен импулс, който може да ѝ помогне да се измъкне от порочния кръг от причини и следствия и да се издигне над тях. И дори тогава, когато човек умира, от вашето чувство на Състрадание и благодарение на призивите, които правите за спасение на неговата душа, човек е способен да се издигне в своето съзнание до това ниво, където ангелите и другите същества на Светлината са способни да го подхванат и да помогнат на душата на този човек вече на финия план.

Затова днес аз дойдох при вас, за да разясня някои моменти, отнасящи се до вашето отношение към страдащите душѝ.

Тогава, когато вие изпитвате истинско Състрадание и Милосърдие към страдащите индивиди, вие им отдавате част от своите достижения и чрез вашите достижения тези душѝ са способни да се издигнат по-високо.

Ето защо, за да можете да изпитвате истинско Състрадание и Милосърдие, вие трябва да придобиете определена степен на постижения.

Има сред вас Будди и Бодхисатви, които владеят истинското Състрадание и Милосърдие, но повечето хора под милосърдие разбират просто жалост.

Тогава, когато истинските Милосърдие и Състрадание станат постоянни спътници на голямата част от човечеството, тогава и самите страдания постепенно ще изчезнат от вашия свят. Страданията пречистват вашите душѝ благодарение на това, че страдащата душа отработва голям пласт карма. Сега без това не може да се мине, тъй като кармата на човечеството е много тежка. Но човечеството постепенно се движи в нужната, указана от нас посока. И е желателно да не спирате по Пътя. Твърде много работа предстои занапред.

АЗ СЪМ Гуан Ин.