Учение за кармичната отговорност за вашите действия при превеждането на
текстовете на диктовките и при разпореждането с парични средства

АЗ СЪМ Санат Кумара, отново дошъл при вас.

Бих искал от днес до края на този цикъл диктовки всеки ден преди прочитането на диктовката да призовавате електронното присъствие на Владиката, който дава посланието. Този наглед прост начин ще ви позволи да усетите нашето присъствие и много положения в нашите послания ще ви се открият от съвсем друга страна, защото присъствието на Владиците по време на четенето на посланията ще усили многократно ефекта, който получавате при четенето. Това е специална милост и тя ще действа известно време след приключването на този цикъл диктовки. Вие сами по своите усещания ще можете да прецените дали действа още тази милост или вече не.

И така, за да призовете присъствието на Владиката, който дава посланието, необходимо е на глас или наум да кажете:

„В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ призовавам електронното присъствие на … (следва името на Владиката, който дава посланието)”.

Опитайте се да използвате тази милост, започвайки от тази диктовка. Довършете четенето й до края, после я прочетете отново, след като отправите призива, и почувствайте разликата.

Аз ви препоръчвам винаги да отправяте подобни призиви преди четенето на нашите послания, които даваме чрез този Посланик. Действието на призива ще се прояви тогава, когато е възможно и необходимо.

Всички Владици могат да проявяват своето електронно присъствие, като степента на това присъствие ще бъде правопропорционална на вашата способност да възприемате нашите вибрации, на готовността на вашите фини тела за възприемане на нашите вибрации.

Знаете, че понякога даваме нашите послания на по-високо ниво, понякога на малко по-ниско ниво. Това не винаги се определя от качеството на проводимост на телата на нашия Посланик. Просто има различни нива на развитие на съзнанието на индивидите, намиращи се във въплъщение. И различните индивиди са способни за възприемане на различна информация и различна енергийна наситеност на посланията.

Ние щателно проверяваме информацията, която даваме. И когато вашето външно съзнание се включва с анализ на даваната информация, това не винаги е полезно. Защото всяко критично възприемане на информацията пресича протичането на енергията. И четенето на нашите послания става безполезно за вас. Самото послание включва във вас настройка към енергиите на Владиците и вие възприемате нашите енергии по време на четенето му. Има кодове, които включват вашите фини проводници и вие ставате способни да възприемате не само информационната, но и енергийната същност на посланията. Това обяснява защо нашите послания е невъзможно да се преразкажат. Преразказът не носи в себе си ключовете, които се съдържат в тялото на посланието. Вие възприемате нашите послания като текст, написан с помощта на символите на един или друг език, но това не е съвсем така. Посланието носи в себе си скрити ключове. И когато превеждате нашите послания на други езици, тези ключове могат да бъдат изгубени. Всичко зависи от качеството на преводача. Ако преводачът се намира в синхрон с нас, преводът носи нашите вибрации. В противен случай преводът носи само информационна съставка. Това обяснява защо дори когато слушате нашия Посланик да чете диктовките и не разбирате думите, защото говорите друг език, вие все едно получавате енергийното съдържание на нашите послания. Вие чувствате енергията и вибрациите на Владиците.

Когато четете нашите послания в превод на вашия роден език, може да изгубите тази енергийна съставка. Затова препоръчвам на тези, които в бъдеще ще превеждат нашите послания на други езици, преди да пристъпите към превода, призовете електронното присъствие на Владиката, чиято диктовка имате намерение да превеждате. Препоръчвам ви също да пристъпвате към превеждането на диктовките в уравновесено състояние, след добра медитация или молитвена практика.

Всяко ваше несъвършенство се отразява на текста на превода. И ако се случи да изкривите текста при превода, върху вас ляга кармична отговорност за изкривяването на Словото на Владиците.

Вярно е, че вашата кармична отговорност може да бъде неутрализирана от благата карма, която придобивате при превеждането и разпространението на посланията на други езици.

Но трябва да имате предвид, че придобивате блага карма само когато имате чиста мотивация и действително правите превода, за да разпространите нашето Учение, а не за печелене на пари.

Въпросът за взаимоотношенията с парите е много сложен. И наистина парите идват при вас не тогава, когато вършите някаква работа за Братството.

Но изпълнявайки определена работа за Братството, вие получавате възможност енергията на парите да запълни енергийните загуби, които сте понесли при извършване на работата за Братството.

Всичко в този свят е построено върху обмена на енергии. И всеки застой на енергиите води до недостиг на парична енергия. Когато имате пари, трябва да обмислите как да ги изхарчите. Всяко спестяване на парична енергия не е полезно, то е признак на карма за неправилно отношение към парите. Помислете как трябва да изразходвате парите, които имате. И ако вие изхарчите тези пари за някакво удоволствие, то следващия път няма да получите попълване на паричната енергия.

Напротив, ако харчите вашите спестявания за добри дела, потокът от парична енергия ще се усили, независимо от положените от вас усилия за печеленето на пари. Ще ви се падне наследство или някой ще ви даде пари по някакъв повод.

Разпореждайте се правилно с паричната енергия. Колкото повече безкористно давате, толкова повече ще получавате.

Но винаги трябва да помните, че сте отговорни за това, на кого и колко пари давате. Защото в случай, че парите, които давате не бъдат използвани за благородни дела, кармата за неправилно използване на паричната енергия ще легне върху вас.

Напротив, ако пожертвате парите си за добри дела, благата карма от правилното използване на вашите пари ще ви даде възможност да се разпоредите с нея по ваше усмотрение.

В това се състои принципът на десятъка, който взема църквата. По същество това е много точен и правилен принцип, но само когато църквата или някоя друга религиозна организация изразходва вашия десятък за благотворителност, а не за увеличаване на личното състояние.

Във всичко е залегнал принципът на разумното и правилно използване на Божествената енергия и паричната енергия по нищо не се отличава от всяка друга енергия.

Един вид енергия благополучно се превръща в друг вид енергия. И вашият десятък, ако правилно го изразходвате, ви дава възможности на физическия план. Тези възможности може да се проявят като финансово изобилие, като радостно бъдеще на вашите деца, във вашето собствено здраве или здравето на вашите близки.

Благата карма може също да бъде използвана за това, за което вие лично искате да я използвате. Затова ви се дава възможността да пишете до Кармичното Ръководство.

Днес ви дадох Учение за кармичната отговорност за вашите действия при превеждането на текстовете на диктовките и при използването на парите.

Това важно Учение изисква непосредствено прилагане в живота ви.

А сега позволете да се сбогувам с вас. И до нови срещи!

АЗ СЪМ Санат Кумара. Ом.