Учение за Маха Кранти

АЗ СЪМ Бабаджи, дошъл при вас в този ден.

Днес аз дойдох, за да ви дам представа за етапа, на който се намира човечеството и за това какво ви очаква в най-близко време.

Когато бях във въплъщение[1], аз давах Учение за великата революция, великата промяна, която предстои – Маха Кранти.

Но не всички хора, които слушаха това Учение, го разбираха. А всички се страхуваха от предстоящите кървави събития. Аз ги наплаших. Обаче събитието, което предстои да преживее човечеството, не е свързано с революция, която ще стане по волята на хората, на група хора, политическа партия или страна.

Тази революция или промяна ще се случи по волята на висшите сили. И степента, и количеството човешки жертви, които са неизбежни при предстоящата промяна, се определят от онова ниво на съзнание, което човечеството е способно да достигне сега. Нивото на вашето съзнание се явява единственият и определящ фактор. Вие или ще преминете предстоящите изменения, или не. И онези от вас, които сте способни да разберете нашето Учение и да го следвате в своя живот, вие ще можете да преминете през предстоящите изменения и вас нищо не ви застрашава.

Следва само да разберете Учението, да го пропуснете през себе си, да го приложите в живота си, и вашето съзнание ще се измени.

Вие не можете да влезете в бъдещето с това ниво на съзнание, което има по-голямата част от човечеството сега. И това не е моя прищявка, това е закон, който съществува. Когато настъпват космическите срокове, тогава неизбежно се осъществява велик преход, велика промяна. Човечеството в основната си маса не е подготвено за този преход, няма да може да го преживее. Обаче след това на Земята ще се създадат условия, когато новите раси хора ще бъдат способни да населят планетата и да продължат земната еволюция.

Тези изменения се случват винаги при смяна на расите. И тези изменения неизбежно ще се осъществят на планетата. Но на вас няма да ви бъде казано за сроковете на тези изменения. Никога не се упоменават конкретни срокове. Винаги се говори за това, което неизбежно предстои. Всеки от вас знае, че промяната е неизбежна. И вие всички имате шанс да се промените. Всички имате възможност да измените своето съзнание и да следвате пътя на еволюцията.

Предишните велики промени са описани в свещените книги от миналото. Вие сте чели в Библията за потопа, чели сте във Ведите за великата битка при Курукшетра.

В множество исторически документи от миналото се споменава за промените, които са ставали на планетата Земя.

Сега на планетата живеят много на брой душѝ. И тези душѝ, много от тях, имат последен шанс да стъпят на еволюционния път на развитие. За много от тях даваното от нас Учение ще бъде неразбираемо. Обаче работата дори не е в постигането на Божествена мъдрост от външното съзнание, работата е в следването на вътрешния закон за Чистота и Праведност.

Мръсотията може да полепне по вашата душа и отвън вие да изглеждате непригоден за еволюция. Обаче Кармичното Ръководство гледа в дълбините на вашата душа и е способно под всякакви слоеве мръсотия и многото несъвършенства да види онова златно сияние, което е невъзможно да бъде скрито от опитния поглед на мъдреците.

На вас ви се струва, че даден човек не е пригоден за по-нататъшна еволюция, защото е мръсен, занемарен и не е способен да се устрои в живота. Но неговата душа е готова за по-нататъшна еволюция. Друг човек има всички човешки достойнства и отличителни награди, обкръжен е с почит, слава, поклонници, но той не е готов за по-нататъшна еволюция. Защото неговата душа е затънала в пороци. Богати и бедни. И сред едните, и сред другите има такива, които ще продължат еволюцията, а има и други, които няма да я продължат.

Няма определящ признак, който да укаже на външното съзнание кой е готов и кой не е готов. Нито националността, нито расата, нито вероизповеданието, нито социалното положение, нито възрастта – нищо не може да служи като признак на способност за еволюция или на неспособност за еволюция.

Няма такъв признак, който да отговаря на човешкото ниво на съзнание. Обаче Бог, под всички човешки несъвършенства и недостатъци, вижда безсмъртният дух на едни и тленността и смрадта на други.

Затова много е трудно времето, в което живеете. Всичко е смесено и много е трудно да се направи различаване и да се определи кой представлява ценно зърно и кой – бурен.

Затова има толкова съблазни във вашето време и толкова неща около вас, които не съответстват на Божествените образци.

Ако душата е способна на по-нататъшна еволюция, то никакви съблазни от външния свят не могат да отклонят тази душа от Пътя. А онези душѝ, които не са готови, за тях има шанс да се откажат от обкръжаващите ги съблазни и да следват Праведността.

И не бива да се казва, че Бог е несправедлив. Всеки сам прави своя избор. И всеки на подсъзнателно ниво е осведомен за избора, който е направил.

Вие сами съдите себе си и сами правите избор. Бог не ви пречи. И аз заедно с всички Възнесени Владици имам възможност само да давам тези наставления, но тези наставления са само за готовите да ги чуят.

АЗ СЪМ Бабаджи. Ом

 

 


 

[1]Шри Хейракан Вале Баба (Бабаджи) е велик духовен Учител, живял от 1970 до 1984 г. в Индия, в подножието на Хималаите, в района Кумаон – място, където се раждат и пребивават много велики индийски светци. Появявайки се в пещера близо до селото Хейракан в тялото на млад човек, Той посветил на Служение на хората в ашрама всичките 14 години от пребиваването си на Земята.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)